List intencyjny do dofinansowania – WZÓR + instrukcja

list-intencyjny-do-dofinansowania-wzor-pdf-docOsoby ubiegające się o dofinansowanie na firmę muszą złożyć odpowiedni wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Im więcej załączników dodatkowych, tym większe szanse na uzyskanie wsparcia na start oraz tym większa jego kwota, dlatego do wniosku warto dołączyć listy intencyjne dotyczące planowanej działalności.

Jak wygląda tego typu pismo i jak je sporządzić? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór listu intencyjnego do dofinansowania, który pobierzesz w dalszej części niniejszego poradnika.

Co to jest list intencyjny do dofinansowania?

List intencyjny to wstępna deklaracja współpracy z przyszłą firmą. Pismo tego typu zawiera oświadczenie woli jednej lub obu stron i wyraża chęć zawarcia wiążącej je w przyszłości umowy. List intencyjny mogą wystawiać osoby fizyczne i osoby prawne.

Dokument ten określa zakres przyszłej umowy i zamierzonych działań. Może także szczegółowo opisywać planowany projekt.

List intencyjny do dofinansowania – wzór

list-intencyjny-do-dofinansowania-wzor-pdf-doc

List intencyjny do dofinansowania – wzór

Czy podpisanie listu intencyjnego ma skutki prawne?

Chociaż list intencyjny zawiera postanowienia dotyczące przyszłych obowiązków i uprawnień obu stron porozumienia, to w oczach prawa nie jest w żadnym stopniu wiążący dla żadnej z osób, która go podpisuje. List intencyjny nie został bowiem uregulowany przez żaden akt prawny.

Strony mogą więc nie dotrzymać postanowień takiego pisma bez żadnych konsekwencji prawnych (nie istnieje możliwość zaskarżenia zobowiązań wynikających z takiego dokumentu).

Listu intencjonalnego nie można traktować na równi z umową przedwstępną. Pismo to jedynie przewiduje możliwość zawarcia umowy w przyszłości oraz określa reguły ewentualnej współpracy, nie tworzy natomiast stosunku zobowiązaniowego dla żadnej ze stron.

Należy pamiętać przy tym, że samo nadanie dokumentowi nazwy „list intencjonalny” nie decyduje o prawnych konsekwencjach takiego pisma. Jeśli treść dokumentu nosi wyraźne znamiona umowy, to podpisanie go będzie pociągało za sobą konsekwencje prawne.

Dlaczego warto sporządzić list intencyjny do dofinansowania?

Podobnie jak referencje dla firmy od poprzednich pracodawców czy klientów, list intencyjny do dofinansowania stanowi wartościowy załącznik, wpływający pozytywnie na ocenę wniosku o wsparcie na start. PUP ocenia takie aplikacje wyżej ze względu na fakt, iż nowa firma, która posiada już podpisane listy intencyjne, ma większe szanse utrzymania się na rynku.

Deklaracje współpracy oznaczają zainteresowanie danymi produktami lub usługami, a to z kolei stanowi potencjalne źródło przychodu i szansę na rozwój firmy. Z perspektywy urzędu akceptacja wniosku zawierającego listy intencyjne wiąże się z minimalnym ryzykiem zmarnowania przyznanej w ten sposób dotacji.

 

Co zawiera wzór listu intencyjnego do dofinansowania?

Forma listu intencyjnego nie jest szczegółowo uregulowana w polskim prawie. Jego treść wypracowała jednak praktyka gospodarcza, dlatego dokument powinien zawierać zawsze pewne stałe elementy. Jest to między innymi zobowiązanie do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze czy zobowiązanie do nie renegocjowania uzgodnionych już postanowień. Pismo powinno określać także:

  • datę i miejsce podpisania,
  • dane obu stron porozumienia,
  • wyrażenie woli współpracy oraz opisanie jej zakresu,
  • podpisy obu stron.

Poza tym list intencjonalny do dofinansowania może mieć dowolną formę i treść uzależnioną od wspólnej woli stron.

Czy w przypadku naruszenia postanowień listu intencyjnego można pociągnąć stronę do odpowiedzialności?

Podpisanie listu intencyjnego nie kształtuje stosunku zobowiązaniowego dla stron, lecz jedynie przewiduje możliwość zawarcia w przyszłości umowy współpracy. Chociaż zasadniczo, list intencyjny nie wywołuje żadnych skutków prawnych, to w pewnych sytuacjach możliwe jest pociągnięcie strony do odpowiedzialności.

Taką okolicznością jest na przykład negocjowanie w tej samej sprawie z firmą konkurencyjną, co uznaje się za naruszenie interesu umowy (naruszenie obowiązku negocjowania w dobrej wierze). Strona, która łamie postanowienia listu, powinna liczyć się z możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności odszkodowawczej.

Jej zakres obejmuje natomiast naprawienie szkody, którą poniosła druga strona, licząc na zawarcie umowy. Co ważne, sama treść listu intencyjnego może dodatkowo rozszerzać zakres odpowiedzialności za takie naruszenia.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4,62 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze