Czy komornik może zająć konto rodzica za długi dziecka?

Czy komornik może zająć moje konto bankowe? z tytułu pobranych niesłusznie alimentów przez córkę? córka jest dorosła, rzuciła szkołę, wychowuje dwuletniego synka, nie pracuje. Alimenty zostały przyznane kilka lat wcześniej na nią od byłego mojego męża i przelewane na moje konto. We wrześniu mój ex złożył do sądu pismo o zaprzestaniu płacenia alimentów, sąd przychylił się do jego wniosku.

Córka ma oddać pieniądze, nie ma skąd ich wziąć i stąd moje pytanie. Dodam, iż mam dowody na to, że alimenty, które wpływały na moje konto, przekazywałam córce. Proszę o odpowiedź, z góry dziękuję.


Czy komornik może zająć konto rodzica za długi dziecka?

Witam, każde postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez komornika na postawie jakiegoś tytułu wykonawczego. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności nadaną przez sąd w tak zwanym postępowaniu klauzulowym, natomiast tytułem egzekucyjnym w praktyce najczęściej jest nakaz zapłaty bądź wyrok, w tym również zaoczny.

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje również inne rodzaje tytułów egzekucyjnych, lecz w tym wypadku nie jest to istotne.

Jeżeli komornik dokonał zajęcia Twojego rachunku bankowego, to w pierwszej kolejności należałoby ustalić, na jakiej podstawie komornik to zrobił.

Komornik ma obowiązek zawiadomić dłużnika o wszczęciu przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego i załączyć odpis tytułu wykonawczego.

Jeśli nie otrzymałaś w ostatnim czasie żadnej korespondencji komorniczej, z danych z rachunku bankowego dowiesz się, jaki komornik prowadzi postępowanie i jaka jest sygnatura akt, pod którą to postępowanie się toczy.

Możesz zadzwonić do komornika i zapytać go o szczegóły postępowania, jednakże w związku z nowelizacją przepisów dotyczących ochrony danych osobowych bardzo często komornik informacji telefonicznych nie chce się udzielać.

Możesz zatem udać się do komornika – z reguły komornicy w poniedziałki pełnią dyżury przyjmując interesantów, jeżeli jest to komornik w Twojej miejscowości bądź pobliskiej.

Możesz także wystosować do komornika stosowny wniosek – zapytanie z czyjego wniosku, przeciwko komu i na podstawie jakiego tytułu egzekucyjnego prowadzi postępowanie pod daną sygnaturą akt.

Komornik, prowadząc postępowanie w celu wyegzekwowania roszczenia wierzyciela, związany jest jego wnioskiem.

Praktyką jest poszukiwanie majątku dłużnika, poprzez występowanie z zapytaniami do odpowiednich instytucji – ZUS, Urzędów Skarbowych, ustalania rachunków bankowych poprzez system OGNIVO.

Komornik zajął konto matki za dług córki

Komornik będzie prowadził postępowanie jedynie z majątku należącego do dłużnika. Nie jest zatem (raczej) możliwe, aby komornik prowadził egzekucję z wierzytelności znajdujących się na Twoim rachunku bankowym, kiedy tytuł wykonawczy wystawiony jest przeciwko Twojej córce, a co za tym idzie przeciwko niej prowadzone, jest postępowanie egzekucyjne.

Napisałam raczej, bo zwyczajnie mogło dojść do omyłki. Nie jest jednak tak, że komornik fizycznie zajmuje wierzytelności z rachunku bankowego samodzielnie. Określiłabym to jako wyrażenie bardziej techniczne.

W praktyce komornik zwraca się do banku, który prowadzi rachunek bankowy należący do dłużnika, z zawiadomieniem o zajęciu wierzytelności, przesyłając do banku odpis tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi.

Bank informuje komornika o znajdujących się na rachunkach należnościach, przekazuje należności na rachunek bankowy bądź, jeżeli istnieją przeszkody do zrealizowania zajęcia, informuje o tym komornika.

Taką przeszkodą może być właśnie to, że bank zauważy, że tytuł wykonawczy jest wystawiony na inną osobę niż właściciel rachunku bankowego.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Jeżeli jednak okaże się, że doszło do pomyłki i postępowanie komornika doprowadziło do zajęcia rachunku bankowego będącego Twoją własnością w postępowaniu toczącym się przeciwko Twojej córce jako dłużnikowi – masz możliwość wystąpienia z powództwem przeciwegzekucyjnym.

Osoba trzecia – w tym wypadku Ty, może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

Niewątpliwie dokonanie egzekucji z rachunku bankowego należącego do Ciebie w sytuacji, kiedy nie jesteś dłużnikiem, narusza Twoje prawa.

Powództwo przeciwegzekucyjne można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję.

Powództwo to zmierza do wyłączenia spod egzekucji składnika majątkowego należącego do osoby trzeciej, do którego została skierowana egzekucja.

Warto tu jeszcze wspomnieć o uzasadnieniu Sądu Najwyższego z dnia 09.10.2002 r. (sygn. IV CKN 1370/00):

„Każdy komornik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że egzekucja zmierza do uzyskania zaspokojenia wierzyciela tylko z majątku osoby, która została jako dłużnik wskazana w tytule wykonawczym. Nie należy natomiast naruszać przy zajęciu egzekucyjnym praw podmiotowych osoby trzeciej”

Podstawą złożenia powództwa przez osobę niebędącą dłużnikiem jest:

Art. 841. Powództwo osoby trzeciej o zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji

§ 1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

Jeżeli ustalisz już, że nie jesteś dłużnikiem w sprawie prowadzonej przez komornika, który dokonał zajęcia Twojego rachunku bankowego, dowiesz się o osobie wierzyciela, dłużnika i podstawie prowadzenia postępowania – polecam wystosowanie do wierzyciela pisma wzywającego do zwolnienia zajętego rachunku bankowego, a także do wiadomości komornika.

Komornik będzie mógł to uczynić, zanim wystąpisz z pozwem, musisz jednak pamiętać o zachowaniu miesięcznego terminu do wytoczenia powództwa.

Opisz całą mającą miejsce sytuację, możesz przedstawić dowody w postaci właśnie potwierdzeń, że przekazywałaś alimenty córce.

Wszystko to będzie pomocne i będzie działało na Twoją korzyść. Muszę Cię uprzedzić, że wytaczając powództwo, narażasz się na poniesienie dodatkowych kosztów, dlatego warto najpierw spróbować drogi przedsądowej, a dopiero kiedy nie odniesie ona skutku, wystąpić z odpowiednim terminem, ale zachowując przepisany termin.

Podsumowując

Komornik nie może zajmować żadnego składnika majątku osoby trzeciej, na rzecz spłaty zadłużenia dłużnika, którego jasno wskazuje tytuł wykonawczy! (a wskazuje on Twoją córkę).

Najprawdopodobniej doszło do zajęcia Twojego rachunku bankowego za długi córki, ponieważ alimenty na córkę były wypłacane jakoby na Ciebie.

Musisz teraz udowodnić, że pieniądze przekazywałaś córce, a następnie żądać zwrotu zajętych środków. Twoja córka skoro jest pełnoletnia, to posiada pełną zdolność prawną, a więc odpowiada za swoje długi jedynie swoim majątkiem osobistym.

Mam nadzieję, że jasno wyjaśniłam Ci nurtujące Cię kwestię. Życzę powodzenia.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze