Wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę WZÓR

Jak napisać wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę? pracodawca po otrzymaniu od pracownika stosownego wniosku, może sfinansować lub dofinansować kurs, szkolenie, a nawet studia zatrudnionemu przez siebie pracownikowi. Podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie kompetencji powinno być bowiem celem każdego zatrudniającego pracowników przedsiębiorcy.

Wstęp

wniosek-o-dofinansowanie-studiow-przez-pracodawce-wzor-pdf-docDzięki doświadczonym i wyszkolonym pracownikom firma ma przecież szansę wydajniej pozyskiwać klientów i kontrahentów. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika może odbywać się z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W tym drugim przypadku, konieczne będzie złożenie na ręce przełożonego odpowiedniego wniosku o dofinansowanie kursu lub studiów.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o dofinansowanie studiów przez pracodawcę, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę wzór

wniosek-o-dofinansowanie-studiow-przez-pracodawce-wzor-pdf-doc

Wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę WZÓR

Obligatoryjne świadczenia dla pracownika podnoszącego swoje kwalifikacje

Pracodawca ma prawo, ale nie obowiązek sfinansować czy dofinansować studia swojemu pracownikowi. Jeśli wyraża zgodę na dokształcanie lub sam wychodzi z taką inicjatywą, musi obowiązkowo udzielić osobie zatrudnionej:

  • urlopu szkoleniowego,
  • zwolnienia z części lub z całości dnia pracy na czas niezbędny, by pracownik mógł punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia i na cały czas ich trwania.

Zarówno za czas urlopu szkoleniowego, jak i za inne dni wolne, przyznane ze względu na podjęte studia, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Istnieje jednak warunek – dokształcanie musi odbywać się z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Jeżeli jest to wyłączna inicjatywa pracownika, nie przysługują mu żadne świadczenia obligatoryjne.

 

Wniosek o dofinansowanie studiów a umowa szkoleniowa

Poza zwolnieniem z dnia pracy czy urlopem szkoleniowym pracodawca może z własnej woli na wniosek o dofinansowanie studiów przyznać zatrudnionemu dodatkowe świadczenia.

Środki finansowe tego typu pokrywają zwykle opłaty za kształcenie, przejazdy, podręczniki czy zakwaterowanie.

Udzielając pracownikowi takiej formy pomocy, pracodawca ma możliwość podpisać z nim umowę szkoleniową.

Umowa szkoleniowa powinna mieć formę pisemną dla celów dowodowych. Jej treść nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika, niż przewidują to przepisy Kodeksu Pracy.

Chociaż strony nie mają obowiązku wiązać się taką umową, to jednak pracodawca, który chce zatrzymać przy sobie pracownika po zakończeniu podnoszenia przez niego kwalifikacji zawodowych, często proponuje mu takie rozwiązanie.

Umowa szkoleniowa z pracownikiem może opisywać szczegółowo, na jakiej zasadzie przyznawany będzie urlop szkoleniowy (duża ilość nauki, pisanie pracy dyplomowej) oraz zwolnienie z części lub całości dnia pracy.

Z kolei opłaty, które zgodzi się wziąć na siebie pracodawca, zwykle regulowane są na bieżąco, zgodnie z występowaniem wymagalności zapłaty lub po dostarczeniu odpowiednich dokumentów przez zatrudnionego.

 

Co powinien zawierać wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę?

Wniosek o dofinansowanie do studiów to pismo, które ma na celu uświadomić przełożonego o tym, że jego pracownik chce poszerzać swoją wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje.

Nie jest to bowiem oczywiste – niektórzy nie chcą się rozwijać, ponieważ wystarcza im obecnie zajmowane stanowisko.

Podanie o dofinansowanie studiów przez pracodawcę ma na celu poinformować pracodawcę o tym, że osoba zatrudniona chce „iść do przodu i zwiększać swoje kompetencje”. Co więcej, pismo powinno przekonać przełożonego, że studia będą inwestycją wartościową dla całej firmy.

Warto pamiętać więc, że kursy i szkolenia podejmowane w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, które ma sfinansować pracodawca, powinny być powiązane z branżą, w której działa firma.

W przeciwnym razie przełożony może podważyć ich znaczenie dla przedsiębiorstwa.

Podanie o dofinansowanie studiów przez pracodawcę powinno zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane pracownika wraz z zajmowanym stanowiskiem,
  • dane pracodawcy,
  • treść wniosku, z uwzględnieniem wybranego kierunku studiów, z określeniem, czego dotyczy prośba oraz z uzasadnieniem podania,
  • podpis pracownika.

 

Jak napisać uzasadnienie wniosku o dofinansowanie studiów podyplomowych?

Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie studiów ma na celu przekonać przełożonego, że zainwestowanie środków w jego rozwój jest uzasadnione z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Wszelkiego typu kursy, szkolenia czy studia powinny podnosić kwalifikacje pracownika w takim zakresie, aby jego praca na obecnym stanowisku była wydajniejsza lub aby był on w stanie zająć inne, wyższe stanowisko.

Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie studiów należy przygotować właśnie w oparciu o obowiązki pracownika na danym stanowisku.

Warto podkreślić, że dzięki studiom praca osoby zatrudnionej zyska wyższą jakość, możliwa będzie sprawniejsza realizacja zadań, a także szybsze i skuteczniejsze pozyskiwanie nowych kontrahentów i nowych klientów.

Sporządzając uzasadnienie wniosku o dofinansowanie szkolenia, kursu czy studiów, można wykorzystać w tym celu uniwersalny, gotowy do wypełnienia wzór uzasadnienia wniosku o dofinansowanie studiów, dzięki któremu wnioskodawca łatwo przekona przełożonego o zasadności rozpoczęcia dodatkowych szkoleń, które podniosą jego kwalifikacje.

Argumenty użyte w uzasadnieniu pozwolą pracodawcy zauważyć, że pogłębiający swoją wiedzę i umiejętności pracownik będzie cenniejszy dla całego przedsiębiorstwa i wpłynie korzystnie na jego przyszłość.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze