Czy komornik może zająć rzeczy nie należące do dłużnika?

Czy komornik może coś zabrać z domu, gdzie nie jestem zameldowana? czyli rzeczy nienależące do dłużnika? Mam duży problem. Mój eks małżonek nabrał kredytu w różnych bankach. Jest on alkoholikiem leczącym się w poradni dla AA. Ma wyrok ze sądu, za znęcanie się psychiczne nad rodziną. Ja już z nim nie mieszkam od dwóch lat, a rozwiedziona jestem od czerwca 2018.

Mój eks pod wpływem gróźb i agresji w stosunku do mnie kazał mi podpisać pożyczkę, którą przenosił z banku do banku z powodu likwidacji poprzedniego Banku. Ja nie pojechałam z nim do banku, tylko te Panie przyjechały z nim do domu w celu podpisania umowy.

Nawet nie czytałam, co podpisuje i na jaką kwotę była pożyczka, bo on przede mną wszystko ukrywał. Teraz wszedł mi komornik i każe spłacić za niego dług.

Mam pytanie? czy jak mieszkam u mamy niezameldowana, bo zameldowana jestem tam, gdzie mieszkałam z mężem, czy komornik może coś zabrać z tego domu mojej mamy, gdzie mieszkam? Właścicielem jest wyłącznie moja mama i wszystkie rzeczy należą do mojej mamy. Proszę o odpowiedź, to dla mnie bardzo ważne. Pozdrawiam.


Czy komornik może zająć rzeczy nienależące do dłużnika

Witaj, w przypadku, kiedy dochodzi do egzekucji, dłużnik musi liczyć się z tym, że komornik może zapukać również do jego drzwi.

Wiem jednak, że jeśli w toku podjętych wcześniej czynności (zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika, jego renty, emerytury lub innego świadczenia) egzekucja jest skuteczna i dla wierzyciela spływa pewna kwota, to raczej komornicy nie fatygują się z odwiedzinami do dłużnika.

Adres dłużnika, a adres zameldowania – pod który przyjdzie komornik?

Jednakże jeżeli komornik podejmie działania terenowe (wizyta w domu dłużnika), to adresem, pod którym będzie szukać dłużnika, jest oczywiście adres znajdujący się w aktach sprawy.

Nie zawsze adres miejsca zamieszkania dłużnika jest tożsamy z adresem jego zameldowania, który w toku postępowań cywilnych tak naprawdę nie ma znaczenia – tu ważny jest adres, pod którym strona faktycznie przebywa i pod którym podejmie korespondencję.

I właśnie w tym momencie pragnę ci wyjaśnić, że zawsze, jeśli tylko wobec jakiejkolwiek osoby fizycznej prowadzone jest postępowanie cywilne, karne, skarbowe organy biorą pod uwagę adres miejsca pobytu tej osoby.

Natomiast adres zameldowania jest kwestią w tym przypadku nieistotną, bowiem może być on jedynie “adresem na papierze” pod którym strona od wielu lat nie przebywa.

W Polsce meldunek jest jedynie czynnością administracyjną, potrzebną min. do celów statystycznych.

Duży odsetek osób dorosłych w ogóle nie posiada żadnego meldunku, a tym samym nie ma problemu z załatwianiem czynności urzędowych, podjęciem zatrudnienia, zgłoszeniem się do ubezpieczenia, pobieraniem pieniędzy na dzieci, zasiłków rodzinnych, czy świadczenia 500 plus.

Egzekucja z ruchomości – czy komornik może zająć majątek nie należący do dłużnika?

Dlatego, jeśli komornik zdecyduje się na rozszerzenie postępowania egzekucyjnego, to odwiedzi cię w miejscu twojego zamieszkania, czyli w mieszkaniu mamy.

Jednak powinien on przyjąć twoje wyjaśniania, że jest to mieszkanie mamy i jej majątek, a następnie odstąpić od czynności zajęcia.

Powyższe wynika z założenia ustawodawcy zawartego w art. 845 § 2 kpc., zgodnie z którym komornik zająć możne ruchomości dłużnika będące w jego władaniu albo we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Nie podlegają jednak zajęciu ruchomości, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika.

Tym samym, jeśli dojdzie do czynności egzekucyjnych w miejscu twojego zamieszkania, najważniejsze to przekazanie komornikowi informacji na temat prawa własności, które tobie jako dłużnikowi nie przysługuje.

Pamiętaj, że nie masz czego się bać i o tym, że komornik, jego asesor, czy aplikant to osoby z którymi jesteś równa i których nie musisz się lękać.

Skarga na zajęcie komornicze i powództwo przeciwegzekucyjne

Jeżeli jednak byłoby inaczej i komornik poszedłby o krok dalej, dokonując zajęcia rzeczy ruchomych należących do twojej mamy, to jej jako osobie trzeciej przysługuje skarga na zajęcie, a w przypadku jej nieuwzględnienia przez komornika powództwo o zwolnienie zajętych rzeczy spod egzekucji.

To uprawnienie wynika wprost z regulacji zawartej w art. 841 § 1 kpc., zgodnie z którym:

osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

Jak przewiduje §3 niniejszego przepisu, powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Powództwo przeciw egzekucyjne – wzór

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Skarga na komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Protokół z czynności egzekucyjnych

To, co jeszcze chce dodać od siebie, by umocnić cię w twoich prawach, to okoliczność, że wprowadzone od 1 stycznia 2019 roku zmiany kodeksu postępowania cywilnego nakładają na komorników obowiązek rejestrowania czynności terenowych.

To z pewnością ułatwi ci i mamie wyjaśnienie sprawy, jeśli doszłoby do zajęcia przedmiotów, które należą do niej.

Zgodnie z przepisem art. 809 kpc. każdą czynność egzekucyjną komornik zobowiązany jest stwierdzić stosownym protokołem, w którym zawiera się:

 1. oznaczenie miejsca i czasu czynności
 2. imiona i nazwiska stron oraz innych osób uczestniczących w czynności
 3. sprawozdanie z przebiegu czynności
 4. wnioski i oświadczenia obecnych
 5. wzmiankę o odczytaniu protokołu
 6. podpisy obecnych lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu
 7. podpis komornika.

Rejestrowanie przez komornika czynności z udziałem dłużnika

Natomiast nowy przepis art. 8091 kpc., dodany nowelizacją obowiązującą od początku obecnego roku (1 stycznia 2019 roku) przewiduje, że utrwalaniu za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk podlega m.in. przebieg następujących czynności egzekucyjnych dokonywanych przez komornika poza kancelarią:

 • z udziałem dłużnika zmierzające do ustalenia jego stanu majątkowego
 • zajęcie ruchomości
 • oględziny nieruchomości
 • przymusowe otwarcie pomieszczenia
 • przeszukanie mieszkania lub pomieszczenia gospodarczego dłużnika.

Czy komornik może zająć przedmioty nienależące do dłużnika?

NIE. Komornik nie ma takiego prawa! Co więcej, wiedz, że po zajęciu przez komornika przedmiotów należących do dłużnika nie są one od razu wynoszone z jego domu, tak jak to czasem widzimy w reklamach, czy filmach i spieniężane ich, lecz pozostają w zarządzie dłużnika.

Także z pewnością będziesz miała czas, by wszystko odwrócić i wyjaśnić sprawę, jeśli doszłoby do zajęcia przez komornika rzeczy należących do twojej mamy.

Myślę jednak, że taka sytuacja nie przytrafi się tobie i komornik od razu przychyli się do twoich wyjaśnień. Trzymam kciuki za pozytywne rozwiązanie wszystkich twoich problemów.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze