Kiedy przedawnia się debet na koncie bankowym? [PORADNIK]

Witam, mam problem, bo mam niespłacony debet na koncie bankowym. Sami mi wetknęli ten produkt i jakoś tak wyszło, że totalnie zapomniałam go spłacić, to było 4 lata temu, stąd moje pytanie: kiedy przedawnia się debet na koncie bankowym?

Nie ukrywam, że przedawnienie debetu byłoby dla mnie gwiazdką z nieba, bo dług wynosi aż 4.000 zł :/ i wciąż ten problem chodzi mi po głowie…


Niespłacony debet na koncie

debet-na-koncie-przedawnienie

W jakiej sytuacji można skorzystać z przedawnienia debetu na koncie bankowym? Po jakim okresie czasu, debet ulega przedawnieniu? Czy termin przedawnienia dotyczy w ogóle debetów? Co jeszcze warto na ten temat wiedzieć?

Podstawa prawna

Z art. 731 Kodeksu cywilnego wynika, że roszczenia, które są skutkiem nawiązania stosunku rachunku bankowego, ulegają przedawnieniu po upływie dwóch lat. Jednak nie dotyczy to roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych.

Na podstawie tego artykułu można stwierdzić, że przedawnienie debetu na koncie bankowym ma miejsce po dwóch latach od daty wymagalności danego debetu. W praktyce okres do nieważności kredytu liczy się nie od chwili, gdy debet na koncie zaciągnięto, ale od momentu, gdy powinien on zostać spłacony!

Przedawnienie debetu na koncie a przedawnienie kredytu na karcie – różnice

Debet na koncie bankowym to oczywiście rezultat umowy o rachunek bankowy. Z kolei kredyt z kartą przyznawany jest na skutek zawarcia umowy o kredyt. Dlatego też w sytuacji przedawnienia kredytu, należy powołać się na art. 117 i 188 Kodeksu cywilnego.

Roszczenia o świadczenia okresowe i roszczenia mające związek z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawnieniu ulegają dopiero po upływie trzech lat.

Kiedy można powołać się na przedawnienie debetu?

Długi wynikające z zaciągniętych kredytów, w tym kart kredytowych przedawniają się po trzech latach. Po dwóch latach z kolei przedawnieniu ulegają długi, które wynikają z niespłaconego debetu na koncie.

Jednak roszczenia, które już zostały potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, w tym sądu polubownego, oraz te będące wynikiem ugody przed sądem czy mediatorem, a są zatwierdzone przez sąd, obowiązuje okres przedawnienia 6 lat.

A więc debet na koncie bankowym, który trafił do komornika celem wyegzekwowania od dłużnika spłaty debetu, ulega przedawnieniu dopiero po 6 latach od daty wszczęcia egzekucji komorniczej.

W praktyce wierzyciele nie czekają na to, aż dłużnik zacznie dobrowolnie spłacać zaciągnięty debet. Banki działają bardzo szybko. Jeśli dłużnik nie reguluje swojego zobowiązania i w żaden sposób nie kontaktuje się z bankiem, sprawa od razu przekazywana jest do działu windykacyjnego lub zewnętrznej firmy windykacyjnej. Potem dług trafia do sądu, gdzie okres przedawnienia jak już pisałam, wydłuża się do wspomnianych 6 lat.

W jaki sposób liczone jest przedawnienie debetu na koncie bankowym?

Nie wszyscy wiedzą o tym, jak należy liczyć okres przedawnienia debetu na koncie bankowym. Tymczasem Kodeks cywilny jest w tym przypadku jednoznaczny. Art. 120 mówi, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym dane roszczenie stało się wymagalne.

Dlatego też termin przedawnienia debetu na koncie liczy się od momentu, gdy upłynął termin jego spłaty. Jeśli taki termin nie został wcześniej ustalony, roszczenie staje się wymagalne wówczas, gdy bank wezwie dłużnika do spłaty zadłużenia.

Dodatkowo warto pamiętać o tym, że gdy minie okres przedawnienia, dług nie ulega kasacji automatycznie. Dłużnik musi najpierw podnieść zarzut przedawnienia, składając odpowiednie oświadczenie do organu, który domaga się spłaty debetu na koncie.

Jeśli bank wysyła pismo, w którym domaga się spłaty przedawnionego debetu na koncie, to oświadczenie, że dług ten przedawnił się, należy złożyć właśnie do banku, jeśli firma windykacyjna domaga się spłacenia przedawnionego debetu na koncie, to oświadczenie składa się do firmy windykacyjnej, jeśli sąd wysyła wezwanie do zapłaty przedawnionego długu, który wynika z debetu na koncie bankowym, to oświadczenie o przedawnieniu tego długu należy złożyć do sądu.

Sąd nie ma więc obowiązku tego sprawdzać i tego zresztą nie robi, obowiązek podniesienie zarzutu przedawnienia debetu na koncie leży po stronie dłużnika. Co ciekawe, wierzyciel może jednak domagać się spłaty przedawnionego długu, gdy dłużnik nie wniósł do sądu stosownego wniosku o jego przedawnienie!

Zawieszenie a przerwanie biegu przedawnienia

Bieg przedawnienia można zawiesić. W takiej sytuacji przestaje on biec, aż do chwili jego wznowienia. Zawieszenie wywołuje np. ślub z osobą wobec, której ma się roszczenia. Zawieszenie wywołuje poza tym władza rodzicielska, ustanowienie opieki czy kurateli oraz siła wyższa, która powoduje niemożność dochodzenia roszczeń przed sądem.

Zawieszenie biegu przedawnienia to jednak nie to samo co przerwanie biegu przedawnienia. W tej sytuacji bieg przedawnienia zostaje wstrzymany, a potem liczony jest od początku.

Tak dzieje się w trzech przypadkach:

 1. na skutek rozpoczęcia mediacji,
 2. uznania roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
 3. oraz jeśli wierzyciel dokona jakiejkolwiek czynności przed sądem w celu dochodzenia czy ustalenia swojego roszczenia.

W praktyce więc bieg przedawnienia przerywają czynności sądowe oraz czynności komornika. Okres przedawnienia biegnie od nowa dopiero po ich zakończeniu.

Warto przy tym pamiętać, że postępowanie komornicze niekiedy toczy się latami. Dodatkowo wiele firm windykacyjnych proponuje podpisanie ugody w celu rozłożenia długu na raty.

Jest to równoznaczne z uznaniem roszczenia, co przerywa bieg przedawnienia. Nie ma wówczas znaczenia, że uległo ono przedawnieniu. W takiej sytuacji okres przedawnienia debetu na koncie bankowym liczy się od nowa.

Przedawnienie a rejestry dłużników

Przedawnienie pozwala na uchylenie się od spłaty starego długu, ale ten wcale nie przestaje istnieć. Daje to oczywiście możliwość zgłoszenia dłużnika do odpowiednich rejestrów takich jak Krajowy Rejestr Długów KRD, Biuro Informacji Gospodarczej BIG czy Biuro Informacji Kredytowej BIK. To w przyszłości może okazać się sporym kłopotem.

Firmy, które zostały odnotowane w tego rodzaju rejestrach, mogą zostać uznane za mało rzetelne, a konsumenci mają problemy z uzyskaniem kredytu czy pożyczki.

Dłużnicy, których roszczenie w związku z debetem na koncie bankowym uległo przedawnieniu, muszą się więc liczyć z wpisaniem do rejestru dłużników. Przykładowo w BIK taka informacja przetwarzana jest do chwili zamknięcia zobowiązania przez dany bank.

Co warto więc wiedzieć o przedawnieniu debetu na koncie bankowym?

 • okres przedawnienia debetu na koncie bankowym upływa po okresie 2 lat,
 • okres przedawnienia nie dotyczy jednak zwrotu tzw. wkładów oszczędnościowych,
 • przedawnienie kredytu na karcie ma miejsce dopiero po upływie trzech lat,
 • okres upływu przedawnienia, niezależnie od rodzaju roszczenia, liczy się od daty wymagalności jego spłaty.

Mam nadzieję, że odpowiedziałam Ci wyczerpująco na pytanie: kiedy przedawnia się debet na koncie bankowym, jeśli tak jak piszesz, minęły już 4 lata od daty wymagalności roszczenia (ostatni dzień na spłatę debetu na koncie), to przedawnienie salda debetowego miało już miejsce.

Nie musisz z tym długiem robić nic, po prostu, gdy ktokolwiek zażąda od Ciebie spłaty tego zadłużenia, to będziesz musiał podnieść zarzut przedawnienia salda debetowego.

Oczywiście debet na koncie bankowym, to wygodna forma finansowania, problemy zaczynają się, gdy nastąpi poślizg w spłacie tego kredytu i do gry wkraczają niemałe odsetki. Dlatego kredyt w rachunku bieżącym bywa czasem groźnym produktem bankowym, przez który można wpędzić się w niemałe kłopoty finansowe!

Jeśli więc ktokolwiek z Was, ma niespłacony debet na koncie, to pilnujcie terminu płatności, a najlepiej jak byście dali radę ten debet na koncie zamknąć całkowicie. Można żyć bez debetu :-)

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

4 komentarzy w “Kiedy przedawnia się debet na koncie bankowym? [PORADNIK]”
 1. Sąd ma obowiązek badać z urzędu przedawnienie ci za głupoty ktoś tu napisał

 2. Witam, mam wypowiedziany debet na karcie na kwotę 5700 zł i chciałabym to jakoś spłacić, bo dzwoniła do mnie babka z windykacji, ale nie jestem w stanie tego w całości spłacić, mogłabym spłacać to po 500 zł miesięcznie – jak mam to napisać? i boję się, że mieszkanie mi zabiorą co robić? Jak się za to zabrać? nie chce unikać spłaty długu za debet, ale też nie chce komornika czy jakiś innych konsekwencji jak mogę to rozwiązać?

 3. Witam, dnia 11.01.2019 kończy mi się ważność debetu na koncie, jego suma na chwilę obecną wynosi 14.000 zł, co w momencie jeśli będę w stanie spłacić tylko połowę podanej kwoty? Dodam, że pracuję za granicą, czy mogę się starać o ugodę z bankiem lub rozłożenie tego długu za debet na koncie na jakieś raty? Pozdrawiam.

 4. Witam, chodzi o przedawnienie limitu na koncie bankowym. Otrzymałam wczoraj 31/05/19 pierwsze pismo w sprawie mojej wierzytelności do ING Bank Slaski SA. Jest to niespłacony limit na koncie (overdraft) na sumę 1.027 PLN. Od 01/06 mieszkam za granicą. Wg. stanu na 21/05/19 należność główna wynosi 1.027 PLN plus odsetki 2.518 PLN, razem 3.583,77 PLN.

  Dane dotyczące zadłużenia: data cesji zadłużenia 09/07/2009, aktualny wierzyciel: VFI I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Wezwanie do zapłaty należności 3.583,77 PLN wraz z należnymi odsetkami przyszło od EOS KSI Polska. Nigdy wcześniej nie dostałam żadnego pisma. Co powinnam zrobić w tym przypadku?

Comments are closed.