Wypełniony dziennik wychowawcy kolonijnego WZÓR

Jak powinien wyglądać wypełniony dziennik wychowawcy kolonijnego? Wychowawca kolonijny ma wiele obowiązków, które nakładają na niego przepisy rozporządzenia ministra edukacji narodowej. Wymienia się wśród nich między innymi dbanie o bezpieczeństwo uczestników kolonii, zapewnienie im aktywnej formy wypoczynku oraz realizowanie przewidzianych zadań.

Wstęp

Dziennik-zajec-wychowawcy-kolonijnego-wypełniony-wzor-pdf-docJednym z formalnych obowiązków wychowawcy jest też prowadzenie specjalnego dziennika zajęć. Jak zatem prawidłowo wypełnić dziennik wychowawcy kolonijnego? aby ułatwić Ci sporządzenie i uzupełnienie takiego dziennika, przygotowaliśmy gotowy wzór wypełnienia, który pobierzesz poniżej:

Wypełniony dziennik wychowawcy kolonijnego wzór

Dziennik-zajec-wychowawcy-kolonijnego-wypełniony-wzor-pdf-doc

Dziennik zajęć wychowawcy kolonijnego wypełniony

Obowiązki wychowawcy kolonijnego w przepisach

O obowiązkach wychowawcy kolonijnego mówi dokument – Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Przepisy tego rozporządzenia na podstawie art. 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) określają:

 • termin złożenia zgłoszenia wypoczynku,
 • liczbę uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy,
 • obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku oraz wzór tego dziennika.

Jakie obowiązki ma wychowawca kolonijny?

We wspomnianym już rozporządzeniu wyliczono w sposób szczegółowy wszystkie obowiązki wychowawcy kolonijnego, do których należy:

 • zapoznanie się z kartami uczestników wypoczynku (karty kwalifikacyjne),
 • poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku,
 • prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku,
 • opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku,
 • organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia,
 • sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia i innych czynności opiekuńczych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku,
 •  prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

 

Obowiązek prowadzenia dziennika wychowawcy kolonijnego

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej nakłada na wychowawcę kolonijnego obowiązek prowadzenia dziennika. Dziennik wychowawcy kolonijnego to dziennik zajęć, które zostały zrealizowane podczas wypoczynku.

Pełni on zatem rolę dokumentu potwierdzającego wypełnienie innych, wynikających z przepisów, obowiązków wychowawcy, czyli realizację zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku oraz organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia. 

Wypełniony dziennik wychowawcy kolonijnego świadczy o tym, że wychowawca wypełnił swoje obowiązki – jego prowadzenie jest wymagane przepisami, dlatego wychowawca musi prowadzić dziennik, wypełniając go takimi danymi, jakie wskazuje wzór dołączony do treści rozporządzenia. 

Dzienniczek wychowawcy kolonijnego musi zawierać szereg niezbędnych informacji, w tym opis zajęć dzień po dniu ze wskazaniem przedziału czasowego, w którym zajęcia te się odbywały. Chodzi oczywiście o różnego typu gry, zabawy, zajęcia edukacyjne, wycieczki, kursy, szkolenia czy pokazy, w których uczestniczą osoby biorące udział w koloniach.

Wzór wypełnionego dziennika wychowawcy kolonijnego może okazać się pomocny w uzupełnieniu załączonego do treści rozporządzenia druku, który uwzględnia między innymi:

 • adres miejsca wypoczynku,
 • dane organizatora wypoczynku,
 • oznaczenie grupy wypoczynku,
 • dane kierownika kolonijnego,
 • dane wychowawcy kolonijnego,
 • datę rozpoczęcia i zakończenia zajęć,
 • listę uczestników grupy z imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia,
 • opis tygodniowego planu zajęć z wyszczególnieniem terminów, osób odpowiedzialnych i uwag, 
 • treść dziennika zajęć: data, opis przebiegu zajęć, osiągnięcia, trudności, wnioski,
 • uwagi i zalecenia.

 

Jakie zajęcia można ująć w dzienniku zajęć wychowawcy kolonijnego?

Dziennik zajęć wychowawcy kolonijnego wypełniony powinien opisywać każdy dzień wypoczynku, wskazując jego datę oraz relacjonując czynności wykonywane przez uczestników. Mogą to być zatem takie zajęcia jak:

 • zajęcia rozrywkowo-towarzyskie: wspólne spędzanie czasu w grupie, w tym przede wszystkim zabawa z tańcami, śpiewanie, muzykowanie, słuchanie nagrań, granie w gry towarzyskie, spacery, pogawędki i dyskusje, a także spotkania w ramach wspólnych zainteresowań turystycznych, sportowych czy kulturalnych,
 • zajęcia z dziedziny kultury i sztuki, czyli zajęcia związane z muzyką i piosenką, inscenizacją, prozą i poezją, filmem i fotografią, kulturą religijną i folklorem,
 • zajęcia związane z techniką i rzemiosłem, czyli zajęcia związane z działalnością manualną i konstruktorską: drobne naprawy, stolarstwo, ślusarstwo, mechanika, metaloplastyka, motoryzacja, modelarstwo, elektrotechnika, radiotechnika, fototechnika, filmotechnika itd.,
 • rekreacja ruchowa – granie w gry i zabawy ruchowe organizowane w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, zajęcia usprawniające i korektywne, uprawianie dyscyplin sportowych, indywidualnych i zespołowych,
 • zajęcia poznawcze – zajęcia związane ze zdobywaniem informacji i pogłębianiem wiedzy z zakresu różnych dziedzin nauki, amatorskie prowadzenie badań,
 • uczestnictwo w życiu społeczno-politycznym – udział w zajęciach związanych z aktywnością społeczno-polityczną i organizatorską w różnorodnych organizacjach,
 • zajęcia związane z amatorską uprawą lub hodowlą.

Dziennik zajęć wypoczynku wypełniony to dokładny plan każdego dnia wypoczynku, który najlepiej jest zapisywać w porządku chronologicznym, dodając ewentualne komentarze w formie osobnych adnotacji. Każdy dzień można opisać więc z uwzględnieniem:

 • godziny pobudki,
 • śniadania,
 • zajęć odbywających się po śniadaniu,
 • obiadu,
 • zajęć poobiednich,
 • kolacji,
 • czynności poprzedzających sen,
 • godziny zakończenia dnia zajęć.

 

Dziennik może uwzględniać czas wolny dla uczestników, toaletę poranną, apel, porządki, przygotowania do posiłku czy gimnastykę. 

Ważne, aby wychowawca wypełniał taki dziennik regularnie, bez opóźnień, ponieważ później może mieć problemy z dokładnym przypomnieniem sobie przebiegu danego dnia zajęć. Najlepiej uczynić z tego obowiązku codzienny rytuał, wypełniając poszczególne rubryki każdego dnia rano lub wieczorem w odpowiednio zorganizowanym miejscu.

Systematyczne wypełnianie dziennika pozwoli uniknąć problemu związanego z jego koniecznością jego poprawnego uzupełnienia.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze