Czy komornik może informować o moich długach moich rodziców?

Mam zajęcie komornicze. Czy komornik ma prawo wysłać pismo o zajęciu egzekucyjnym do moich rodziców? Na dodatek, że nie mieszkam z rodzicami już 26 lat i nie jestem tam zameldowana. Co mogę w tej sytuacji zrobić?

Wiem, że komornik ma prawo szukać wszędzie mojego majątku, ale tego nie rozumiem, komornik wysłał też pisma do moich kontrahentów, tak wiem, że może, ale do rodziców? Czy komornik ma takie prawo? Z poważaniem Edyta.


Czy komornik może informować o moich długach moich rodziców?

Witaj Edyto, rzeczywiście wiele działań podejmowanych przez komorników, a częściej nawet przez wyspecjalizowane firmy windykacyjne zatrudniane do ściągnięcia długu przez wierzycieli może niepokoić dłużników.

Samo wszczęcie egzekucji nie jest sprawą miłą, bo kiedy do roboty zabiera się komornik, dochodzi do prześwietlenia dłużnika praktycznie z każdej strony, a jeżeli sobie tego zażyczy wierzyciel, komornik może zająć się również egzekucją z nieruchomości.

Jeżeli natomiast chodzi o firmy windykacyjne, to tu nawet dość często spotykamy się z naruszeniami prawa. Nieetyczne, pozbawione podstaw prawnych działania windykatorów terenowych, takie jak wypytywanie sąsiadów o sytuację majątkową i rodzinną dłużnika, odwiedzanie dłużnika w pracy i domu o różnych porach dnia i nocy, nękanie licznymi telefonami i wiadomościami SMS z treściami o pozbawieniu dłużnika majątku – jeżeli natychmiast dług nie zostanie spłacony w całości, potrafią wywrzeć na zobowiązanym do spłaty ogromną presję, wzbudzając poczucie bezradności i braku bezpieczeństwa.

Komornik sądowy, jak prowadzi egzekucję?

Ty wspominasz jednak o komorniku sądowym. Jego prawa i obowiązki zostały szczegółowo uregulowane w ustawach. Zadajesz pytanie, czy komornik miał prawo wysłać pismo o zajęciu egzekucyjnym do twoich rodziców.

Edyto, niestety nie znam treści tegoż pisma, ale jeżeli rzeczywiście dotyczy ono zajęcia, to wydaje się, że komornik powziął informacje, z których wynika, że rodzice mogą być twoimi dłużnikami.

Sama piszesz dalej, że komornik poszukuje twojego majątku i zajmuje przysługujące ci wierzytelności, kontaktując się z twoimi byłymi kontrahentami. Skąd komornik ma takie informacje? Być może właśnie od wierzyciela, który zlecił egzekucję.

Działania komornika sądowego, a majątek dłużnika

Chcę ci przypomnieć, że komornik działa jako funkcjonariusz publiczny i posiada szereg możliwości. Przede wszystkim:

  • w toku prowadzonej egzekucji komornik może dokonać zajęcia majątku dłużnika w postaci wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury, rachunku bankowego, przysługujących dłużnikowi praw majątkowych i wierzytelności
  • komornik może zająć ruchomości dłużnika (samochód, sprzęt AGD i RTV, biżuterie)
  • komornik na wniosek wierzyciela może dokonać zajęcia i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność lub współwłasność dłużnika (zajęcie działki, domu, mieszkania, gospodarstwa rolnego)
  • komornik ma prawo dokonać przymusowego otwarcia drzwi mieszkania lub firmy, które dłużnik zajmuje, nawet jeżeli nie stanowią jego własności w celu dokonania przeszukania pomieszczeń.

Czy komornik może wysyłać pisma o egzekucji do osób trzecich?

I to, co interesuje cię najbardziej, komornik sądowy ma prawo zasięgać informacji na temat dłużnika i jego majątku korzystając z pomocy organów administracji publicznej, organów podatkowych (Urząd Skarbowy), organów rentowych (ZUS), banków, których placówki znajdują się na terenie Polski, oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, przedsiębiorstw, organów spółdzielni mieszkaniowych, a także innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu.

Zatem jak widzisz, dla celów prowadzonego postępowania egzekucyjnego komornik ma prawo, a można by nawet powiedzieć obowiązek podjęcia szeregu czynności zmierzających do uzyskania zaspokojenia wierzyciela.

Oczywiście możemy zastanawiać się dalej, co dalej w związku z otrzymanym od komornika pismem powinni zrobić twoi rodzice. Uważam, że bezwzględnie na takie pismo należy komornikowi odpowiedzieć.

Jeżeli rodzice nie mają ze sprawą nic wspólnego oraz nie są twoimi dłużnikami, niech tę kwestię w odpowiedzi na zajęcie podniosą. Myślę, że na tym cała sprawa dla nich powinna się skończyć.

Skarga na działanie komornika

Na koniec dodam jeszcze, że jeżeli masz wątpliwości co do prawidłowości działań podejmowanych przez komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, w sprawie egzekucji twoich długów pamiętaj, że komornik podlega nadzorowi judykacyjnemu sprawowanemu przez sąd.

Masz więc prawo złożyć skargę na czynność lub zaniechanie komornika.

Skarga-na-czynności-komornika
Skarga na czynności komornika – wzór

W obecnym stanie prawnym, skargę na czynność komornik wnosi się bezpośrednio do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania.

Natomiast komornik jest zobowiązany skargę uwzględnić lub w terminie trzech dni od dnia jej otrzymania sporządzić uzasadnienie zaskarżonej czynności i przekazać skargę wraz z uzasadnieniem i aktami sprawy do właściwego sądu.

O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczyło.

Jeżeli jednak nie masz zarzutów co do konkretnej sytuacji, a uderza cię całokształt pracy danego komornika, to możesz zwrócić się do Prezesa Sądu Rejonowego, przy którym dany komornik działa o objęcie go nadzorem administracyjnym i sprawdzenie jakości pracy jego kancelarii.

Kontakt z komornikiem i wgląd do akt sprawy – prawa dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego

Myślę jednak, że najlepszym rozwiązaniem będzie bezpośredni kontakt z komornikiem i omówienie aspektów sprawy, oraz podjętych przez komornika działań.

Wiedz, że przysługuje ci prawo żądania spotkania z komornikiem. Masz również prawo wglądu do akt komorniczych, zrobienie zdjęć, notatek, odpisów.

Mam nadzieje, że pomogłam i uspokoiłam cię nieco. Życzę wszystkiego dobrego!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Imię:
Edyta

Oceń nasz artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...