KIEDY i CO ile BIK aktualizuje dane w 2022?

Kiedy BIK aktualizuje dane? z pewnością można było odnieść wrażenie, że aktualizacja danych BIK (przetwarzanie danych) długo przejawiała syndrom „opóźnionego zapłonu”.

Głównym tego powodem była niepunktualność instytucji finansowych; skrócono więc maksymalny okres, w którym trzeba się zmieścić z dostarczeniem nowych danych nt. kredytobiorców. Czy przyniosło to poprawę? Przekonasz się o tym, jeśli będziesz systematycznie pobierać raport BIK.

Kiedy BIK aktualizuje dane?

Zanim w życie weszła nowelizacja prawa bankowego (wrzesień 2016), aktualizacje danych w BIK przeprowadzane były co miesiąc. Po nowelizacji ustawy prawa bankowego, banki i wszelkie instytucje finansowe są zobligowane do przesyłania modyfikacji w przeciągu siedmiu dni. Następne w ciągu 7 dni BIK ma czas na zarejestrowanie owych aktualizacji.

aktualizacja-bik-jak-często-kiedy-ile-trwa

Za niedopełnienie tych zobowiązań instytucjom grozi kara grzywny do 30 tysięcy złotych. Zmianom prawnym przyświecał cel niedopuszczania do sytuacji, kiedy w BIK figurują wpisy o uregulowanych już zobowiązaniach.

Takie przestarzałe informacje mogą mieć negatywny wpływ na Scoring BIK (ocena zdolności kredytowej w punktach).

Prawo bankowe mówi, że BIK trzeba poinformować, gdy:

 • będzie mieć miejsce kompletna spłata pożyczki,
 • stwierdzenie nieistnienia należności,
 • wygaśnięcie zobowiązania,
 • oraz korekta wysokości zobowiązania.

Banki wysyłają też dane nt. nowych rachunków kredytowych i ich aktualizacji.

Przyspieszona wymiana informacji ma polepszyć dostępność osobistej historii kredytowej dla samego konsumenta. Ten może zweryfikować, czy może liczyć na kredyt zaś banki i instytucje pożyczkowe, trafniej weryfikują wnioskodawców.

Tuż po nowelizacji prawa bankowego nadeszły modyfikacje strony wizualnej i zawartości raportów BIK, by łatwiej kontrolować status w Biurze Informacji Kredytowej.

Po jakim czasie kredyt jest widoczny w BIK?

Najpierw banki, firmy pożyczkowe i inne instytucje finansowe zobaczą w BIK-u zapytanie, jakie konsument składał w ostatnich 12 miesiącach. Jeśli nie doszło do udzielenia kredytu lub pożyczki, możesz żądać usunięcia z BIK-u tych zapytań.

Następnie dopiero po około miesiącu banki zobaczą, że doszło do zaciągnięcia kredytu bądź pożyczki (oczywiście pod warunkiem, że firma udzielająca zobowiązania współpracuje z BIK-iem).

Jak widzisz, aktualizacja danych w BIK trochę jednak trwa… i nie jest to jeszcze system błyskawicznej wymiany danych przez banki i Biuro Informacji Kredytowej.

Zawartość bezpłatnego raportu BIK

Darmowy raport BIK to prawo każdego obywatela RP, co uregulowane jest Ustawą o ochronie danych osobowych. Ta sama ustawa przyznaje nam możliwość wglądu w dane raz na pół roku.

Darmowy raport BIK to inaczej mówiąc “Informacja Ustawowa”. W raporcie, na samym początku, zetkniemy się ze swoimi danymi osobowymi, czyli adresem, numerem i serią dowodu osobistego itd.

Niezwykle ważny fragment Informacji Ustawowej to lista otwartych rachunków kredytowych oraz pożyczek, które są właśnie spłacane.

Pobranie darmowego raportu da nam wiedzę, jaki podmiot przekazał BIK wiadomości o nas, jak i również kto pytał BIK o naszą zdolność kredytową.

Uwagi domaga się sekcja mieszcząca zaległe zobowiązania – już opóźnienie płatności w kwocie 200 złotych to powód do wpisania osoby fizycznej na listę dłużników.

Figurowanie w rejestrze to ogromna przeszkoda przy braniu następnych pożyczek bądź podpisywaniu umów z różnymi usługodawcami.

Konsumencka wiarygodność kredytowa i wszystkie traktujące o niej dane to oczko w głowie instytucji bankowych, pozabankowych oraz państwowych, więc BIK i jego zasoby to dla nich często uczęszczana kopalnia wiedzy.

Trzeba wiedzieć, że podmioty prawne posiadają o wiele szerszy dostęp do informacji w tym zakresie. Zwykły Kowalski może zapoznać się z takimi szczegółami, jeśli wykupi poszerzony raport BIK.

Darmowe raporty BIK; zmiany

Darmowe raporty BIK przeżyły zmiany, aby stać się bardziej przystępnymi i jasnymi. Tak faktycznie się stało, lecz kosztem zredukowania informacji, które można ściągnąć bezpłatnie.

Być może najistotniejszą modyfikacją było zrezygnowanie z rozróżnienia rodzajów zapytań, które wysyłają instytucje.

Przed zmianami, BIK wyświetlał wiadomości o tym, po co banki i instytucje pozabankowe starały się o kontakt z nim. BIK wyróżnia trzy typy zapytań:

Zapytania kredytowe – wysyłane w razie ubiegania się o kredyt/pożyczkę lub zgłoszenia się do poręczenia kredytu

Zapytania monitorujące – mające na celu kontrolę zdolności kredytowej podczas regulowania należności

Zarządzanie klientem – pomaga ocenić klienta w celu złożenia mu propozycji innych usług, np. karty kredytowej

Zmiany prawne sprawiły, że z tego typu danymi można zapoznać się tylko, pobierając płatną wersję raportu. Identycznie jest choćby z wysokością i liczbą rat, celem, na który wzięło się kredyt/pożyczkę czy liczbą współkredytobiorców.

Credit Scoring – mechanizm oceny zdolności kredytowej

Tak zwany scoring bierze udział w wydawaniu decyzji kredytowej, należąc do najistotniejszych czynników w tym zakresie. Scoring to ocena wystawiana przez sam BIK, która punktowo mierzy naszą zdolność kredytową.

Możemy zapoznać się ze scoringiem i tym samym sprawdzić, czy możemy liczyć na dostanie kredytu, ale uwaga: jedynie pobierając płatny, rozszerzony raport BIK.

Tańsza wersja prezentuje nasz scoring BIK za pomocą gwiazdek, zaś najkosztowniejszy raport udostępnia wgląd do szczegółów.

Jak poprawić scoring BIK? 4 czynniki rankingowe!

BIK już wielokrotnie zdradził, że wpływ na ocenę punktową ma przede wszystkim jakość kredytów, dokładniej rzecz ujmując – terminowość ich spłacania.

Jeśli będziesz spłacać raty kredytów czy pożyczek na czas, to Twój scoring BIK z każdą spłaconą ratą, będzie odrobinę rósł w górę, analogicznie do niepłacenia rat na czas, scoring BIK będzie malał.

System BIK gromadzi opóźnienia w spłacaniu zobowiązań w 3 grupach:

 • od 0 do 30 dni,
 • od 31 do 90 dni,
 • od 91 do 180 dni.

Jeśli spóźniasz się z ratą w przedziale 0-30 dni, to BIK nie rozpozna to jako opóźnienie i Twój scoring BIK nie spadnie, jeśli natomiast opóźnienie w spłacie kredytu czy pożyczki przekroczy 30 dni, to BIK to wyłapie i obniży Twoją punktację.

Drugim w kolejności czynnikiem wpływającym na scoring BIK, jest Twoja aktywność kredytowa. Im więcej terminowo spłaconych kredytów i pożyczek na Twoim koncie, tym większa punktacja w ocenie BIK.

BIK zdradza, że aktywność kredytowa wpływa na scoring w około 11% ogólnej oceny. Warto więc podpisać zgodę na to, aby BIK przechowywał dane o spłaconych zobowiązaniach po ich wygaśnięciu! Zbudujesz tym samym z każdym spłaconym zobowiązaniem – wysoką ocenę BIK.

Trzeci najważniejszy w kolejności czynnik brany pod uwagę przez BIK przy ustalaniu scoringu to wykorzystywanie limitów kredytowych! Ten czynnik, jak przyznaje BIK, wpływa na ocenę punktową aż w 8%.

Jeśli więc będziesz notorycznie wykorzystywać przyznane limity, np. na karcie kredytowej, to BIK to potraktuje jako wysokie ryzyko kredytowe i obniży Twój scoring w BIK!

I czwarty czynnik rankingowy BIK, to częstotliwość ubiegania się o kredyty. Najgorszym scenariuszem jest sytuacja, w której składasz wniosek o kredyt w kilku bankach, każdy z nich sprawdza Twój scoring w BIK, a na końcu, kredytu nie otrzymujesz od żadnego z banków.

System BIK-u odbiera taki sygnał jako wysokie ryzyko kredytowe i obniży Twój scoring w BIK-u. Oczywiście można pytać o kredyt w wielu bankach, jednak nie zgadzając się na to, aby każdy z nich wysyłał zapytanie do BIK-u o Twój scoring!

Scoring BIK – przedziały

A zatem, wnosząc odpowiednią opłatę, dowiadujemy się o ocenie naszej zdolności kredytowej. Maksymalnie możemy uzyskać 631 punktów.

Średnio, kredytobiorcy wypadają na poziomie 583 pkt. Trochę gorzej prezentuje się scoring klientów instytucji pożyczkowych; 423 punkty.

Usunięcie z BIK po spłaceniu zobowiązania

Biuro Informacji Kredytowej kolekcjonuje i aktualizuje zarówno historię negatywną, jak i pozytywną. Jednakże w przypadku tej drugiej, rejestrowanie jej zależy od naszej zgody.

Co innego z rejestrem niespłaconych zobowiązań, które znajdą się w BIK niezależnie od naszej aprobaty.

Gdy spłacimy wszelkie zaległe zobowiązania, zostaniemy wykreśleni z BIK dopiero po pięciu latach, choć obecność na liście dłużników niekoniecznie uniemożliwia otrzymanie pożyczki. Niektóre firmy pożyczkowe nie kooperują z BIK.

Jeśli w BIK znajdują się dane, które świadczą o nas niezbyt korzystnie, możemy wnioskować o ich usunięcie, ale tylko wówczas, gdy są one nieprawdziwe i/lub wprowadzone pomyłkowo.

O tym: jak wyczyścić nieprawdziwe dane w BIK <— pisaliśmy tutaj – zajrzyj koniecznie!

O wiele prościej wyeliminować informacje pozytywne, po prostu wycofując zgodę na przetwarzanie takowych.

No, tak – można to zrobić, ale po co? Pozytywna historia kredytowa w BIK świadczy o nas dobrze, a poza tym, zero przejawów naszej obecności w BIK, utrudnia wzięcie pożyczki tak samo, jak zła historia kredytowa.

Wniosek o aktualizację danych w BIK

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania – WZÓR

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania - WZÓR

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania – WZÓR

To co warto wspomnieć na koniec, to fakt, że warto monitorować swoją historię kredytową i szybko reagować na nieprawdziwe lub błędne dane w rejestrze BIK, zwracając się do biura informacji kredytowej ze stosownymi pismami.

Jest to szczególnie istotne, gdy wkrótce będziemy poszukiwać kredytu w banku. Dbajmy zatem o historię kredytową w BIKu!


Chcesz wyjść z długów raz na zawsze? Ten praktyczny poradnik Ci pomoże

Masz długi i nie wiesz, co zrobić, żeby wyjść na finansową prostą? Żyjesz w ciągłym stresie? Obawiasz się egzekucji komorniczej i masz poczucie utraty kontroli nad własnym życiem? Choć wyjście z długów nie jest łatwe, nie jest też niemożliwe. Musisz tylko wiedzieć, jak to zrobić kro po kroku!

Pomoże Ci w tym praktyczny poradnik Pani Iwony Wendel: „Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem”. To nie kolejny zestaw teoretycznych wskazówek. To gotowe rozwiązanie przygotowane przez autorkę – osobę, która przeszła przez to co Ty i wyszła z długów skutecznie.

Sięgnij po e-book i dowiedz się:

 • od czego rozpocząć walkę z długami,
 • dlaczego kredyty konsolidacyjne i inne dodatkowe pożyczki nie są rozwiązaniem,
 • jak wyjść ze spirali długów,
 • jak rozmawiać z wierzycielem, windykatorem, prawnikami oraz komornikiem,
 • czego NIE robić, gdy jest się zadłużonym,
 • jak szybciej pozbyć się zadłużenia.

Teraz poradnik jest dostępny z aż 50% zniżką. Dodatkowo otrzymasz zupełnie gratis 4 przydatne arkusze ułatwiające wyjście z długów, 30-dniowy dostęp do gotowych formularzy i możliwość skorzystania z darmowych konsultacji e-mail. Skorzystaj z tej okazji i zyskaj gotowy zestaw rozwiązań, dzięki którym już wkrótce pozbędziesz się długów i wreszcie zaczniesz spać spokojnie!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

28 komentarzy w “KIEDY i CO ile BIK aktualizuje dane w 2022?”
 1. Anetaka i Paweł

  Właśnie chciałam zapytać co ile aktualizuje się BIK, bo spłaciłam swoje długi 3 lata temu a wciąż widać je w systemie jako opóźnione, wkrótce zamierzam wziąć z mężem kredyt na dom i czekam aż dane w BIK-u zostaną zaktualizowane. W takim razie musi czekać jeszcze 2 lata tak? bo łącznie 5 lat widać dług w BIK-u? wtedy wyślemy też pismo do BIK-u, tj cofnięcie zgody na przetwarzanie danych. Akurat mamy sporo czasu bo zbieramy na wkład własny więc aż tak bardzo się nie spieszy, co do firm świadczących czyszczenie BIK, to widuję wciąż reklamy, że wyczyścimy BIK a jeśli się nie uda to zwracamy pieniądze itd. Przecież to całe cofnięcie zgody na przetwarzanie danych można ściągnąć z tego bloga z działu WZORY PISM, po co przepłacać? :P

 2. A jak wygląda aktualizacja danych w bik przez bank? mam taką sytuację, że bank wysłał do BIKu jakieś nieprawdziwe dane, byłem w banku i zgłosiłem to, jednak sprawdzając BIK wciąż widzę te nieprawdziwe dane. Koś podpowie ile trwa aktualizacja danych w bik przez bank?

 3. Drojewska D.

  Dobry wieczór, słyszałam, że jest nowa punktacja BIK, czy mogłaby Pani potwierdzić tą informację i ewentualnie wyjaśnić na czym polegają różnice między starą a nową punktacją w BIK-u? jest to na korzyść konsumenta czy na korzyść banków i instytucji pożyczkowych? na co zwracać teraz szczególną uwagę?

  1. Janina Gołębiecka

   Tak to prawda, nowe ocena punktowa w BIK już się pojawiła, jest to skala od 1 do 100, im bliżej jesteśmy 100, tym lepiej wypadamy gdy bank odpyta BIK, mamy lepszą wiarygodność kredytową. Im wyższa wartość oceny, tym mniejsze ryzyko dla banku, że nie będziemy spłacać zobowiązania. Wysoka ocena punktowa w BIK-u świadczy o tym, że mamy dobre zwyczaje kredytowe i przykładamy się do ich terminowej spłaty!

   Nie ma już graficznej interpretacji oceny BIK, która miała postać gwiazdek.

 4. Spłaciłem pożyczki chwilówki w terminach i dalej istnieje w BIK że je mam, ile dni BIK ma na aktualizację danych?

 5. witam, nie dawno starałam się o kredyt w banku PKO, gdy dowiedziałam się że mam zaległość w baku powyżej 60 dni na karcie, więc spłaciłam to i poszłam starać się o kredyt, gdyż odpowiedź była negatywna w weryfikacji danych i dalej nie wiem jak mam to usunąć. Proszę o podpowiedź lub radę jak usunąć negatywną opinię?

  1. Janina Gołębiecka

   Masz złą historię kredytową w BIK-u, dlatego bank nie chce udzielić Ci kredytu. Musisz wyczyścić BIK. Pozdrawiam!

 6. Witam pobierając nowy raport BIK w części “statystycznej ” znajduje się stary wpis, kredyt został zamknięty we wrześniu 2014 ale zapis jest też w cześć raportu “zamknięte zobowiązania ” moje pytanie brzmi czy bank to widzi ? I po jakim czasie nie widać wpisu w części ” zamknięte zobowiązania ” czy można wycofać zgodę i czy to pomoże w usunięciu tego zapisu bardzo proszę o odpowiedź

  1. Janina Gołębiecka

   Banki nie widzą części statystycznej. Zobowiązania się tam znajdujące są przetwarzane tylko i wyłącznie w celach statystycznych. Informacje stamtąd pochodzące nie są ujawniane w raportach BIK, które pobierają banki i firmy pożyczkowe, więc nie ma się o co martwić. Ponadto dane znajdujące się w części statystycznej nie wpływają w żaden sposób na Twoją wiarygodność kredytową. Klient widzi te dane w pobranych raportach przez 12 lat.

 7. Mam pytanie do eksperta: jeżeli bank “zwolnił” mnie z kredytu , który brany był w trakcie małżeństwa (już jest po rozwodzie) i podpisaliśmy aneks i tak jakby nie widnieje już jako współkredytobiorca oraz złożyłam wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych z bazy bik, to ile czasu zajmie taka procedura? czy nie powinno to być aktualizowane co 7 dni właśnie? bank twierdzi, ze aktualizuje bik co miesiąc….

 8. Spóźniłam się z ratą w Hapi Pożyczki. Wpłaciłam 17-tego ostatnią ratę i chciałam wziąć kredyt w swoim banku, niestety wciąż figuruje w BIK-u. Wczoraj zadzwoniłam do Hapi Pożyczki z pretensjami, a pani że zapomniała i właśnie wprowadza dane, ile trzeba czekać na aktualizacje BIK? Kto ponosi winę? Sprawa pilna… co za oszuści… jak wczoraj wprowadziła dane to kiedy zniknie w BIK-u?

 9. Mam problem, dziś się dowiedziałam, że mam problem w BIK i chciała bym to spłacić, ale niestety nie dostane nigdzie żadnej pożyczki, co mam zrobić? a chciała bym mieć na swoim koncie czysto, bo wiadomo że nie za dobrze mieć takie problemy, więc bardzo proszę was abyście coś mi doradzili, bo na razie jestem bardzo zdołowana i przygnębiona…

 10. Dzień dobry, usunąłem zgodę na przetwarzanie danych źle spłacanego zobowiązania. Zostały tylko dobrze obsługiwane. Kiedy BIK przeliczy na nowo ocenę punktową.

  1. Janina Gołębiecka

   BIK zobowiązał się do aktualizacji danych raz w tygodniu, ale z doświadczenia wiem, że aktualizacja trwa około miesiąca.

 11. Mnie zastanawia przeliczanie oceny punktowej w BIK. Jeżeli ktoś ma niską punktację z powodu kilku produktów, to czy po upływie 5 lat od zamknięcia poszczególnych produktów ocena punktowa BIK będzie się zwiększać? Tak, że gdy minie 5 lat od ostatniego zamkniętego produktu to ocena powróci do tej wyjściowej dla ludzi, którzy nigdy nie mieli żadnych zobowiązań?

 12. czy tak samo dopiero po miesiącu będzie widać w BIK transakcje kartą kredytową którą używam od tygodnia??

 13. Dzień dobry, proszę o informację po jakim czasie będzie widoczna w BIK karta kredytowa której używam od tygodnia? Chodzi mi o punktację za terminową spłatę. Ostatnio nie miałam żadnej punktacji i wzięłam kartę dla poprawy oceny punktowej i nie wiem kiedy teraz ponownie powinnam sprawdzić bazy. Proszę o odpowiedź. pozdrawiam

 14. Witam chciałbym wziąć nowy kredyt. Chce zaktualizować dane, oraz wyczyścić historie w BIKu, ponieważ od czterech lat pracuję w Niemczech, mam dochody netto 2000 euro, a nie mogę wziąć kredytu w Polsce, a bardzo mi zależy na kredycie, ponieważ buduje dom i każdy grosz jest mi bardzo potrzebny. Te dodatkowe pieniądze w dużym stopniu by mi się teraz przydały.

 15. Chciałem się dowiedzieć na czym jestem zadłużony w biku, nie wiem co jest, bo wyskakuje BIK np w banku jak chce coś załatwić – proszę o pomoc. W jaki sposób mogę sprawdzić na czym jestem zadłużony proszę bardzo o pomoc. Wszystko co wiedziałem ze mam BIK to zapłaciłem. Teraz jestem w takiej sytuacji zdrowotnej, ze potrzebuje pomocy

 16. W ostatnich 12 miesiącach mam 18 zapytań w Bik w mc styczniu 4, mam problem z kredytem jak długo widnieją zapytania? I za jedno zapytanie ze strony banku ile traci się Punktów w BIK? długi spłaciłam, raty place regularnie, blokują mnie tylko zapytania w Bik, kiedy mogę ponownie spróbować wziąć kredyt w banku żeby nie dostać odmowy?

 17. Dzień dobry, 11.03. 2019 spłaciłam swój pierwszy w życiu mały kredyt i bardzo potrzebuje wziąć teraz kolejny. Byłam w swoim banku już ale Pani mi tam powiedziała, że nie mogę go dostać, bo jest za wysokie pidi (nawet nie wiem do końca co to znaczy) i powiedziała, że być może jest to też wina tego że w Biku nie zostały jeszcze zaktualizowane dane na moim koncie, moje pytanie brzmi czy to już mogło się wszystko do dnia dzisiejszego zaktualizować?

 18. Witam. Chciałbym zapytać w jakie dni tygodnia aktualizują się dane w BIK? Posiadam kredyt w Eurobank i w ubiegłym tygodniu w poniedziałek dokonałem płatności, natomiast jeszcze dziś widnieje zaległość w bieżącej spłacie. Blokuje mi to możliwość uzyskania kredytu na firmę. Jest on mi bardzo pilny.

 19. Witam. Chciałabym się dowiedzieć kiedy aktualizowane są informacje w biku. Staram się o kredyt . Jedną ratę mam na 3 każdego miesiąca, a druga na 12 każdego miesiąca. Dodam, że ostatnio miałam opóźnienie w tacie której płatność przypada na 3 każdego miesiąca. Czy informacje w biku aktualizowane są raz w miesiącu? Jeżeli tak to kiedy?

 20. Witam, takie pytanie mam: kredyt w Kasie Stefczyka i 2 razy miało miejsce opóźnienie tych rat, czyli opóźniałam się w spłacie. Teraz jest już wszystko uregulowane i normalnie terminowo spłacam raty. Ale się okazuje, że nie mogę nic nigdzie wziąć ani starać się o kredyt na mieszkanie, bo widnieje w biurze informacji BIK z opóźnieniem, z zaległościami które zostały już spłacone. Co mam zrobić, aby mi biuro informacji kredytowej wykreślili lub aktualizacje zrobili, żebym miała czystą kartę w BIK-u?

 21. Witam. Mam problem z bankiem Pekao SA. Otóż już wyjaśniam, co się stało. W 2008 roku mąż wziął kredyt w banku Pekao SA, po paru latach spłacania nie stać nas było na spłatę rat i wówczas pojawił się komornik. Przez pewien czas komornik ściągał z wypłaty pewną sumę pieniędzy. W roku 2016 mąż podpisał z bankiem ugodę, usunął komornika i powrócił do spłat rat do banku.

  Bank tego faktu nie zaktualizował w Biku. W kwietniu tego roku mąż spłacił w całości kredyt. Także w raporcie BIK do chwili całkowitej spłaty nie jest wykazania informacja, że kredyt po podpisaniu ugody był spłacany. Jak można rozwiązać ten problem?

 22. Witam, czy mogę sprawdzić swoją historię kredytową darmowo przez internet? albo przez telefon? Podobno mam złą, a nigdy nie brałam żadnego kredytu, gdyż przebywam poza Polską już 15 lat. Bardzo mnie to dziwi, że nie mogę się starać o żaden kredyt, bardzo proszę o poradę, co mam zrobić? obawiam się, że może ktoś coś wziął bez mojej zgody. Dziękuję, pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

 23. Witam, mam pospłacane wszystkie kredyty, większość sporo przed czasem jednak nie zawsze udało mi się płacić raty w terminie, teraz nie mogę otrzymać żadnego kredytu, ponieważ mam niską ocenę punktową w BIK i stąd moje pytanie, czy może mi pani podpowiedzieć, czy coś uda mi się z tym zrobić, czy muszę czekać 5 lat pzdr.

Comments are closed.