Spłacam zaległe alimenty, ale dług wciąż ROŚNIE zamiast MALEĆ!

Forum prawneKategoria: AlimentySpłacam zaległe alimenty, ale dług wciąż ROŚNIE zamiast MALEĆ!
Acies. zapytał 5 lat temu

Witam, od kilku lat spłacam zaległe alimenty i odsetki od alimentów bezpośrednio do Opieki Społecznej w kwocie 1200 zł miesięcznie. Ale dług alimentacyjny, zamiast mi maleć, to on mi wzrasta, przed rozpoczęciem spłaty alimentów dług miał łącznie 143 000 złotych, a obecnie z tego, co mi opieka napisała, mam dług około 170 000 zł.

Czy są jakieś firmy, które się zajmują takimi sprawami lub mogą to sprawdzić? Takim sposobem ja będę do końca śmierci spłacał ten dług alimentacyjny.

Obecnie mam 56 lat dziękuję. Z poważaniem. Andrzej C.

4 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 lat temu

Witaj Andrzeju,

Twoja sytuacja jest jedynie dowodem na potwierdzenie okoliczności, które często podnoszę, odpowiadając na pytania naszych czytelników, a mianowicie, że najważniejsze to zawarcie porozumienia dłużnik-wierzyciel, które zabezpieczy dłużnika przed egzekucją komorniczą i stale rosnącymi kosztami.

Odnosząc się jednak do Twojego zapytania, to pragnę Cię pocieszyć, pisząc, że skoro spłacasz swoje zaległości od kilku już lat, to masz szansę otrzymać umorzenie pozostałej części długu względem Funduszu Alimentacyjnego.

Aby tak się jednak stało, należy złożyć stosowny wniosek do urzędu, który jest Twoim wierzycielem – urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do świadczeń z FA.

By nie być gołosłowną, przytoczę przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, które w art. 30 stanowią, iż organ właściwy dłużnika może umorzyć zadłużenie w łącznej wysokości:

  1. 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów
  2. 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów
  3. 00%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

Dodatkowo organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną. Umorzenie należności następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Mając powyższe na uwadze, nie zwlekaj, lecz składaj wniosek o umorzenie zaległości alimentacyjnych, a ja trzyma kciuki za korzystną decyzję.

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego

Wniosek-o-umorzenie-dlugu-alimentacyjnego-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego wzór

Adus odpowiedział 4 lata temu

Dzień dobry.

Moja córka ma już ponad 4 lata. Alimenty regularnie płacę od ponad roku. W jaki sposób, gdzie mam napisać, aby zaległe alimenty rozłożyć na raty?

Nadmieniam, że za niepłacenie alimentów dostałem karę ograniczenia wolności w postaci prac społecznych.

Ponadto posiadam innych wierzycieli, Getback x 2,Kruk, Hoistfinanse i komorników. W moim przypadku powodem długów, jak i bezdomności (mieszkam w schronisku dla bezdomnych) był alkohol, narkotyki i hazard.

Bardzo proszę o pomoc, ponieważ chcę jeszcze godnie i szczęśliwie żyć.

Joachin odpowiedział 4 lata temu

Witam, mam alimenty do płacenia, komornik pobiera mi 60% wypłaty. W następnym roku planuje ślub, moje pytanie brzmi, jeśli będę żonaty, będę miał nową rodzinę, komornik nadal będzie ściągał 60% z pensji czy ma prawo zająć mniej? Nie mam innych dzieci, tylko te, które płacę alimenty mojej byłej, a jak będzie z przyszłą żoną ??

Martin odpowiedział 4 lata temu

Czy spłacić teraz dług alimentacyjny w całości, czy nie trzeba od razu? Czy jak mam dług u komornika w sensie zadłużenia alimentacyjnego, oczywiście już dzieci dorosłe, lecz dług jest, mieszkam sam z ojcem i mieszkanie własnościowe jest na ojca, w razie jego śmierci komornik może wejść mi mieszkanie za długi w alimentach? i zająć je, jedynym spadkobiercą jestem ja, co zrobić w takiej sytuacji?

Dogadać się z komornikiem i spłacić całość czy płacić po sto złotych jak płace do tej pory? lecz gdy mam pieniądze i chcąc być wolnym człowiekiem zapewne zapłacić całość i spokój, bo jak wspomniałem wcześniej, po śmierci Ojca i tak będą domagać się spłaty długu alimentacyjnego, co by Pani zrobiła? dług stoi w miejscu i wynosi 115 000 tys. zł, spłacić dług teraz czy poczekać? będę wdzięczny za doradztwo.