Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej (Komornik vs Urząd Skarbowy)

Forum prawneKategoria: KomornikZbieg egzekucji sądowej i administracyjnej (Komornik vs Urząd Skarbowy)
Użytkownik zapytał 5 lat temu

Witam, sprawa wygląda tak, że chodzi o zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej. Doszło do zbiegu egzekucji, miałam komornicze zajęcie na koncie, zajęcie zniknęło, myślałam, że dług został spłacony, jednak dzwoniąc do komornika, okazało się, że nie otrzymał on żadnych pieniędzy, a przetrzymuje je Urząd Skarbowy.

Po czym dzwoniąc do skarbówki, dowiedziałam się, że czekają oni na akta od komornika, ponieważ doszło właśnie do zbiegu egzekucji, a oni już swoje ściągnęli. Komornik twierdzi, że wysłał akta komornicze, skarbówka twierdzi, że nic nie dostała.

Sprawa ciągnie się już dwa miesiące, a komornik ponownie wszedł mi na konto bankowe. Do teraz akta od komornika nie zostały podobno dostarczone. Nie wiem co robić. Bardzo proszę o pomoc, jak rozstrzygnąć ten zbieg egzekucji?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 lat temu

Witaj, procedura postępowania przy zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tego samego składnika majątku dłużnika – w Twoim przypadku do rachunku bankowego – została uregulowana w przepisach kpc. od 773 wzwyż.

Kiedy dochodzi do zbiegu egzekucji, organy egzekucyjne prowadzą dalsze czynności, mając na uwadze m.in. regulację z § 1 podanego powyżej przepisu, z którego wynika, że egzekucję po zabiegu prowadzi łącznie ten sądowy albo administracyjny organ egzekucyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

Z tego, co napisałaś wynika, że dalszą egzekucję prowadzić ma Urząd Skarbowy.

Jeśli tak faktycznie jest (co można ustalić również w rozmowie telefonicznej z US i komornikiem) czynności związane z przekazaniem sprawy spoczywają na sądowym organie egzekucyjnym (komorniku).

Komornik zobowiązany jest o fakcie przekazania akt zawiadomić strony, uczestników postępowania i administracyjny organ egzekucyjny – powinnaś otrzymać postanowienie w tym temacie.

Przekazanie akt powinno nastąpić niezwłocznie po uzyskaniu informacji pozwalających na stwierdzenie wystąpienia zbiegu egzekucji. Zaniechanie podlega zaskarżeniu skargą na czynności komornicze.

Co możesz zrobić? Po pierwsze stwierdzić, że egzekucję po zabiegu ma prowadzić dalej US. Następnie zadzwonić do komornika, że akta sprawy nadal nie zostały przekazane (komornik może Cię zwodzić – być może mając mnóstwo innych spraw, nie rozliczył egzekucji i dlatego nie przekazał sprawy do US), zażądać podjęcia czynności związanych z przekazaniem akt pod rygorem złożenia skargi na czynność komornika.

Mam nadzieje, że taki telefon pomoże. Gdyby jednak komornik nadal pozostawał w zwłoce, należy złożyć skargę na komornika, korzystając z poniższego wzory formularza:

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór