Wniosek do sanepidu o odbiór lokalu WZÓR

Jak napisać wniosek do sanepidu o odbiór lokalu? Z takim pismem musi wystąpić między innymi przedsiębiorca produkujący lub sprzedający żywność, zawierającą zarówno środki spożywcze niezwierzęce, jak i produkty zwierzęce.

Wstęp

wniosek-do-sanepidu-o-odbior-lokalu-wzor-pdf-docJak napisać podanie do sanepidu o odbiór lokalu gastronomicznego? aby ułatwić Ci sporządzenie wniosku spełniającego wszystkie formalne wymagania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek do sanepidu o odbiór lokalu wzór

wniosek-do-sanepidu-o-odbior-lokalu-wzor-pdf-doc

Wniosek do Sanepidu o odbiór lokalu wzór

Kiedy składa się wniosek o odbiór lokalu do sanepidu?

Wniosek do sanepidu o odbiór lokalu to ważny krok w kierunku otrzymania pozytywnej decyzji o możliwości otwarcia lokalu gastronomicznego. Po złożeniu takiego wniosku przedsiębiorcy zostanie przydzielony inspektor sanepidu, który zajmie się kontrolą lokalu.

Wniosek o odbiór sanepidu składa się w momencie, kiedy firma jest już założona, a lokal praktycznie gotowy do użytku. Złożenie wniosku nic nie kosztuje, a zgłoszenia dokonać można osobiście lub listownie.

Oficjalna nazwa tego dokumentu brzmi: „Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.

Po tym, gdy pismo wpłynie do sanepidu, inspektor ma 14 dni, by skontaktować się z przedsiębiorcą i ustalić termin kontroli. Na wniosek o odbiór lokalu przez sanepid urząd sprawdzi wcześniej, czy zawarte w nim dane są prawidłowe i czy dołączono do wniosku wszelkie niezbędne dokumenty.

W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia lub wniesienia poprawek w ciągu 7 dni. Później sanepid przeprowadzi kontrolę, a jeśli jej wynik będzie pozytywny, to firma otrzyma zatwierdzenie i wpis do rejestru.

Jeżeli w lokalu stwierdzone zostaną uchybienia, ale spełnia on wszystkie wymagania dotyczące warunków i wyposażenia, to przedsiębiorca dostanie na 3 miesiące warunkowe zatwierdzenie zakładu. Po tym czasie należy kolejny raz złożyć wniosek o odbiór lokalu sanepid.

Gdy przy kolejnej kontroli po trzech miesiącach okaże się, że:

 • zakład spełnia wymogi – przedsiębiorca otrzyma zatwierdzenie bezterminowe,
 • zakład nie spełnia wymagań mimo usunięcia uchybień – urząd przyzna kolejne warunkowe zatwierdzenie na 3 miesiące,
 • w zakładzie zostaną stwierdzone poważne nieprawidłowości – urząd odmówi zatwierdzenia.

Co sprawdza sanepid przy odbiorze lokalu?

Na wniosek o odbiór lokalu przez sanepid, inspektor skontroluje między innymi ogólny stan techniczny lokalu, sposób przechowywania produktów czy fakt odpowiedniego przeszkolenia personelu oraz posiadane przez osoby zatrudnione zaświadczenia.

Przykładowe czynności kontrolne prowadzone przez inspektora sanepidu (Państwową Inspekcję Sanitarną) w zgłoszonym lokalu to sprawdzenie:

 • dostępu do światła dziennego w części produkcyjnej,
 • sposobu dostosowania ścian i sufitów, drzwi i podłóg do aktualnych rozporządzeń,
 • sposobu rozmieszczenia stanowisk produkcyjnych,
 • zastosowanego rodzaju stanowisk do mycia żywności,
 • przebiegu drogi naczyń czystych i drogi naczyń brudnych,
 • powierzchni magazynu, która powinna być odpowiednia do planowanej ilości towaru,
 • ilości umywalek dla gości i pracowników,
 • funkcjonowania systemu kanalizacyjnego, który powinien być drożny i zachowany w dobrym stanie.

 

Jakie dokumenty są potrzebne na odbiór lokalu przez sanepid?

Aby kontrola sanepidu przy odbiorze lokalu nie była dla przedsiębiorcy stresująca, warto odpowiednio się do niej przygotować. Przygotowania te obejmują również dokumentację, czyli:

 • umowę najmu lokalu podpisaną z właścicielem nieruchomości,
 • orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • badane wody,
 • umowę na odbiór śmieci,
 • umowę na wywóz oleju (jeśli będzie używany),
 • dokumentację GMP i GHP (Dobre Praktyki Produkcyjne i Higieniczne dla Gastronomi),
 • księgę HACCP,
 • umowę z firmą DDD lub wyniki DDD,
 • projekt technologiczny (czasami dopuszcza się wyłącznie projekt wykonany przez projektanta i podpisany przez rzeczoznawcę, a niekiedy wystarczający jest odręczny szkic pomieszczeń i wyposażenia),
 • szkolenia BHP.

Inspektor sanepidu podczas odbioru lokalu może poprosić przedsiębiorcę o okazanie aktualnych książeczek sanepidowskich pracowników, orzeczeń lekarskich o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz o potwierdzenie przeprowadzenia szkoleń BHP.

Co więcej, ma on prawo zażądać też przedstawienia:

 • odzieży i obuwia pracowników,
 • nakryć głowy,
 • środków ochrony indywidualnej.

Jakie dane są potrzebne do wniosku o odbiór lokalu przez sanepid?

Wypełniając wzór wniosku do sanepidu o odbiór lokalu, przedsiębiorca musi przygotować:

 • dane własne i dane firmy: imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres, nazwę, numer identyfikacyjny REGON, o ile posiada, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • numer przedsiębiorstwa w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca go posiada;
 • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym także rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub sprzedaży;
 • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy wniosek o odbiór lokalu przez sanepid jest płatny?

Za złożenie wniosku o odbiór lokalu przez sanepid przedsiębiorca nie ponosi żadnych opłat. Również usługa inspektora sanepidu będzie bezpłatna, o ile w zakładzie nie zostaną stwierdzone żadne uchybienia.

Jeśli kontrola sanepidu wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości, to przedsiębiorca poniesie następujące koszty:

 • 52 zł za rozpoczęcie kontroli,
 • 17 zł za każdą rozpoczętą godzinę trwania kontroli.

Minimalna opłata za kontrolę sanepidu wyniesie zatem 69 zł. Dodatkowo przedsiębiorca poniesie koszt kolejnej wizyty urzędników w zakładzie, po usunięciu stwierdzonych wcześniej uchybień. Cennik tej usługi pozostaje bez zmian.

 

Odwołanie od decyzji sanepidu

Jeśli przedsiębiorca otrzyma od inspektora sanepidu odmowną decyzję w sprawie wpisu do rejestru, to może w ciągu 14 dni złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

Warto podkreślić również, że przedsiębiorcy przysługuje też prawo złożenia rezygnacji z odwołania od decyzji.

Takie działanie sprawi, że pozytywna decyzja w sprawie wpisu do rejestru uprawomocni się szybciej. Pismo można złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Podsumowanie

Jest wiele zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej i wiele z tych zakładów ma obowiązek zgłoszenia się do Sanepidu, gdy lokal gotowy jest na przejście kontroli sanepidowskie, dopuszczającej lokal do użytku pod działalność gospodarczą.

Aby ułatwić Ci sporządzenie pisma, w którym zaprosimy sanepid na kontrolę, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz na początku artykułu.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze