Zwolnienie ciążowe L4 a komornik – ile powinien zająć komornik?

Od 9 miesięcy jestem na zwolnieniu ciążowym i mam komornika. Ustaliłam, że komornik ma zabierać mi 300 zł… zawsze tak było, że dostawałam najniższą i to, co powyżej to komornik zabierał, albo 300 zł, albo mniej… w każdym razie do 300 zł. Teraz na zwolnieniu komornik zabiera mi 300 zł, a ja dostaje na rękę 1320 zł co miesiąc, a to nie jest najniższa krajowa.

Ale księgowa twierdzi, że tak ma być. Jak to rozwiązać do kogo iść? Nie wspomnę, że komornik zabiera mi zwrot podatku co roku.


Zajęcie zwrotu podatku przez komornika

Zacznę od tego, że zajęcie przez komornika wierzytelności z tytułu zwrotu lub nadpłaty podatku jest prawnie dozwolone i nic z tym nie zrobisz. Trzeba się  pogodzić ze stratą pieniędzy z US. Jasno o tym mówi art. 902 (Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku):

§ 1. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) obejmuje także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.

Zwolnienie ciążowe L4 a komornik

Zajęcie zasiłku chorobowego (również macierzyńskiego, wyrównawczego, opiekuńczego) dokonywane jest przez komornika na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

A więc przede wszystkim należy zacząć od tego, że jeśli jesteś na zwolnieniu chorobowym, to zasiłek chorobowy nie wypłaca pracodawca a ZUS.

Zasiłek chorobowy podlega egzekucji na zasadach, które określa art. 139-144 ustawy emerytalnej.

… ile komorni może zająć, gdy jesteś na zasiłku chorobowym, będąc w ciąży?

Zasiłki macierzyńskie, zasiłki chorobowe, zasiłki opiekuńcze, a także świadczenia rehabilitacyjne, wg prawa niestety podlegają egzekucji komorniczej na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne do wysokości 25% świadczenia.

A więc dla zasiłku chorobowego, limit potrącenia komorniczego na zaspokojenie należności niealimentacyjnych, to 25% kwoty tego zasiłku (przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych).

Źródło:

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Art 140. Granice potrąceń:

 1. Potrącenia, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141 egzekucje i potrącenia z emerytur i rent, w następujących granicach:
  świadczeń alimentacyjnych,  do wysokości 60 % świadczenia;
 2. należności egzekwowanych związanych z:
  1. odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
  2. odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  3. odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, do wysokości 50 % świadczenia;
 3. innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 % świadczenia.

Skoro piszesz, że dostałaś mniej w tym miesiącu niż minimalna krajowa (1530 zł), to być może nie miałaś przepracowanego całego miesiąca? Ponieważ jeśli zasiłek chorobowy przysługuje tylko za część miesiąca, to kwotę wolną od zajęcia komorniczego trzeba obliczyć, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni, za które zasiłek Ci przysługiwał.

Potrącenie egzekucyjne zasiłku chorobowego z tytułu należności niealimentacyjnych, nie może naruszać kwoty wolnej, która jest równa części zasiłku po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy.

Podsumowanie

Myślę, że powinnaś porozmawiać jeszcze raz z księgową i zapytać, dlaczego zasiłek chorobowy, który objęty jest kwotą wolną od zajęcia komorniczego (1530 zł minimalna krajowa), jest uszczuplany przez komornika?

Muszę przyznać, że zajęcia komornicze zasiłków chorobowych, budzą wiele niejasności i panuje zupełny brak przejrzystości w formułowanych przepisach, wystarczy prześledzić fora dotyczące tego tematu i można zaobserwować jak wiele przyszłych mam, ma problemy z interpretacją tych przepisów o zasiłku chorobowym w ciąży i zajęciu go przez komornika. Bardzo często padają pytania:

 • czy komornik może zająć zasiłek chorobowy w ciąży?
 • komornik a l4 ciążowe
 • zwolnienie lekarskie w ciąży a komornik
 • czy komornik może zająć zasiłek chorobowy w ciąży
 • ciąża a zajęcie komornicze
 • komornik a chorobowe w ciąży

… mogłabym wymieniać i wymieniać, kończąc już, trzymam kciuki, żeby udało Ci się dojść do ładu z księgowością i komornikiem!

Koniecznie przeczytaj jeszcze o:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Zwolnienie ciążowe L4 a komornik – ile powinien zająć komornik?”
 1. Witam jestem na L4 ciążowym za kilka tygodni urodzę dziecko, czy mogę jakoś zawiesić spłatę zadłużenia? Na czas otrzymywania pieniędzy na dziecko ewentualnie rozłożenie na raty? dziękuję za poradę

Comments are closed.