Uzasadnienie wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Forum prawneKategoria: KomornikUzasadnienie wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
AvatarTomek zapytał 5 miesięcy temu

Witam, jak napisać uzasadnienie wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego? komornik ściąga z wypłaty dłużnika około 300 zł miesięcznie, jednak dłużnik złożył propozycję rozłożenia długu na raty i chce dobrowolnie spłacać dług w ratach po 500 zł, bez ponoszenie kosztów komorniczych.

Nie ukrywam, że i mi jest na rękę jako wierzycielowi oraz dłużnikowi, bo szybciej spłaci dług. Jak więc napisać zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela? i drugie pytanie: lepiej zawiesić egzekucję, czy ją umorzyć? co dla mnie jako wierzyciela będzie korzystniejsze?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Witam serdecznie,

wniosek do komornika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego i zdjęcie dokonanych zajęć nie wymaga szczególnego uzasadnienia.

Kierowanie postępowaniem egzekucyjnym jest bowiem przywilejem wierzyciela. Jednakże piszesz o propozycji ugody ze strony dłużnika, z której chcesz skorzystać, dlatego we wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego należy poinformować komornika o zawartym porozumieniu.

Wniosek o zawieszenie egzekucji komorniczej

Wniosek-o-wstrzymanie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej-wzor
Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

Zatem Twój wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego jak każde pismo wcześniej skierowane do komornika zawierać powinien:

  • dane komornika
  • sygnaturę jak sprawy
  • dane stron postępowania – imię, nazwisko, adres wierzyciela i dłużnika
  • oraz formułę “Z uwagi na zawarcie z dłużnikiem porozumienia co do dobrowolnych wpłat wnoszę o zawieszenie postępowania egzekucyjnego i zdjęcie zajęcia ze wszystkich składników majątkowych dłużnika”.

Wniosek możesz złożyć bezpośrednio w kancelarii komornika lub przesłać listem poleconym. Komornik będzie związany Twoim wnioskiem i w krótkim czasie od jego odbioru powinien wydać postanowienie o zawieszeniu egzekucji.

Pytasz również, co będzie dla Ciebie bardziej opłacalne. Patrząc przez pryzmat finansowy, oraz poczucie bezpieczeństwa, to oczywiście zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Dlatego nie rezygnuj ze swoich planów związanych ze złożeniem wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, tym bardziej że dłużnik i tak powinien być Ci wdzięczny, że idziesz mu na rękę.

Twoja odpowiedź