Ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości, na której jest już hipoteka bankowa

Forum prawneKategoria: KomornikUstanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości, na której jest już hipoteka bankowa
AvatarZbigniew zapytał 12 miesięcy temu

Dzień dobry, chodzi o ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości, na której jest już hipoteka bankowa mieszkaniowa.

Jeżeli jest ustanowiona hipoteka na nieruchomość mieszkaniową, na wspólność małżeńską przez bank, czy ponadto można ustanowić hipotekę przymusową na jedną osobę z małżeństwa, /dłużniczkę, osoba fizyczna/ i jednocześnie wnieść pozew do sądu o zwrot pożyczki dla osoby fizycznej.

Ponadto kiedy hipoteka przymusowa przedawnia się? Bardzo proszę o poradę i z góry dziękuje, pozdrawiam. Zbigniew.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 12 miesięcy temu

Panie Zbigniewie,

jeśli ma Pan problem z odzyskaniem pieniążków od opornej dłużniczki, to pomysł z hipoteką przymusową, będzie moim zdaniem strzałem w dziesiątkę.

Przede wszystkim dlatego, że hipoteka przymusowa ma pierwszeństwo przed hipotekami umownymi, czyli w tym przypadku przed hipoteką banku, a po drugie dlatego, że nie ulega przedawnieniu.

Powyższe wynika z regulacji art. 77 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece, w brzmieniu:

“Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Przepisu tego nie stosuje się do roszczeń o świadczenia uboczne.”

Zatem roszczenie o zapłatę długu zabezpieczonego hipoteką przymusową, inaczej niż odsetki, jako świadczenia uboczne nie ulega przedawnieniu. Jak Pan widzi, odpowiedziałam już na dwa Pana pytania.

Natomiast jeśli chodzi o wspólność małżeńską, to również nie widzę tu żadnego problemu. Jednakże, aby hipoteka została wpisana do księgi wieczystej musi Pan posiadać zgodę sądu. Nie należy więc zwlekać ze złożeniem pozwu o zapłatę.

Może Pan uzyskać nakaz zapłaty np. w postępowaniu upominawczym i po jego uprawomocnieniu się złożyć wniosek do sądu o wpis hipoteki przymusowej lub złożyć pozew w zwykłym postępowaniu, a w nim zawrzeć wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez obciążenie nieruchomości dłużniczki hipoteką przymusową.

O prawie wierzyciela do zabezpieczenia na hipotece mówi wprost art. 109 powyżej cytowanej
ustawy, zgodnie z którym:

“Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa).”

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Twoja odpowiedź