Wniosek o nękanie przez sąsiada WZÓR

Jak napisać wniosek o nękanie przez sąsiada? Pomoc sąsiedzka nie raz pomogła wyjść z opresji, niestety jednak zdarza się i tak, że sąsiad nęka nas przez różne działania, choćby np. poprzez stukanie w kaloryfer, stukanie do drzwi u uciekanie, dzwonienie domofonem, robienie zdjęć, nagrywanie, ubliżanie, oczernianie, złośliwości ze strony sąsiada, śledzenie, składanie na nas skarg do spółdzielni, na Policję, składanie fałszywych donosów o rzekomo popełnianych przestępstwach, składanie fałszywych zeznań i inne działania polegające na zakłóceniu spokoju…

Jak raz na zawsze zastopować takie działanie, zanim dojdzie do jeszcze większej eskalacji nękania, uniemożliwiając nam i naszej rodzinie normalne funkcjonowanie?

Wprowadzenie

wniosek-o-nekanie-przez-sasiada-wzor-pdf-docJeśli skarga na sąsiada nie przynosi żadnych rezultatów, to na uporczywe nękanie przez sąsiada należy zareagować szybko i zdecydowanie, wykorzystując do tego przysługujące nam środki prawne. Aby ułatwić Ci walkę z nękającym sąsiadem, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o nękanie przez sąsiada, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o nękanie przez sąsiada wzór

wniosek-o-nekanie-przez-sasiada-wzor-pdf-doc

Wniosek o nękanie przez sąsiada wzór

Pozew o naruszenie dóbr osobistych

Wniosek o nękanie przez sąsiada to nic innego jak pozew do sądu o naruszenie dóbr osobistych.

Sprawa o nękanie będzie polegać na udowodnieniu przed sądem cywilnym, że zachowanie sąsiada naruszyło Twoje dobra osobiste, w związku z czym doznałaś/doznałeś jakiejkolwiek szkody lub krzywdy.

Pozew taki to także natychmiastowe żądanie zaprzestania uporczywych zachowań ze strony sąsiada.

Czym dokładnie są dobra osobiste? zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego:

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Co dość istotne, osoba pokrzywdzona może żądać w ramach pozwu podjęcia czynności potrzebnych do usunięcia skutków nękania, może też żądać oficjalnych przeprosin, a nawet odszkodowania w postaci zadośćuczynienia pieniężnego bądź też wpłaty konkretnej kwoty pieniężnej na wskazany cel społeczny, np. na fundację.

 

Uporczywe nękanie przez sąsiada

Nękanie przez sąsiada w większości przypadków oznacza naruszenie art. 107 Kodeksu wykroczeń, który mówi, iż:

Art. 107. – Złośliwe niepokojenie drugiego człowieka – Kodeks wykroczeń.

Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi,podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Złośliwe niepokojenie to wkroczenie popełniane świadomie, na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 listopada 2010 roku, sygn. akt IV KK 324/10:

Strona podmiotowa wykroczenia określonego w art. 107 KW polega na umyślności w formie zamiaru bezpośredniego – działanie sprawcy jest ukierunkowane na dokuczenie innej osobie i charakteryzuje się „złośliwością”.

Co grozi za złośliwe niepokojenie? Sąsiad, który nas niepokoi powinien liczyć się z poważnymi konsekwencjami, w skład których wchodzi:

 • kara nagany,
 • grzywna do 1500 zł,
 • nieodpłatna praca na cele społeczne,
 • a nawet kara ograniczenia wolności.

 

Jak udowodnić art 107 KW?

Wystarczy, że udowodnimy, że nasz spokój został w jakiś sposób zakłócony. Można tutaj próbować udowodnić działania sąsiada poprzez:

 • nagrywanie dźwięku,
 • nagrywanie wideo,
 • wykonywanie zdjęć,
 • zeznania świadków,
 • nagrania z monitoringu.

Oprócz powyższych – warto robić swoje własne notatki z przebiegu zdarzeń, tutaj notatki powinny zawierać co najmniej:

 • rodzaj zdarzenia,
 • opis przebiegu zdarzenia,
 • data z naszym podpisem.

Warto też spisywać na listę wszystkie interwencje służb, jakie nasyłał na nas sąsiad, warto też prowadzić dziennik, w którym odnotujemy każde poinformowanie przez nas Policji oraz Spółdzielni o nękaniu sąsiada.

Warto również przechowywać wszelką korespondencję wysłaną i otrzymaną w związku z nękaniem.

Im lepiej uda nam się udowodnić art 107 kw, tym sąd dotkliwiej ukarze nękającego sąsiada, nakładając na niego adekwatną karę lub ich połączenie (np. grzywna + kara ograniczenia wolności).

UWAGA: złośliwe niepokojenie przez sąsiada (art. 107 KW), to nie jest stalking (art. 190 a kodeksu karnego). Oba te czyny różnią się od siebie skutkami, jakie zamiar miał osiągnąć sprawca przestępstwa. Za stalking, czyli uporczywe nękanie grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

 

Karna droga prawna

Nękanie nas przez sąsiada może także przybrać formę przestępstwa bądź wykroczenia. W takim przypadku sprawa trafia do prokuratora jak i sądu karnego.

Art. 190a. – Uporczywe nękanie. Kradzież tożsamości – Kodeks karny.

§ 1.Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2.Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

Zatem nękający sąsiad w naprawdę ciężkich przypadkach podlega karze pozbawienia wolności nawet do 8 lat!

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że sprawa sądowa o nękanie i w Twoim przypadku zakończy się korzystnym dla pokrzywdzonego wyrokiem sądu. Pamiętaj, że jako osoba pokrzywdzona możesz żądać zadośćuczynienia pieniężnego, czyli zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej za naruszenie swoich dóbr osobistych!

Jak w każdym tego typu przypadku, kluczowe będzie prawidłowe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa uporczywego nękania, lub naruszenia dóbr osobistych poprzez złożenie w sądzie pozwu (Wniosek o nękanie przez sąsiada).

Ściganie tego typu przestępstwa odbywa się na wniosek pokrzywdzonego!

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze