Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji – co robić?

Kategoria: KomornikZawiadomienie o wszczęciu egzekucji – co robić?
Małgorzata R. zapytał 2 lata temu

Dzień dobry,

Dzisiaj odebrałam list od komornika (zawiadomienie o wszczęciu egzekucji). Dotyczy długu męża z roku 2010. Nie wiem, co to za dług, czy rzeczywiście był wzięty przez mojego męża? Mąż od lat z nami nie mieszka, nie wiem, gdzie przebywa aktualnie. Komornik też wzywa do złożenia wykazu majątku, którego mój mąż nie ma. Żadnej nieruchomości, żadnego samochodu.

Proszę powiedzieć, co w tej sprawie najlepiej zrobić?

Z poważaniem Małgorzata R.

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry,

Pani Małgorzato, przede wszystkim postąpiła Pani nierozsądnie, odbierając, a następnie otwierając korespondencję kierowaną do męża.

Proszę pamiętać, że takie działanie podlega odpowiedzialności karnej. Nie żyje Pani z mężem i nie wie, gdzie on przebywa, nie ma Pani więc usprawiedliwienia, na to co zrobiła.

Zasadnym było odmówienie przyjęcia listu do męża. Poczta Polska w tej sytuacji powinna zwrócić pismo do komornika z adnotacją, że adresat wyprowadził się.

Obecnie, kiedy do komornika wróci zwrotka, że list został doręczony dłużnikowi za pośrednictwem jego żony, organ egzekucyjny będzie mógł dalej prowadzić postępowanie egzekucyjne.

Inaczej byłoby, gdyby komornik powziął informację, że dane adresowe dłużnika wskazane przez wierzyciela nie są aktualne. Wówczas komornik zobowiązałby wierzyciela do wskazania prawidłowego adresu pod rygorem umorzenia postępowania. I postępowanie prawdopodobnie zostałoby umorzone, bowiem wątpię, by wierzyciele męża mieli informację, gdzie on obecnie przebywa, skoro nie wie tego nawet jego rodzina.

To, co Pani powinna teraz zrobić, to moim zdaniem poinformowanie komornika, o fakcie, że dłużnik pod wskazanym adresem nie mieszka, natomiast Pani jako żona czuła się zobowiązana odebrać pismo kierowane do męża, co teraz uważa za błędną decyzję.

Proszę w piśmie do komornika podnieść okoliczność, że mąż wyprowadził się z domu kilka lat temu i nie utrzymuje kontaktu z rodziną.

Tak przygotowane pismo należy przesłać komornikowi listem poleconym, zwracając korespondencję kierowaną do męża.

Mam nadzieje, że Pani wyjaśnienia zakończą sprawę z komornikiem i ten nie będzie chciał wyciągać żadnych konsekwencji karnych.

A na koniec napiszę, że musi Pani pamiętać, że nie odpowiada za zobowiązania męża i nie powinna odbierać pism urzędowych do niego kierowanych.

O tym, że nie będzie Pani przyjmować korespondencji męża, który z Panią nie mieszka, należy także poinformować listonosza.

Koniecznie przeczytaj:

rtl odpowiedział 7 miesięcy temu

Witam. Dostałem pismo od komornika tj. zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Sprawa dotyczy nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 2012.05.07. Sprawa, którą prowadzi Sąd Rejonowy Lublin Zachód. Nie otrzymałem żadnego pisma z tego sądu. Zresztą na nakazie widnieje adres, pod którym nie mieszkałem 3 lata wstecz od 2012 r. tzn. zmieniłem adres zamieszkania w 2009 roku. Co mogę z tym zrobić?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Witam,

w tym momencie należy złożyć zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli na nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, o którym mowa w art. 795 kodeksu postępowania cywilnego. Wzór zażalenia pobierzesz poniżej:

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wzór

Zażalenie składa się do sądu, który wydał postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, powołując się na sygnaturę akt sprawy, którą znajdziesz w korespondencji od komornika. W treści zażalenia należy podnieść zarzut niedoręczenia nakazu zapłaty. Musisz wskazać, że w wierzyciel/strona powodowa posłużył się nieaktualnym adresem, bowiem od 2009 roku mieszkałeś w nowym miejscu (podaj adres).

Pamiętaj jednak o terminie na wniesienie zażalenia. Ten wynosi tylko tydzień i biegnie od dnia otrzymania pisma od komornika o wszczęciu egzekucji.

Dodam jeszcze, że jeśli sąd uzna Twoje zażalenie, powinien uchylić również nakaz zapłaty z uwagi na przedawnienie roszczenia o zapłatę. W tym momencie jednak należy poinformować komornika o złożeniu zażalenia, składając do niego wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania zażalenia przez sąd.

Wzór takiego wniosku pobierzesz poniżej:

Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie czynności egzekucyjnych

Twoja odpowiedź