W przypadku zbiegu egzekucji ile czasu ma komornik na przesłanie akt?

Forum prawneKategoria: KomornikW przypadku zbiegu egzekucji ile czasu ma komornik na przesłanie akt?
ed3 zapytał 2 lata temu

Dzień dobry, W przypadku zbiegu egzekucji ile czasu ma komornik na przesłanie akt komorniczych? od października mam zbieg egzekucji od tego czasu część mojego wynagrodzenia jest w depozycie, parę dni temu dzwoniłam do komorników w sprawie aktualizacji sprawy i dowiedziałam się, że do tej pory nie zostały wysłane akta mojej sprawy do komornika z pierwszeństwem, tym samym moje zadłużenie stoi w miejscu, ponieważ bez tego moje środki z depozytu nie mogą trafić na spłatę zadłużenia.

Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Dziękuję za odpowiedź

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

zbieg egzekucji sądowej do tego samego składnika majątku reguluje art. 773 (1) kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z § 2 niniejszego przepisu, jeżeli żaden z komorników nie jest właściwy według przepisów niniejszego kodeksu lub właściwych jest kilku komorników, komornik, który później wszczął egzekucję, niezwłocznie przekazuje sprawę komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję, o czym zawiadamia wierzyciela.

Tu wyjaśnię, że choć cytowany przepis nie wskazuje konkretnie terminu, w jakim komornik powinien wydać postanowienie o przekazaniu akt, to ustawodawca podał, iż czynność ta powinna nastąpić niezwłocznie.

Bezsprzecznie skoro sprawa przekazania akt postępowanie egzekucyjnego nie została rozwiązana od listopada, to komornik nie wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków.

Warto więc zastanowić się nad podjęciem odpowiedniego działania.

Pierwsze co można zrobić to wykonać telefon do komornika, celem ustnego wyjaśnienia sprawy, a następnie jeśli komornik nie będzie chciał prowadzić rozmowy oraz nie wyjaśni przyczyn opóźnienia i nie wskaże terminu, w jakim akta zostaną przekazane, należy zastanowić się nad złożeniem skargi na czynność (zaniechanie) komornika.