Wniosek o umorzenie prac społecznych WZÓR

Forum prawneKategoria: Wzór pismaWniosek o umorzenie prac społecznych WZÓR
Mariusz K. zapytał 3 lata temu

Dzień dobry, jak napisać wniosek o umorzenie prac społecznych? odpracowałem już większość godzin które nakazał sąd, czy jest taka możliwość, że sąd umorzy mi resztę godzin prac społecznych? słyszałem, że można złożyć wniosek o umorzenie kary prac społecznych na podstawie art. 83 kk który mów że:

Skazanego na karę ograniczenia wolności, który odbył przynajmniej połowę orzeczonej kary, przy czym przestrzegał porządku prawnego, jak również wykonał nałożone na niego obowiązki, orzeczone środki karne, środki kompensacyjne i przepadek, sąd może zwolnić od reszty kary, uznając ją za wykonaną.

Czy jest więc sens składać taki wniosek? czy mam szansę na pozytywne jego rozpatrzenie? a jeśli tak, to czy wniosek trzeba złożyć w biurze podawczym sądu? i czy do czasu otrzymania odpowiedzi z sądu muszę wykonywać dalej prace społeczne?

Na koniec chciałbym poprosić abyście przygotowali dla mnie wzór umorzenia reszty godzin prac społecznych. Pozdrawiam i liczę na szybką pomoc!

10 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witaj,

masz rację, skazany na karę ograniczenia wolności może złożyć wniosek o zdjęcie z niego nałożonej kary – w Twoim przypadku będą to prace społecznie użyteczne.

Wniosek skrócenie prac społecznie użytecznych składa się w biurze podawczym sądu który orzekał w sprawie karnej. Wzór wniosku o umorzenie prac społecznych pobierzesz poniżej:

Wniosek o umorzenie prac społecznych wzór

wniosek-o-umorzenie-prac-spolecznych-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie prac społecznych wzór

Samo pismo natomiast należy kierować do Sekcji Wykonywania Orzeczeń. W treści pisma należy powołać się na odpowiednią sygnaturę akt sprawy. Natomiast sam wniosek należy odpowiednio umotywować.

Podstawą wniosku może być:

  • odbycie połowy kary
  • przestrzeganie porządku prawnego
  • skrucha i resocjalizacja.

Dodatkowo możesz wskazać, że prace społecznie użyteczne kolidują z innymi obowiązkami – praca zawodowa, nauka, obowiązki rodzinne. Należy przekonać sąd, że prace społecznie użyteczne mogą zostać zdjęte.

Dodam, że do chwili otrzymania postanowienia sądu, należy nadal wykonywać prace społecznie użyteczne, inaczej mogą czekać Cię negatywne konsekwencje.

Na koniec zaznaczę, że od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego pobiera się opłatę sądową w wysokości 45 zł. Opłatę należy uiścić wraz ze złożeniem wniosku – przelewem na konto lub w kasie sądu.

Powodzenia!

Podobne tematy:

Andrzej D. odpowiedział 3 lata temu

Kiedy mogę ubiegać się o umorzenie prac społecznych? 2 miesiące temu postawiono mi zarzuty, jako karę otrzymałem właśnie prace społeczne na rzecz państwa w wymiarze 25 godzin w stosunku miesięcznym przez okres 5 miesięcy. Łącznie do odrobienia mam więc 125 godzin do odpracowania. Do tej pory odrobiłem prawie 50 godzin (2 miesiące niepełne). Czy mogę już składać wniosek o umorzenie kary prac społecznych lub wniosek o skrócenie prac społecznych? które pismo złożyć?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

w Twoim przypadku prace społecznie użyteczne to nic innego jak kara ograniczenia wolności w postaci wykonywania nieodpłatnych prac na cele społeczne, dlatego w sprawie zastosowanie znajdzie art. 83 ustawy kodeks karny.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem:

Skazanego na karę ograniczenia wolności, który odbył przynajmniej połowę orzeczonej kary, przy czym przestrzegał porządku prawnego, jak również wykonał nałożone na niego obowiązki, orzeczone środki karne, środki kompensacyjne i przepadek, sąd może zwolnić od reszty kary, uznając ją za wykonaną.

Mając powyższe na uwadze, aby otrzymać zwolnienie z obowiązku odbycia części kary, należy złożyć wniosek o skrócenie prac społecznych. Wzór wniosku pobierzesz poniżej:

wniosek-o-umorzenie-prac-spolecznych-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie prac społecznych wzór

Przy czym, jak już udało Ci się zauważyć, czytając regulacje art. 83, aby sąd orzekł zgodnie z wnioskiem, należy przedłożyć zaświadczenie, że odbyłeś co najmniej połowę orzeczonej kary.

W Twoim przypadku, o ile godziny będą równomiernie rozłożone, wniosek o skrócenie prac społecznych możesz złożyć już w połowie września – lub wcześniej.

W treści wniosku oprócz odpracowania 50% kary użyć należy argumentów, że przestrzegałeś porządku prawnego, nie chcesz wrócić do przestępstwa, czujesz skruchę i wstyd.

Dodatkowo warto wskazać, że dalsze odbywanie kary koliduje Ci z obowiązkami rodzinnymi, zawodowymi, szkolnymi lub planami na przyszłość np. wyjazdem do pracy za granicę.

KSS odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry, prace społeczne umorzenie. Przepracowałem już nawet więcej jak połowę godzin społecznych i chcę postarać się o umorzenie reszty zasądzonych godzin. Problem jest jednak w tym, że kompletnie nie wiem jak sformułować treść wniosku, jak go napisać i jak oznaczyć strony, do jakiego sądu itd. i tutaj chciałbym prosić państwa o wzór pisma albo mniej więcej jak to zapisać żeby się nie wygłupić. Dziękuje

Kordian odpowiedział 3 lata temu

Zostałem skazany za kradzież, sąd skazał mnie na 480 godzin zieleni, to jest 40 godzin miesięcznie i 10 godzin tygodniowo. Karę prac społecznych odbywam dopiero 3 miesiąc, problem jednak w tym, że pracuję i nie starcza mi czasu na resztę obowiązków, mam rodzinę, dwoje dzieci i jeszcze do tego doszła kara prac społecznych.

Czy jeśli złożę wniosek o umorzenie, uzasadniając go tym, że mam rodzinę, pracę i obowiązki związane z dziećmi, to sąd może kare umorzyć mimo że jeszcze nie przepracowałem połowy wymierzonej kary? czy muszę czekać do połowy odbycia wyroku? komuś udało się umorzyć w taki sposób prace społeczne?

Dominik odpowiedział 3 lata temu

Czy mogę wnioskować o skrócenie prac społecznych? Wykonałem część prac społecznych wcześniej nie byłem karany jak i również nie byłem karany za ten występek za który mam osądzone prace społeczne, podałem również powód dla którego chcę skrócenia prac społecznych, jest to poszukiwanie pracy za granicą.

Również chciałem dodać, że podczas wykonywania prac społecznych przestrzegałem porządku prawnego.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

już na wstępie wyjaśnię, że zgodnie z regulacją art. 83 ustawy kodeks karny:

Skazanego na karę ograniczenia wolności, który odbył przynajmniej połowę orzeczonej kary, przy czym przestrzegał porządku prawnego, jak również wykonał nałożone na niego obowiązki, orzeczone środki karne, środki kompensacyjne i przepadek, sąd może zwolnić od reszty kary, uznając ją za wykonaną.

Zatem jeśli w Twojej sytuacji zostały spełnione przesłanki z cytowanego wyżej artykułu, możesz przygotować i złożyć wniosek o skrócenie prac społecznych (wzór wniosku pobierzesz poniżej):

wniosek-o-skrocenie-prac-spolecznych-wzor-pdf-doc

Wniosek o skrócenie prac społecznych wzór

Wyjaśnię, że wniosek o zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności złożyć należy do sądu, w okręgu którego kara jest wykonywana. We wniosku ponieść warto wszelkie okoliczności na korzyść skazanego. W Twoim przypadku będzie to oczywiście:

  • przestrzeganie porządku prawnego
  • wykonywanie określonych prac społecznych
  • chęć podjęcia zatrudnienia poza Polską.

Natomiast w uzasadnieniu wniosku, warto nieco szerzej odnieść się sytuacji materialno-bytowej, opisując warunki rodzinne i mieszkaniowe, obowiązek utrzymania rodziny lub udzielenia wsparcia wybranym osobom.

Warto również powołać się na możliwości wyjazdu za granicę celem uzyskania dochodu znacznie wyższego niż w Polsce.

Dodam, że jeśli jest taka możliwość, przed złożeniem wniosku o uchylenie obowiązku wykonywania pozostałej części prac społecznych, warto porozmawiać z kuratorem, by ten wydał odpowiednie zaświadczenie, czyli poparł Twój wniosek.

SU. odpowiedział 2 lata temu

Bardzo proszę o napisanie mi w formie podpowiedzi pismo wzór o umorzenie prac społecznych, gdyż chcę wyjechać za granicę, a odrobiłem większą połowę. Nie wiem, jak napisać od początku co zatytułować w piśmie o umorzenie kary na pracę społeczne większą część już odrobiłem, a chcę wyjechać za granicę – proszę o wzór takiego pisma, jak zacząć i rozwinąć i zakończyć jak się odnieść do sądu i sprawy, aby odpowiedź była pozytywna dla mnie. BARDZO DZIĘKUJE i pozdrawiam.

SK32 odpowiedział 2 lata temu

Jak dobrze sformułować wniosek o umorzenie prac słonecznych? Część kary za przekroczenie prędkości była do zapłaty a część trzeba było odrobić w postaci prac społecznych w tym przypadku w schronisku dla zwierząt. Praca na 4 miesiące w ciągu miesiąca trzeba się było stawić się 4/5 razy. Połowa godzin została odrobiona a ze względu na pracę zawodową i obowiązki nie mam jak odrobić drugiej połowy.

Staram się o umorzenie lub zamianę kary społecznej na karę pieniężną, niestety jeden wniosek był już oddany do sądu, natomiast odmówili i wyznaczyli posiedzenie. Dzwoniłam do sądu i powiedzieli, żeby sformułować jeszcze raz wniosek i dołączyć umowę o prace i iść na zaplanowaną rozprawę, gdy sąd zobaczy umowę możliwe, że się uchyli karę prac społecznych.

Jednak występuje niepokój, dlatego prosiłabym o radę lub podpowiedź, jak dobrze napisać taki wniosek, aby został zaakceptowany przez sąd.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

na wstępie odniosę się do informacji, jakie otrzymałaś od pracownika sądu. Otóż uważam, podobnie jak osoba, z którą rozmawiałaś, że stawienie się na wyznaczonym przez sąd posiedzeniu może mieć ogromne znaczenie dla uzyskania korzystnego orzeczenia. Znaczenie ma bowiem sposób, w jaki zaprezentujesz się przed sądem.

Jeśli wykażesz skruchę, odpowiesz grzecznie na pytania przewodniczącego oraz odpowiednio uargumentujesz trudności w wykonaniu całości nałożonych prac społecznych, zyskasz szansę na zwolnienie z reszty kary.

Natomiast co do samego wniosku o zniesienie prac na cele społeczne to uważam, że musisz starać się wykazać konflikt/trudności związane z łączeniem pracy zawodowej z pracą w schronisku.

W treści uzasadnienia możesz opisać zakres obowiązków zawodowych, podać godziny, w jakich pracujesz, ewentualnie czas dojazdu do pracy lub czas, który jest Ci potrzebny do przygotowania się do pracy.

Dodatkowo możesz starać się wyjaśnić sądowi, że dużo pracujesz, praca jest męcząca lub wymaga znacznego zaangażowania i jest Ci ją trudno połączyć z pracą w schronisku, dlatego prosisz sąd o zdjęcie reszty prac społecznych.

Na koniec możesz dodać, że odbycie połowy prac społecznych w schronisku dla zwierząt pozwoliło Ci na refleksję nad swoim postępowaniem oraz że dziś jesteś osobą bardziej odpowiedzialną i dorosłą, dającą rękojmie, dlatego jeśli sąd zwolni Cię z obowiązku wykonania reszty prac społecznych, nie nadużyjesz udzielonego Ci zaufania.

Aby nie być gołosłowną, do wniosku możesz dołączyć nie tylko umowę o pracę, ale także opinię pracodawcy na swój temat oraz opinię ze schroniska.