Skarga na uciążliwego sąsiada WZÓR + zbiorowa skarga

Dziś poradnik o tym, jak napisać skargę na uciążliwego sąsiada, jest też do pobrania gotowy wzór skargi, który wystarczy jedynie pobrać, wydrukować i wypełnić.

Wprowadzenie

Głośny, zakłócający ciszę nocną i mir domowy sąsiad, to niestety szara codzienność części mieszkańców budynków wielorodzinnych i bloków. Ale problem sąsiedzki może wywiązać się również na terenie wiejskim czy na nowo wybudowanym osiedlu mieszkaniowym.

ffRelacje sąsiedzkie może zakłócić m.in. głośno ujadający pies, hodowla gołębi i innych zwierząt, których zapach unosi się w powietrzu, działalność gospodarcza generująca wzmożony ruch i hałas, mogą to być więc imprezy, schadzki i inne niewłaściwe czynności sąsiada.

Jeśli masz podobny problem i chcesz powiedzieć stop sąsiadowi, który mimo Twoich próśb przekracza granice normalnego korzystania z nieruchomości, sprawdź, jak i gdzie złożyć skargę, by odzyskać ciszę i spokój i pobierz wzór skargi:

Skarga na uciążliwego sąsiada wzór

skarga-na-uciazliwego-sasiada-wzor

Skarga na uciążliwego sąsiada wzór

Skarga zbiorowa na sąsiada wzór

Działania sąsiedzkie zakłócające normalne i swobodne korzystanie z nieruchomości

Sąsiad, który nie stosuje się do powszechnie obowiązujących zasad korzystania z części wspólnej mieszkańców oraz zakłóca ciszę nocną, organizując częste i hałaśliwe imprezy łamie m.in. przepisy art. 144 kodeksu cywilnego zgodnie, z którym właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Norma powyżej powołanego przepisu rozciągać się będzie do zakłóceń związanych z prowadzoną przez sąsiada działalnością gospodarczą/zarobkową. Unoszący się dym z komina, zapach chemikaliów, czy fekaliów może być podstawą skarg sąsiedzkich. Tak samo ciągle ujadający pies, brudzące okolicę gołębie, hałaśliwe ptactwo hodowane w bliskim sąsiedztwie.

Zakłócanie spokoju nocnego przez głośnego sąsiada

Zakłócanie spokoju przez sąsiada jest łamaniem zasad ustalonych m.in. w uchwałach sąsiedzkich oraz regulaminach wspólnot mieszkaniowych.

Jest również wykroczeniem z art. 51 kodeksu wykroczeń, który stanowi, o tym, że kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywnie.

Zakłócenie ciszy nocnej polega na uniemożliwieniu, przynajmniej jednej osobie, odpoczęcia w ciszy, która obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00, przy czym odpoczynek ten nie musi przejawiać się w formie snu – nie ma większego znaczenia czy sen został przerwany, czy też nie. Może on polegać np. na czytaniu książek, oglądaniu telewizji.

Skarga indywidualna na uciążliwego sąsiada

wwwwBędąc ofiarą głośnego sąsiada, łamiącego zasady normalnego korzystania z nieruchomości masz prawo:

  • złożyć do sądu cywilnego wniosek o nakazanie sąsiadowi zaniechania naruszeń zakłócających korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę,
  • złożyć do zarządu spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej skargę na hałasy i zakłócanie ciszy nocnej przez jednego z lokatorów,
  • złożyć zawiadomienie do organów ścigania i dążyć do ukarania uciążliwego sąsiada na podstawie przepisów kodeksu wykroczeń,
  • złożyć pozew o odszkodowanie do sądu cywilnego za szkody wyrządzone przez działania sąsiada lub osób z nim zamieszkujących.

Składając skargę do spółdzielni, czy też wspólnoty mieszkaniowej należy liczyć się z faktem, że zarządca mieszkania zwróci się z wnioskiem do Policji, by ta przeprowadziła postępowanie wyjaśniające.

Funkcjonariusze Policji oprócz przesłuchania skarżącego i zakłócającego spokój sąsiada, przeprowadzą wywiad z innymi osobami zamieszkującymi daną nieruchomość, ewentualnie nieruchomości sąsiednie. W przypadku przyznania skarżącemu racji dalsza procedura karna może ruszyć już z wniosku samej spółdzielni lub innych lokatorów.

Przy zakłócaniu spokoju publicznego postępowanie o ukaranie obywa się z urzędu. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa zakłóca spokój, kto wszczyna hałas, razi dotkliwie zmysł słuchu, psuje powietrze rozlaniem śmierdzącego płynu lub skupia promienie światła na jakimś błyszczącym przedmiocie i miga nim przed oczyma, ten dotkliwie oddziałuje na zmysły powonienia lub wzroku.

Postępowanie z kodeksu wykroczeń nie hamuje pokrzywdzonych sąsiadów w prawie do dochodzenia racji na drodze postępowania cywilnego, w tym żądania odszkodowania.

Skarga zbiorowa na uciążliwego sąsiada

ikonaSąsiad, który przez długi czas i w sposób rażący, pomimo poprzednich próśb łamie zasady normalnego korzystania z nieruchomości może zostać ukarany, a nawet eksmitowany z lokalu, jeśli pozostali sąsiedzi złożą zbiorową skargę.

Zbiorowa skarga na sąsiada może zostać złożona do:

  • spółdzielni mieszkaniowej/wspólnoty,
  • organów ścigania,
  • sądu cywilnego wraz z wnioskiem o eksmisję.

Niestety postępowanie eksmisyjne może być czasochłonne i bardzo emocjonujące. Przez eksmisję sądową warto jednak przejść, jeśli w żaden inny sposób nie udało przekonać uciążliwego sąsiada do przestrzegania stosunków sąsiedzkich.

Postępowanie eksmisyjne mogą przyspieszyć solidarne działania wszystkich sąsiadów oraz wcześniejsza sprawa karna. W pierwszej kolejności jednak należy pobrać wzór skargi na sąsiada i złożyć oficjalną skargę. Mam nadzieję, że dzięki poradnikowi, wiesz już jak napisać skargę na sąsiada do administracji, powodzenia!

A może zainteresuje Cię:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4,31 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Skarga na uciążliwego sąsiada WZÓR + zbiorowa skarga”
  1. Ja już złożyłem pisemną skargę na sąsiada, sąsiad był wezwany i miał rozmowę z dzielnicowym, dostał też upomnienie. Dzielnicowy mówił mi, że wpierw musi on udzielić pouczenia i próbować pokojowo rozwiać problem. Przeszkadzający sąsiad mimo zapewnień ze swojej strony, że się poprawi i nie będzie uprzykrzać życia sąsiadów w bloku, znów wrócił do swoich wydziwień i po raz drugi złożyłem skargę. Kolejna wizyta skończyła się wnioskiem do sądu o ukaranie. Teraz czekamy na rozprawę, ponoć sąsiad może dostać kilkaset złotych grzywny, a ponoć nawet areszt (ale w to nie wierzę).

Comments are closed.