Skarga na zakłócanie ciszy nocnej – WZÓR + omówienie

Uciążliwy, głośny sąsiad, nieprzestrzegający zasad obowiązywania ciszy nocnej, potrafi prawdziwe dokuczyć…

Sprawdź jak się bronić i pobierz gotowy wzór pisma o zakłócanie spokoju. Zobacz też, co grozi osobie, która nie przestrzega ciszy nocnej, organizuje imprezy do późnej nocy, przeprowadza remont w godzinach nocnych, biega i krzyczy na klatce schodowej.

Czym jest cisza nocna i kogo obowiązuje?

W żadnej normie prawnej nie występuje definicja tzw. ciszy nocnej. Obowiązek przestrzegania ciszy w porze nocnej ustalają jednak różnego rodzaju przepisy porządkowe, często oparte na obowiązujących zwyczajach, m.in. regulaminy wspólnot mieszkaniowych, regulaminy hoteli, internatów, ośrodków wypoczynkowych.

Zazwyczaj są to godziny od 22 do 6 rano, ewentualnie od 21 do 7 rano.

W czasie obowiązywania ciszy nocnej należy powstrzymać się przed:

 • wykonywania głośnych prac remontowych (walenie młotkiem, używanie głośnych urządzeń typu piła motorowa, czy wkrętarka)
 • słuchania głośnej muzyki
 • okrzyków i śpiewów
 • gier na instrumentach roznoszących dźwięk
 • bieganiem po klatce schodowej
 • głośnymi rozmowami pod oknami sąsiadów.

Kara za zakłócanie ciszy nocnej artykuł (podstawa prawna):

Art. 51. § 1 ustawy kodeks wykroczeń stanowi, że:

“Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym,podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 grudnia 1992 roku w sprawie sygn. akt III KRN 198/92 wskazał, że wybryk to zachowanie się, jakiego wśród konkretnych okoliczności czasu, miejsca i otoczenia ze względu na przyjęte zwyczajowo normy ludzkiego współżycia nie należało się spodziewać, które zatem wywołuje powszechne negatywne oceny społeczne i  odczucia odrazy, gniewu, oburzenia.

Wybryk charakteryzuje więc ostra sprzeczność z powszechnie akceptowanymi normami zachowania się.

Zatem odpowiedzialność karną za naruszenie powyższej wskazanej normy ponieść może każdy, kogo zachowanie odbiega od powszechnie przyjętych norm/zwyczajów.

Kiedy nie obowiązuje cisza nocna?

Niemniej jednak organizowanie raz na jakiś czas tzw. domówki, czyli niewielkiej imprezy w domu nie powinno skończyć się nałożeniem na organizatora mandatu, o ile zabawa przebiega zgodnie z obowiązującymi normami, nawet jeśli trwa do późnej nocy.

Przy czym pewne zdarzenia wyłączają zastosowanie ciszy nocnej. Zaliczyć do nich można imprezy sylwestrowe i wesela –  o ile emitowane hałasy wynikają z normalnych, zwyczajowo przyjętych form zabawy, i nie przybierają charakteru złośliwego niepokojenia sąsiadów.

Zakłócanie ciszy nocnej – jak się bronić?

Gdzie zgłosić zakłócanie ciszy nocnej? Pojedyncze incydenty łamania zasad ciszy nocnej, tym bardziej, kiedy nie są one zaplanowanym działaniem, można próbować wyjaśniać, rozmawiając z głośnym sąsiadem. Upomnienie, zwrócenie uwagi, wysłanie SMS-a z prośbą o zachowanie ciszy powinno wystarczyć.

Zdarzają się jednak przypadki natarczywego łamania ciszy nocnej.

Powtarzające się często imprezy, trzaskania drzwiami, ciągłe ujadanie psa, głośne słuchanie muzyki w porze nocnej, czy prace remontowe można próbować zatrzymać, informując o zaistniałych okolicznościach Policję.

Zakłócenie ciszy nocnej, a skarga na Policję

Po otrzymaniu zgłoszenia o zakłócaniu ciszy nocnej (może to być telefon na numer alarmowy lub ustna, bądź pisemna skarga) funkcjonariusze Policji zobowiązani będą podjąć interwencję, a następnie na podstawie obserwacji sytuacji i własnej oceny:

 • pouczyć głośnego sąsiada o konsekwencjach zakłócania ciszy nocnej
 • ukarać głośnego sąsiada mandatem karnym
 • skierować wniosek o ściganie
 • podjąć interwencję na miejscu z udziałem większej liczby funkcjonariuszy i zatrzymać do wyjaśniania zakłócające ciszę nocną osoby.

Nierzadko wraz z zakłócaniem ciszy nocnej mamy do czynienia z awanturowaniem się, bijatykami, przemocą domową. Interwencja sąsiada, słyszącego odgłosy kłótni ponad przyjętą miarę, może uratować komuś życie.

W takiej sytuacji nie należy zastanawiać się nad potrzebą interwencji Policyjnej, lecz jak najszybciej wykonać telefon na numer alarmowy – ofiarami przemocy domowej często bywają dzieci.

Skarga na sąsiada zakłócającego ciszę nocną

Sąsiad, który natarczywie łamie zasady ciszy nocnej, prowadząc przeciągający się w czasie remont, organizujący nocne schadzki przy alkoholu i innych używkach może zostać ukarany nawet karą aresztu.

W wyjątkowych sytuacjach można doprowadzić do jego eksmisji.

Skargę na sąsiada zakłócającego ciszę nocną można złożyć:

 • do organów ścigania (Policja, Prokurator)
 • do Straży Miejskiej
 • do Spółdzielni Mieszkaniowej
 • do Wspólnoty Mieszkaniowej.

Skargę na zakłócanie ciszy nocnej najlepiej złożyć pisemnie, aby mieć wszystko czarne na białym. Poniżej możesz pobrać wzór sprawdzonej wielokrotnie skargi:

Skarga na zakłócanie ciszy nocnej – wzór

Skarga-na-zaklocanie-ciszy-nocnej-wzor

Skarga na zakłócanie ciszy nocnej – WZÓR

Eksmisja z mieszkania hałaśliwego sąsiada

Sąsiad długotrwale łamiąc obowiązujący porządek, może zostać eksmitowany z mieszkania na skutek skargi innych mieszkańców.

Art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali wskazuje:

Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

Kłopoty z sąsiadami niestety nie dotyczą jedynie hałasu. Uciążliwości mogą być wywołane również niechlujstwem sąsiada (gromadzenie śmieci, złomu), dokarmianiem przez sąsiada dzikich zwierząt (bezpańskie koty, psy, dzikie gołębie).

W takiej sytuacji skargę na sąsiada można kierować do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Spółdzielni, Organów Gminy.

Każde działanie sąsiada odbiegające od ogólnie przyjętych norm powinno i może być hamowane.

Jeśli jeszcze chodzi o zakłócanie ciszy nocnej, zgłoszenie anonimowe także jest możliwe! Wystarczy, że po pobraniu wzoru pisma w sekcji „Składający skargę” zostawisz puste pole. Kończąc już, mam głęboką nadzieję, że powyższy wzór pisma o zakłócanie spokoju pomoże Ci przywrócić utracony spokój i porządek!

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,63 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze