Zwolnienie z abonamentu RTV i pismo z urzędu skarbowego?

Forum prawneKategoria: Abonament RTVZwolnienie z abonamentu RTV i pismo z urzędu skarbowego?
Użytkownik zapytał 3 lata temu

Witam. Chodzi o abonament RTV i pismo z urzędu skarbowego dla osoby zwolnionej z abonamentu RTV. Moja mama lat 70 dostała Zawiadomienie o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej. Dostała to z Urzędu Skarbowego. Mama pobiera emeryturę z KRUS.

Pisze na tym zawiadomieniu, że wzywa się organ rentowy, aby nie wypłacał zajętej części świadczenia zobowiązanemu, lecz przekazał ja organowi egzekucyjnemu. Chodzi o abonament RTV. Abonament nie był opłacany od 01.01.2014 r. do 31.03.2019 r.

Razem dochodzone należności to 1 813,32 zł. Bardzo proszę o pomoc. Co ja mam dalej robić. Wyczytałam, że osoby, które mają 60 lat i są już na emeryturze i pobierają emeryturę nieprzekraczającą 50% przeciętnego wynagrodzenia, są zwolnione z opłaty abonamentu RTV.

Moja mam pobiera emeryturę z KRUS i tylko 900 zł plus 180 zł z opieki społecznej. Ma również orzeczenie o niepełnosprawności. Czy możliwe jest odwołanie od takiej egzekucji? I czy moja mama powinna być zwolniona z opłaty abonamentu RTV? Bardzo proszę o pomoc.

6 odpowiedzi
Best Answer
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witaj, rozumiem Twoje rozgoryczenie. Jednak muszę napisać, że błąd, który popełniliście, jest często powtarzany przez wiele nieświadomych osób.

Bo choć rzeczywiście sytuacja mamy przedstawia się właśnie w taki sposób, jak to opisujesz, i spełnia ona przesłanki od uzyskania zwolnienia z opłat abonamentowych RTV, to aby uzyskać faktyczne zwolnienie z abonamentu RTV, należy złożyć odpowiedni wniosek.

Wy o nim zapomnieliście. Egzekucja jest w toku i będzie trwać kilka miesięcy, bowiem mama ma bardzo niską emeryturę.

W tym czasie zasadnym będzie wniosek do KRRiT o zawieszenie postępowania egzekucyjnego i umorzenie zaległości.

We wniosku należy opisać sytuację mamy, podnieść, że jest osobą niepełnosprawną, przez co też nieporadną na tyle, by móc skutecznie regulować swoje sprawy, a powyższe wpłynęło na błędną interpretację, iż zwolnienie uzyskała automatycznie, wchodząc w wiek emerytalny.

W uzasadnieniu warto podnieść również trudności finansowe, załączając dokumenty potwierdzające te okoliczności – odcinek z ostatniej emerytury, zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności.

Aby uniknąć dalszej egzekucji komorniczej, musicie Państwo podjąć pewne starania, a być może uda się uchronić, choć część pieniędzy. Życzę powodzenia!

Przydatne dla Ciebie wzory pism:

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie długu za abonament RTV na raty:

wniosek-o-umorzenie-rozlozenie-na-raty-abonamentu-radiowo-telewizyjnego-rtv-pdf-doc-word

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

odwołanie-od-upomnienia-za-abonament-rtv-wzor-doc-pdf

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk

zwolnienie-z-abonamentu-rtv-emerytow-druk-wzor-pdf-doc

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Powiązane artykuły:

Grzegorz odpowiedział 3 lata temu

Jasne jest, kto jest zwolniony z abonamentu, jednak nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na moje wątpliwości. Czy w przypadku małżeństwa brane są pod uwagę dochody drugiego z małżonków? Wysokość emerytury żony pozwala na ubieganie się o zwolnienie z abonamentu, natomiast moja emerytura jest nieco za duża. Czy w takim przypadku można ubiegać się o zwolnienie z abonamentu?

czarnymar odpowiedział 2 lata temu

Witam, mój ojciec ma 970 renty, czy może liczyć na zwolnienie z obowiązku opłacania abonamentu RTV. Ojciec jest z 52 roku, czyli ma 68 lat. Czy może wnioskować o zwolnienie z abonamentu? Jak w prosty sposób szybko zapoznać się z zaległością w opłacie abonamentu RTV. Proszę o odpowiedź na pytania stawiane przez mojego ojca.

karminadel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie. Przyszło upomnienie nr UP Z/437986/0501/2020 Z DNIA 12,11,2020 Nr INI 01862924 oraz wezwanie zapłaty dość sporej kwoty 1679,60 zł. Jestem emerytką od 11.06.2015 roku, jak skończyłam 60 lat, powiedziano mi, że nie muszę płacić abonamentu RTV, więc przestałam płacić. Nikt mnie nie poinformował, że muszę o tym fakcie zgłosić się do urzędu Poczty Polskiej. Jak ten problem rozwiązać?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

przedmiotowe wezwanie opiewa na dość sporą kwotę, bowiem roszczenie Poczty Polskiej dotyczy zapłaty zaległego abonamentu radiowo-telewizyjnego za ostatnie pięć lat. Czyli dokładanie od 2015 roku – od daty kiedy zaprzestała Pani regulować opłaty związane z abonamentem RTV.

Odnośnie uzyskania ulgi w zapłacie abonamentu RTV, to rzeczywiście na podstawie art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych zwalnia się z opłat abonamentowych osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zwolnienie może jednak nastąpić jedynie na wniosek osoby zainteresowanej oraz po złożeniu oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawieniu dokumentów potwierdzających uprawnienie do tych zwolnień.

Pani jednak zaniechała złożenia wniosku, dlatego nie figuruje w rejestrze Poczty Polskiej jako osoba zwolniona z obowiązku regulowania abonamentu RTV.

W tym momencie może Pani próbować odwrócić bieg spraw. Warto przygotować odpowiedź na wezwanie do zapłaty wnosząc o anulowanie naliczonej opłaty oraz załączając dokumenty potwierdzające uzyskanie w połowie 2015 roku prawa do emerytury.

Z dokumentów tych musi również wynikać, że świadczenie emerytalne nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym.

W tym miejscu zaznaczę, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2019 roku wyniosło 4918,17 zł.

Dodam jeszcze, że musi Pani udać się do wybranego oddziału Poczty Polskiej i dopełnić formalności związanych z uzyskaniem ulgi, składając poniższe pismo. W przeciwnym razie Poczta Polska nadal będzie naliczać Pani opłaty związane z abonamentem radiowo-telewizyjnym.

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk

zwolnienie-z-abonamentu-rtv-emerytow-druk-wzor-pdf-doc

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Inne przydatne wzory pism:

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

wniosek-o-umorzenie-rozlozenie-na-raty-abonamentu-radiowo-telewizyjnego-rtv-pdf-doc-word

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

odwołanie-od-upomnienia-za-abonament-rtv-wzor-doc-pdf

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

Powiązane artykuły:

BGC odpowiedział 11 miesięcy temu

Jakie dokumenty należy złożyć w celu zwolnienia z abonamentu RTV po osiągnięciu 75 lat? W tym roku 2021 ukończyłem 75 lat (24.04.1946 r.). Ostatnimi laty poprzez stałe zlecenie dokonywałem opłatę za cały rok i tak samo przez nieuwagę dokonałem opłatę za cały 2021 r. Potrzebuję pomocy jakie należy złożyć dokumenty w celu zwolnienia z opłat oraz zwrotu dokonanej nadpłaty. Opóźnienie w złożeniu stosownych dokumentów wynikło z mojej długotrwałej choroby nerek. Serdecznie dziękuję za pomoc.

Twoja odpowiedź

8 + 5 =