Witam. Miałam długi które spłaciłam, czy istnieje możliwość wykreślenia moich danych z baz dłużników KRD?Jak długo się czeka na wykreślenie i jak to wygląda?


No tak, firmy windykacyjne i sami wierzyciele (bank, firma pożyczkowa czy inna instytucja), aby zmobilizować dłużnika do spłaty zadłużenia, bardzo często umieszcza dane dłużnika na liście dłużników w KRD, BIG czy ERIF.

Jest to zgodne z prawem, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, w końcu po to właśnie powstały te rejestry.

Niestety problem pojawia się, gdy dług został uregulowany lub wygasł. A My starając się o kredyt w banku, dostaniemy odmowę jego udzielenia, właśnie z powodu jednego wpisu np. w KRD. Wtedy dotykają Nas pewne konsekwencje, mimo spłaty zadłużenia. To nie fair i nie powinno tak być.

Ponadto, prawo jasno mówi, że jeśli dłużnik dokonał spłaty zadłużenia, to wierzyciel ma prawny obowiązek, taki wpis z bazy dłużników wykreślić w terminie do 14 dni od daty uregulowania długu.

Jeśli natomiast dłużnik spłacił dług tylko częściowo, to wierzyciel również ma obowiązek zaktualizować w terminie do 14 dni – wysokość aktualnego zadłużenia!

Należy wspomnieć też, że opieszałość ze strony wierzycieli do aktualizacji wysokości zadłużenia i do samego wykreślenia dłużnika z rejestru dłużników, może być karana karą grzywny do 30.000 zł!

Taka samą karę może otrzymać wierzyciel, który zgłosi do rejestru dłużników nieprawdziwe dane o zadłużeniu danej osoby!

KRD jak usunąć wpis?

Jeśli wciąż widniejesz w KRD, czy innym rejestrze dłużników, mimo spłaconego zadłużenia, to możesz wystąpić w sądzie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, na drodze powództwa o ochronie dóbr osobistych.

Jeśli wierzyciel nie usunął jeszcze wpisu z listy dłużników, to również sama możesz wnioskować o wykreślenie z tej listy. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do danego rejestru dłużników i załączyć dokumenty potwierdzające nieistnienie, spłatę lub wygaśnięcie długu. W tym momencie zachęcam Cię do przeczytania wpisu: jak usunąć wpis w KRD.

Wniosek o usunięcie danych z KRD lub ich aktualizacja

Wykreślenie z BIK-u

Jeśli chodzi o BIK (Biuro Informacji Kredytowej), to BIK nie ma prawa na wniosek dłużnika, aktualizować czy usuwać jakichkolwiek danych, które przesłał wierzyciel (bank, firma pożyczkowa, inna instytucja).

Usunięcie wpisu lub jego aktualizację, BIK przeprowadzi jedynie na wniosek wierzyciela i to do wierzyciela musimy pisać i dzwonić, aby łaskawie zmienił/usunął nieaktualny wpis!

Wniosek o aktualizację danych w BIK

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania – WZÓR

Wybrane specjalnie dla Ciebie: