Upadłość konsumencka – co sprawdza sąd?

Forum prawneKategoria: Upadłość konsumenckaUpadłość konsumencka – co sprawdza sąd?
AvatarEryk L. zapytał 1 rok temu

Co sprawdza sąd, badając wniosek dłużnika o upadłość konsumencką? ważniejsza dla sądu jest sytuacji życiowa i finansowa dłużnika, czy rodzaj zobowiązania, suma zadłużenia i powody dla których pożyczki i kredytu były zaciągane? czy oprócz wniosku, sąd sprawdza coś jeszcze? czy bazuje jedynie na informacjach, które dłużnik wpisał we wniosku o upadłość?

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witaj,

przede wszystkim należy zaznaczyć, że każda sprawa jest inna, dotyczy innej osoby, innych zobowiązań i bada ją inny sąd. A przecież sąd, to człowiek – kobieta lub mężczyzna, w różny sposób doświadczeni życiem.

Dlatego bardzo trudno jest mi odpowiedzieć, na pytanie „Upadłość konsumencka – co sprawdza sąd?” co ważniejsze będzie dla sądu w ocenie upadłości konsumenckiej – osoba dłużnika i jego sytuacja życiowa, czy rodzaj i pochodzenie długów.

Oczywiście, w obecnych stanie prawnym – zmiany w procedurze orzekania upadłości konsumenckiej wejdą w życie niebawem, bo już w marcu- sąd powinien odrzucić wniosek dłużnika, który popadł w długi z własnej winy, przez zaniechanie, bezmyślność, hazard, narkomanię, czy prowadząc życie ponad stan.

Jednakże ustawodawca, dał sądom możliwość oddłużenia także osoby, która nie prowadziła swoich spraw, jak należy wpisując w polski system prawny min. zasadę humanitaryzmu. Powyższe przekłada się na to, że sąd może ogłosić upadłość również hazardzisty, jeśli przy ogólnej ocenie jego sytuacji życiowej wynika, że bez oddłużenia nie będzie miał on szansy wyjścia z długów.

Dość często sądy oddłużają osoby niedołężne, w sędziwym wieku, przewlekle chore stosują właśnie klauzulę sumienia lub zasady humanitaryzmu. Odnośnie wniosku, to na obecną chwilę, do wejścia w życie nowelizacji ustawy prawo upadłościowe, ma on największe znaczenie. Z uzasadnienia wniosku sąd poznaje bowiem osobę dłużnika oraz jego sytuację materialno-bytową.

Musisz wiedzieć, że sąd może orzec o upadłości konsumenckiej bez przeprowadzenia rozprawy, tylko na podstawie wniosku i jego załączników. Dlatego tak ważne jest rzetelne przygotowanie wniosku, jego uzasadnienia i załączników. We wniosku dłużnik powinien opisać swoje życie przed problemami finansowymi, odnieść się do powodów, które przyczyniły się do niewypłacalności oraz podać trudności z jakim obecnie się zmaga. Każdy dowód potwierdzający podniesione przez dłużnika we wniosku okoliczności jest bardzo ważny.

Dlatego jeśli dłużnik lub członek jego rodziny ma problemy zdrowotne załączamy dokumentację lekarską, zaświadczenia, orzeczenia, historie choroby. Jeśli dłużnik stał się ofiarą przestępstwa lub innego nadużycia dołączamy do wniosku odpisy akt spraw sądowych lub policyjnych. Jeśli jego firma upadła, podajemy tego przyczyny i potwierdzamy fakturami i rachunkami.

Ale tak jak napisałam na wstępie, każda sytuacja jest inna, dlatego nie ma jednego szablonu, którym można obsłużyć każdego dłużnika rozważającego ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Niemniej jednak przygotowanie wniosku, warto zlecić profesjonaliście, który analizując sytuację dłużnika pod kątem upadłości weźmie pod uwagę kwestie, które nieobeznany w przepisach prawnych dłużnik może pominąć.

Brak podniesienia pewnych okoliczności już we wniosku może skutkować brakiem możliwości powołania się na nie w następnym czasie. Podniosłem kwestię, że w marcu wejdą w życie przepisy nowelizujące ustawę upadłościową, i tak jak głoszą eksperci nieco zmieni się procedura oddłużeniowa. Ma być łatwiej uzyskać ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jednak trudniej będzie z oddłużeniem.

Po zmianach, sąd nie będzie badał powodów popadnięcia w tarapaty finansowe orzekając o upadłości. Co jednak nie zwalnia dłużnika z obowiązku przygotowania solidnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, bowiem na etapie postępowania likwidacyjnego, sąd biorąc pod uwagę powody powstania długów, będzie tworzył plan spłaty.

Po zmianie przepisów, może dojść do sytuacji, że dłużnik, który stał się niewypłacalny z własnej winy lub zaniedbania, będzie zobowiązany spłacić wszystkich wierzycieli. Dziś plan spłaty realizowany jest zazwyczaj na maksymalny okres 36 miesięcy, po czym reszta nieuregulowanych wierzytelności zostaje umorzona.

Po zmianach dłużnik, który liczy na chociażby częściowe umorzenia długów, będzie musiał rzetelnie zaprezentować sądowi swoje racje, a przede wszystkim odeprzeć zarzut przyczynienia się do swojej niewypłacalności.

Na koniec dodam jeszcze, że nasz portal przygotowuje się do świadczenia usług, osobom rozważającym ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Niebawem na naszej stronie pojawi się oferta analizy sytuacji dłużnika pod kątem upadłości konsumenckiej oraz przygotowania wniosków do sądu upadłościowego.

Wniosek o upadłość konsumencką

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Twoja odpowiedź