Wniosek o umorzenie prac społecznych WZÓR

Kategoria: Wzór pismaWniosek o umorzenie prac społecznych WZÓR
Mariusz K. zapytał 2 miesiące temu

Dzień dobry, jak napisać wniosek o umorzenie prac społecznych? odpracowałem już większość godzin które nakazał sąd, czy jest taka możliwość, że sąd umorzy mi resztę godzin prac społecznych? słyszałem, że można złożyć wniosek o umorzenie kary prac społecznych na podstawie art. 83 kk który mów że:

Skazanego na karę ograniczenia wolności, który odbył przynajmniej połowę orzeczonej kary, przy czym przestrzegał porządku prawnego, jak również wykonał nałożone na niego obowiązki, orzeczone środki karne, środki kompensacyjne i przepadek, sąd może zwolnić od reszty kary, uznając ją za wykonaną.

Czy jest więc sens składać taki wniosek? czy mam szansę na pozytywne jego rozpatrzenie? a jeśli tak, to czy wniosek trzeba złożyć w biurze podawczym sądu? i czy do czasu otrzymania odpowiedzi z sądu muszę wykonywać dalej prace społeczne?

Na koniec chciałbym poprosić abyście przygotowali dla mnie wzór umorzenia reszty godzin prac społecznych. Pozdrawiam i liczę na szybką pomoc!

4 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witaj,

masz rację, skazany na karę ograniczenia wolności może złożyć wniosek o zdjęcie z niego nałożonej kary – w Twoim przypadku będą to prace społecznie użyteczne.

Wniosek skrócenie prac społecznie użytecznych składa się w biurze podawczym sądu który orzekał w sprawie karnej. Wzór wniosku o umorzenie prac społecznych pobierzesz poniżej:

Wniosek o umorzenie prac społecznych wzór

Samo pismo natomiast należy kierować do Sekcji Wykonywania Orzeczeń. W treści pisma należy powołać się na odpowiednią sygnaturę akt sprawy. Natomiast sam wniosek należy odpowiednio umotywować.

Podstawą wniosku może być:

  • odbycie połowy kary
  • przestrzeganie porządku prawnego
  • skrucha i resocjalizacja.

Dodatkowo możesz wskazać, że prace społecznie użyteczne kolidują z innymi obowiązkami – praca zawodowa, nauka, obowiązki rodzinne. Należy przekonać sąd, że prace społecznie użyteczne mogą zostać zdjęte.

Dodam, że do chwili otrzymania postanowienia sądu, należy nadal wykonywać prace społecznie użyteczne, inaczej mogą czekać Cię negatywne konsekwencje.

Na koniec zaznaczę, że od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego pobiera się opłatę sądową w wysokości 45 zł. Opłatę należy uiścić wraz ze złożeniem wniosku – przelewem na konto lub w kasie sądu.

Powodzenia!

Podobne tematy: Wniosek o umorzenie, skrócenie, odroczenie prac społecznych wzór

Andrzej D. odpowiedział 2 miesiące temu

Kiedy mogę ubiegać się o umorzenie prac społecznych? 2 miesiące temu postawiono mi zarzuty, jako karę otrzymałem właśnie prace społeczne na rzecz państwa w wymiarze 25 godzin w stosunku miesięcznym przez okres 5 miesięcy. Łącznie do odrobienia mam więc 125 godzin do odpracowania. Do tej pory odrobiłem prawie 50 godzin (2 miesiące niepełne). Czy mogę już składać wniosek o umorzenie kary prac społecznych lub wniosek o skrócenie prac społecznych? które pismo złożyć?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam serdecznie,

w Twoim przypadku prace społecznie użyteczne to nic innego jak kara ograniczenia wolności w postaci wykonywania nieodpłatnych prac na cele społeczne, dlatego w sprawie zastosowanie znajdzie art. 83 ustawy kodeks karny.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem:

Skazanego na karę ograniczenia wolności, który odbył przynajmniej połowę orzeczonej kary, przy czym przestrzegał porządku prawnego, jak również wykonał nałożone na niego obowiązki, orzeczone środki karne, środki kompensacyjne i przepadek, sąd może zwolnić od reszty kary, uznając ją za wykonaną.

Mając powyższe na uwadze, aby otrzymać zwolnienie z obowiązku odbycia części kary, należy złożyć wniosek o skrócenie prac społecznych.

Przy czym, jak już udało Ci się zauważyć, czytając regulacje art. 83, aby sąd orzekł zgodnie z wnioskiem, należy przedłożyć zaświadczenie, że odbyłeś co najmniej połowę orzeczonej kary.

W Twoim przypadku, o ile godziny będą równomiernie rozłożone, wniosek o skrócenie prac społecznych możesz złożyć już w połowie września – lub wcześniej.

W treści wniosku oprócz odpracowania 50% kary użyć należy argumentów, że przestrzegałeś porządku prawnego, nie chcesz wrócić do przestępstwa, czujesz skruchę i wstyd.

Dodatkowo warto wskazać, że dalsze odbywanie kary koliduje Ci z obowiązkami rodzinnymi, zawodowymi, szkolnymi lub planami na przyszłość np. wyjazdem do pracy za granicę.

KSS odpowiedział 6 dni temu

Dzień dobry, prace społeczne umorzenie. Przepracowałem już nawet więcej jak połowę godzin społecznych i chcę postarać się o umorzenie reszty zasądzonych godzin. Problem jest jednak w tym, że kompletnie nie wiem jak sformułować treść wniosku, jak go napisać i jak oznaczyć strony, do jakiego sądu itd. i tutaj chciałbym prosić państwa o wzór pisma albo mniej więcej jak to zapisać żeby się nie wygłupić. Dziękuje

Twoja odpowiedź