Podanie o dofinansowanie studiów przez pracodawcę WZÓR

Jak napisać podanie o dofinansowanie studiów przez pracodawcę? podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika polega na zdobywaniu lub uzupełnianiu wiedzy. Studia, kursy czy szkolenia osoba zatrudniona może rozpocząć z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Istnieje także możliwość ubiegania się o dofinansowanie takich studiów przez przełożonego.

Wprowadzenie

podanie-o-dofinansowanie-studiow-przez-pracodawce-wzor-pdf-doc-wordAby postarać się o zwrot kosztów związanych z kształceniem, pracownik musi złożyć podanie o dofinansowanie studiów przez pracodawcę. Jak je napisać? podanie powinno zawierać niezbędne informacje dotyczące pracownika, pracodawcy, rodzaj studiów i kierunek, prośbę o dofinansowanie nauki i uzasadnienie podania o dofinansowanie studiów.

Aby zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie dofinansowania od pracodawcy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o dofinansowanie studiów, który pobierzesz poniżej:

Podanie o dofinansowanie studiów przez pracodawcę

podanie-o-dofinansowanie-studiow-przez-pracodawce-wzor-pdf-doc-word

Podanie o dofinansowanie studiów przez pracodawcę wzór

Jak zdobyć dofinansowanie na studia?

wazneO dofinansowanie studiów może starać się zarówno osoba bezrobotna, jak i zatrudniona. Osoby, które utraciły pracę lub są w trakcie jej poszukiwania, prośbę o dofinansowanie studiów składają do Urzędu Pracy.

Ten może zapewnić im dofinansowanie pokrywające nawet do 100% kosztów kształcenia.

Możliwe jest także dofinansowanie studiów zaocznych przez pracodawcę, który ma prawo – nie obowiązek – wesprzeć osobę zatrudnioną w dążeniach do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Co przysługuje pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje?

wazneJeśli pracodawca wyraża zgodę na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika lub sam wychodzi z taką inicjatywą, podwładny zyskuje prawo do otrzymania pewnych świadczeń obligatoryjnych.

Jest to przede wszystkim 6 dni urlopu na przystąpienie do egzaminu: maturalnego, eksternistycznego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także 21 dni urlopu przysługujących pracownikowi na ostatnim roku studiów (udzielane w celu przygotowania pracy dyplomowej i przystąpienia do egzaminu dyplomowego).

Warto pamiętać, że za takie dni wolne pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie.

Poza tym pracodawca może przyznać pracownikowi dodatkowe świadczenia w formie pokrycia opłat za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Jak sporządzić wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych przez pracodawcę?

wazneJak napisać wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę? Prośba o dofinansowanie studiów przez pracodawcę ma formę podania, dlatego pismo powinno charakteryzować się określoną strukturą.

Nie może zabraknąć w nim daty i miejsca sporządzenia, danych adresata i danych wnioskującego. Pracownik powinien podać w nim swoje imię, nazwisko oraz nazwę zajmowanego stanowiska.

Ważne, aby podanie o dofinansowanie studiów magisterskich przez pracodawcę określało także kierunek kształcenia, który powinien być zgodny z rodzajem wykonywanej w firmie pracy i charakterem działalności zakładu.

Tylko wtedy pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie kosztów kształcenia – będzie mógł zaliczyć je w koszty uzyskania przychodu.

Niezwykle istotnym elementem wniosku jest także określenie zakresu oczekiwanego wsparcia. Pracownik może poprosić przełożonego o sfinansowanie kosztu zakupu podręczników czy też zwrot nakładów poniesionych w ramach opłaty za czesne, czy dojazdy.

Uzasadnienie przydatności studiów

wazneUzasadnienie wniosku o dofinansowanie studiów to niezwykle ważny element podania o dofinansowanie studiów pracownika przez pracodawcę. Należy wykazać w nim, jakie korzyści będzie miała firma – a tym samym również przełożony – z podnoszenia kwalifikacji przez pracownika.

Argumenty muszą wskazywać na chęć rozwoju, uzupełniania i pogłębiania wiedzy, doskonalenia umiejętności. Wszystko to powinno przynieść profity zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy, który zdobędzie lepiej wykwalifikowanego członka kadry.

Podczas sporządzania tej części podania pomocny może okazać się wzór uzasadnienia wniosku o dofinansowanie studiów.

Umowa o kształcenie pracownika

wazneNiekiedy opłata za studia przez pracodawcę uzależniona jest od zawarcia umowy o kształceniu pracownika – umowy pomiędzy firmą a osobą zatrudnioną, która chce podnosić swoje kwalifikacje.

Kontrakt tego typu precyzuje prawa i obowiązki obu stron. Bardzo często odnosi się do kwestii przyznanego urlopu szkoleniowego, zwolnień z dnia pracy czy dodatkowych świadczeń w postaci pokrycia kosztów dojazdów, czy czesnego.

Co ważne, podpisanie takiej umowy może obligować pracownika do świadczenia pracy na rzecz danego pracodawcy przez określony czas. Jeśli umowa dotyczy odpracowania dofinansowania studiów, określa się ją mianem tak zwanej lojalki, czyli umowy lojalnościowej między pracownikiem a pracodawcą, wzór lojalki pobierzesz tutaj:

Umowa lojalnościowa – wzór

Warto wiedzieć, że Sąd Najwyższy w 2011 roku uznał taką praktykę za zgodną z prawem, dlatego pracownik, który po podpisaniu takiej umowy zechce odejść z pracy przed upływem wyznaczonego terminu, będzie zobowiązany do zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę. 

Jak zaksięgować fakturę za studia pracownika?

wazneKsięgowanie faktur za studia pracownika może wydawać się kwestią problematyczną. Należy rozważyć więc, czym są takie wydatki dla firmy, która zatrudnia pracownika podnoszącego swoje kwalifikacje.

Jeśli pracodawca wykaże, że opłaty za czesne, dojazdy czy zakwaterowanie miały na celu osiągnięcie przychodów, zachowanie przychodów lub zabezpieczenie źródła przychodów przedsiębiorstwa, może uznać je za koszty uzyskania przychodu.

Podstawa prawna: przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art. 22. [Koszty uzyskania przychodów]

1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Warunkiem jest jednak udowodnienie, że zdobyta lub uzupełniana wiedza wiąże się z zakresem obowiązków pracownika oraz charakterem działalności gospodarczej.

Podsumowanie

wazneDofinansowanie studiów szkolenia przez pracodawcę w odniesieniu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika oznacza dla obu stron same pozytywny.

Pracownik dokształci się, zwiększając zakres swoich umiejętności, co przełoży się na większą wartość dla firmy, natomiast pracodawca zyska pracownika, któremu będzie mógł przekazać więcej obowiązków, co bezpośrednio przełoży się na zyski firmy.

Zatem poniesienie przez pracodawcę kosztów studiów podyplomowych pracownika może oznaczać zwiększenie kompetencji i produktywności pracownika, a sam zwrot z inwestycji dla pracodawcy może zwrócić się, szybciej niż ktokolwiek by się spodziewał.

Najczęściej pracodawcy wspierają pracowników stosując dofinansowanie do studiów zaocznych jak i studiów podyplomowych. Natomiast czesne za studia finansowane jest w różnych konfiguracjach, zależnie od zasobności portfela pracodawcy, jak i przydatności studiów w zawodzie pracownika.

O czym warto także wspomnieć to fakt, że otrzymane przez pracownika świadczenia jako dofinansowanie studiów zaocznych bądź podyplomowych stanowią przychód pracownika.

Sfinansowanie studiów to nie wszystko, o co prosić może pracownik, w celu podniesienia swoich kwalifikacji, pracownik może złożyć prośbę o dofinansowanie:

  • kursów,
  • seminariów,
  • staży specjalistycznych,
  • staży zawodowych,
  • oraz praktyk.

Związane z tym koszty pracodawcy poniesione w celu uzyskania przychodów, pracodawca będzie mógł sobie odliczyć.

Podstawa prawna:

Art. 103(3). – [Dodatkowe świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych] – Kodeks pracy.

Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze