Jak napisać referencje dla firmy? WZÓR + Instrukcja

Referencje dla firmy to istotny element budowania marki. Listy polecające stanowią formę rekomendacji, świadectwa jakości współpracy i wzajemnych relacji. Jak wygląda wzór rekomendacji? jak napisać referencje, aby faktycznie stanowiły wartość dodaną firmy, którą rekomendujemy?

Wstęp

Aby ułatwić Ci napisanie referencji, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór referencji, który pobierzesz poniżej:

Referencje dla firmy – wzór

Jakie znaczenie ma list referencyjny dla firmy?

Referencje dla firmy to opinia na temat pracy przedsiębiorstwa, która zawsze jest opinią pozytywną. Rekomendacje świadczą o zaangażowaniu, prawidłowej realizacji powierzonych zadań, o zawodowym, profesjonalnym wizerunku. List polecający firmę ułatwia jej nawiązać trwałą współpracę z innym przedsiębiorstwem, a ze względu na to, że nie jest anonimowy, umacnia także wiarygodność rekomendowanej firmy.

Polecana firma korzysta na referencjach poprzez zwiększenie rozpoznawalności wśród klientów. Referencje są także reklamą produktów lub usług, wyróżnieniem wśród konkurencji oraz źródłem informacji o wartościach, którymi kieruje się przedsiębiorstwo. Stanowią też dowód dla potencjalnych klientów – świadczą o dobrym prosperowaniu firmy i wysokim poziomie świadczonych usług.

Jak powinien wyglądać wzór listu referencyjnego?

Wzór referencji dla firmy musi zawierać przede wszystkim niezbędne informacje, wskazujące przedsiębiorstwo/osobę, która udziela polecenia oraz firmę, która jest polecana. Referencje dla firmy warto opatrzyć przy tym logiem, pieczątką, podpisem i danymi kontaktowymi. Z kolei treść listu referencyjnego powinna określać:

  • zakres i charakter współpracy pomiędzy firmami,
  • cechy i zalety wspólnego działania,
  • pozytywne doświadczenia związane ze współpracą.

Referencje dla firmy muszą być wiarygodne i szczere. Nie należy nadmiernie zachwalać w nich przedsiębiorstwa – lepiej skupić się na konkretnych informacjach, które mogą być istotne dla innej firmy. Nie warto prosić o nie zbyt wcześnie, gdyż druga strona powinna mieć czas na zebranie doświadczeń i wyrobienie opinii na temat polecanego kontrahenta.

 

Skąd wziąć referencje dla firmy?

Referencje dla firmy powinny być rzeczywiste, poparte faktami. Fabrykowane referencje nie mają bowiem żadnej wartości – łatwo je zweryfikować, a wtedy  wpływają na wizerunek przedsiębiorstwa bardzo negatywnie. O referencje warto się postarać, dbając o takie wartości, jak:

  • jakość usług i produktów, którymi buduje się markę i renomę w oczach klientów/kontrahentów,
  • uczciwość, czyli regulowanie zobowiązań/dostaw na czas,
  • rzetelność, czyli dotrzymywanie danego słowa lub skrupulatne wytłumaczenie, dlaczego się go nie dotrzymało,
  • responsywność, czyli sprawne odpowiadanie na pytania i oferty klientów/kontrahentów, a także ulepszanie produktów i usług według ich propozycji,
  • profesjonalizm, czyli utrzymywanie kontaktów biznesowych, które przynoszą korzyści.

Jeśli firma będzie przestrzegała tych zasad i wartości od początku, z pewnością zdobędzie kilku dobrych, stałych kontrahentów/klientów, których będzie mogła poprosić o wystawienie referencji.

Listy polecające można z kolei upublicznić, co stanowi doskonałą reklamę i skuteczny sposób na zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy. Pozytywne opinie, które będą przypisane konkretnym osobom lub przedsiębiorstwom, zdecydowanie zwiększą szanse firmy na zdobycie kolejnych dobrych kontrahentów.

Wzór referencji dla firmy

Profesjonalne referencje dla firmy powinny przyjmować formę podania. Treść dokumentu należy zmieścić na jednej stronie A4, najlepiej na papierze firmowym. Przy sporządzaniu takiego pisma obowiązuje zwięzłość i poprawność językowa.

Referencje dla firmy należy zacząć od podania miejscowości i daty utworzenia dokumentu oraz danych osoby polecającej – imienia, nazwiska, stanowiska, nazwy firmy, danych kontaktowych. Następnie na środku umieszcza się odpowiedni nagłówek, czyli „Referencje”.

Pozostałą część dokumentu powinna zająć właściwa treść opinii. Przykładowe referencje można rozpocząć od przedstawienia firmy, wyjaśnienia jak rozpoczęła się współpraca z przedsiębiorcą. Dalej warto opisać także konkretnie przebieg tejże współpracy, kładąc nacisk na pozytywne doświadczenia i podkreślając zalety usług, produktów czy nawet pracowników firmy.

Można wspomnieć o terminowych dostawach, dotrzymywaniu słowa, stale wysokiej jakości świadczonych usług, itp. Dobrym rozwiązaniem może być również sporządzenie podsumowania, w którym zawrze się najważniejszy atut firmy i w skrócie oceni jej całokształt. Referencje dla firmy należy zakończyć zwrotem grzecznościowym, podpisem oraz pieczątką.

 

Jak eksponować referencje dla firmy?

Referencje są dla firmy wizytówką, pochwałą całej działalności. Jednak aby skutecznie je wykorzystać, należy odpowiednio je wyeksponować. Referencje można opublikować na stronie internetowej przedsiębiorstwa w osobnej zakładce.

Pomoże to przekonać do firmy osoby, które interesują się nią i szukają informacji na jej temat. Dobrym rozwiązaniem jest również oprawienie rekomendacji i wywieszenie ich na ścianach w siedzibie firmy, w biurze czy w punkcie obsługi klienta.

W takim przypadku każda osoba – przedstawiciele innych firm czy klienci – będą mogli przyjrzeć się opiniom innych zleceniodawców. Nawet jeśli wizytatorzy nie zapoznają się z treścią całego dokumentu, z pewnością zwrócą uwagę na znaki firmowe, a to da im już świadomość tego, kto korzystał wcześniej z usług danej firmy.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze