Wycofanie alimentów od komornika – wzór

Forum prawneKategoria: AlimentyWycofanie alimentów od komornika – wzór
Lusii zapytał 4 lata temu

Dzień dobry. Mam dziecko, na które otrzymuje alimenty od byłego męża egzekwowane przez komornika. Mąż chce teraz mi płacić alimenty osobiście bez komornika.

Miałam płacone przez fundusz alimentacyjny, ponieważ mąż przebywał w zakładzie karnym i obecnie oprócz długu w funduszu alimentacyjnym były mąż ma do oddania mi 14 tys. zł, z których chce zrezygnować wraz z usługą komorniczą.

Jak mam napisać wniosek, abym mogła zrezygnować z tych pieniędzy oraz usług komorniczych. Za odpowiedź z góry dziękuję.

8 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj Lusii,

pobierz proszę poniższy wzór pisma:

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej

wniosek-o-umorzenie-egzekucji-w-sprawie-alimentacyjnej-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej wzór

Warto też przeczytać poniższe artykuły:

Podobne wyszukania:

  • wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej alimentów wzór
  • zawieszenie alimentów u komornika wzór
  • wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów wzór
  • jak pozbyć się komornika za alimenty
  • wycofanie alimentów od komornika wzór

Inne podobne tematy:

monika98543 odpowiedział 4 lata temu

Witam, mam takie pytanie: ojciec dziecka siedział w zakładzie karnym i w czasie jego odsiadki złożyłam pozew o alimenty, niedawno komornik wszczął egzekucję alimentów i ojciec dziecka wyszedł na wolność i ogólnie porozumieliśmy się i on mi płaci do ręki alimenty. Jak napisać wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej alimentów. Bo jemu cały czas naliczają a dogadaliśmy się.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 lata temu

Rezygnacja z komornika alimenty

Zawieszenie alimentów u komornika jest jak najbardziej możliwe, wystarczy, że złożysz pisemny wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej alimentów.

Pismo należy dostarczyć komornikowi osobiście w kancelarii komorniczej, lub listownie (listem poleconym), wysyłając pismo na adres jego kancelarii. Wzór gotowego pisma załączam poniżej:

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej

wniosek-o-umorzenie-egzekucji-w-sprawie-alimentacyjnej-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej wzór

Jeśli ojciec dziecka w jakimś momencie przestanie wywiązywać się z obowiązku alimentacyjnego, Ty jako wierzyciel alimentacyjny będziesz mogła ponownie złożyć u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów.

Wycofując więc egzekucję alimentów, nie podejmujesz praktycznie żadnego ryzyka.

Marlena odpowiedział 3 lata temu

Zgodnie z postanowieniem sądu ojciec mojego dziecka miał łożyć na utrzymanie córki 300 zł miesięcznie. Po kilku miesiącach przestał je płacić, więc złożyłam odpowiedni wniosek do komornika i od lutego 2017 r. alimenty przekazuje komornik. Ostatnio doszłam do porozumienia z ojcem dziecka. Czy mogę i ewentualnie w jaki sposób mogę znieść egzekucję komorniczą, żeby ojciec dziecka przekazywał alimenty sam? i czy ewentualnie można ponownie wystąpić o egzekucję jeżeli jednak ojciec dziecka nie wywiąże się ze słownej umowy? i co z postanowieniem sądu?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli chcesz zrezygnować z uczestnictwa komornika w sprawie alimentacyjnej, należy złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, wskazując na zawartą z dłużnikiem ugodę. Wzór takiego wniosku pobierzesz poniżej:

wniosek-o-umorzenie-egzekucji-w-sprawie-alimentacyjnej-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej wzór

Po otrzymaniu wniosku o umorzenie postępowania komorniczego organ egzekucyjny wyda postanowienie, w którym umorzy prowadzone postępowanie, rozliczając jednocześnie koszty postępowania.

Wraz z zakończeniem egzekucji komornik zwróci Ci tytuł wykonawczy, czyli wyrok alimentacyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Znów będziesz w posiadaniu dokumentu, na mocy którego prowadzona była egzekucja.

Tytuł wykonawczy należy zachować, bowiem stanowi on jedyną podstawę przymusowego dochodzenia roszczeń – jeśli ojciec dziecka nie będzie realizować obowiązku alimentacji, tak jak się umówiliście, znów będziesz mogła złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji, załączając przedmiotowy wyrok.

Podsumowując:

Jako przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka, masz prawo podjąć swobodną decyzję o wszczęciu  lub umorzeniu, ewentualnie zawieszeniu postępowania egzekucyjnego. Jesteś więc uprawniona, by teraz wycofać egzekucję.

Wystarczy, że złożysz odpowiedni wniosek, a komornik umorzył postępowanie egzekucyjne. Natomiast jeśli ojciec dziecka zaniecha płatności którejś z kolejnych rat alimentacyjnych, będziesz mogła znów wystąpić do komornika o przymusowe ściągnięcie należności.

Małgo odpowiedział 3 lata temu

Chciałabym zawiesić egzekucję alimentacyjną. Mój były partner chce płacić mi alimenty na córkę do ręki jak napisać wniosek? Czy mogę wysłać go pocztą? I czy jeśli znów będzie się jednak uchylał od płacenia, czy mogę tę egzekucję wznowić? …

Lola odpowiedział 3 lata temu

Ojciec dziecka nie płacił alimentów i wzięłam komornika, ale z racji tej, że ojciec przebywa w wiezieniu i podjęła się płacić alimenty jego mama za niego, chciałabym zrezygnować z komornika najpierw i wtedy ona może palić mi. Jak mogę zrezygnować z komornika przy alimentach i czy muszę jakieś koszty ponieść za zrezygnowanie z komornika?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

jesteś przedstawicielem ustawowym małoletniego wierzyciela alimentacyjnego, dlatego możesz dowolnie kierować postępowaniem egzekucyjnym. Masz również prawo w każdym czasie złożyć wniosek o umorzenie lub zawieszenie egzekucji.

wniosek-o-umorzenie-egzekucji-w-sprawie-alimentacyjnej-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej wzór

Musisz jednak uważać na możliwość obciążenia Cię kosztami postępowania. Z uwagi na powyższe w treści wniosku o umorzenie egzekucji wskazać należy na zawartą z dłużnikiem alimentacyjnym umowę w przedmiocie dobrowolnych płatności kolejnych rat alimentacyjnych.

W treści pisma nie musisz wspominać, że kolejne raty regulować będzie matka zobowiązanego ani że ten przebywa w zakładzie karnym. Wspomnieć jednak musisz o umowie/ugodzie. Jeśli komornik pozna podstawy wniosku, zastosuje przepisy art. 29 par. 1 ustawy o kosztach komorniczych, zgodnie z którym:

W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Jeżeli jednak wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika.

Jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.