Czy mój MĄŻ będzie odpowiadał za MOJE długi? [INSTRUKCJA]

Witam, 23 czerwca tego roku wzięłam ślub. Dostałam dwa pisma od komorników, czy mój obecny mąż będzie odpowiadał za moje długi? do tego mam kilka spraw w sądach za niespłacone pożyczki, to samo pytanie: czy mąż będzie miał przeze mnie problemy?


Czy mąż odpowiada za długi żony zaciągnięte przed ślubem?

Z tego, co piszesz wnioskuję, że gdy zaciągałaś dług, byłaś stanu wolnego, zatem odpowiadasz za te długi samodzielnie swoim majątkiem osobistym. Biorę też pod uwagę fakt, że nikt Ci tych pożyczek nie poręczał? bo jeśli tak, to Ty i ta osoba poręczająca pożyczkę, jest za ten dług w równi odpowiedzialna co Ty.

Co należy mocno podkreślić, to to, że mąż nie odpowiada za długi żony zaciągnięte przed ślubem, jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której mąż poręczył pożyczkę czy kredyt swojej żonie. Wykluczając jednak ten fakt, wierzyciel nie ma prawa żądać od Twojego męża zaspokojenia długów, które zaciągnęłaś przed wejściem w związek małżeński!

Ta sama sytuacja dotyczy rodziców dłużnika (często o to pytacie). Bycie rodzicem dłużnika nie oznacza, że odpowiada się za długi dorosłych dzieci (no, chyba że rodzice są współkredytobiorcami lub gdy poręczyli kredyt swojemu dziecku).

Warto w kwestii odpowiedzialności męża za długi żony, przytoczyć pewien przepis Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.):

„Art. 41. § 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

§ 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

§ 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności (przed ślubem) lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9”.

Skoro więc nie było możliwe, aby Twój mąż wyraził zgodę na zaciągnięcie przez Ciebie pożyczek czy kredytów, ponieważ jeszcze wtedy nie był Twoim mężem, a Ty jego żoną, nie ma prawnej możliwości, aby wierzyciel, firma windykacyjna, czy komornik – mógł dochodzić spłaty Twojego zadłużenia z majątku Twojego męża.

… co jeszcze warto wiedzieć?

Twój wierzyciel ma prawo skierować egzekucję komorniczą do Waszego wspólnego rachunku bankowego. Warto przytoczyć tu przepis, który daje mu taką możliwość:

„Art. 8911. § 1. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. Dalsze czynności egzekucyjne prowadzone będą do przypadającego dłużnikowi udziału w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy regulującej prowadzenie rachunku, którą dłużnik obowiązany jest przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. Przepisy o wyjawieniu majątku stosuje się odpowiednio. Jeżeli umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo gdy dłużnik nie przedłoży umowy, domniemywa się, że udziały są równe. Po ustaleniu udziału dłużnika zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji”.

Czyli komornik może zająć Wasz wspólny rachunek bankowy, ale ta egzekucja z rachunku bankowego, będzie dotyczyć tylko i wyłącznie połowy udziałów znajdujących się na tym koncie bankowym.

Dlatego, jeśli Ty albo mąż macie problemy finansowe i spodziewacie się zaangażowania w sprawę komornika, to warto wtedy mieć osobne konta bankowe, aby uniknąć pewnych komplikacji. Bo komornik zajmie wszystkie środki pieniężne na koncie bankowym i bardzo często trzeba wtedy składać wnioski do komornika, o wyłączenie spod zajęcia część pieniędzy, które należą do Twojego męża.

…i jeszcze jedna ważna rzecz:

Twój wierzyciel ma prawo, aby skierować egzekucję komorniczą do wspólnej ruchomości, czyli np. do działki, mieszkania, domu, samochodu itd. Tę możliwość daje mu:

„Art. 923[1]. § 1. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom.

§ 2. Jeżeli małżonek dłużnika sprzeciwi się zajęciu, o sprzeciwie komornik niezwłocznie zawiadamia wierzyciela, który w terminie tygodniowym powinien wystąpić o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości”.

Komornik ma prawo wejść do Waszego mieszkania i zająć przedmiot, który jest w Waszym wspólnym władaniu, bez względu na to czyją własnością jest dany przedmiot, który komornik chce zająć.

… jak się przed tym bronić?

Właściciel zajętej ruchomości powinien zażądać od wierzyciela, aby ten zwolnił zajęty przedmiot spod zajęcia komorniczego, a jeśli wierzyciel się temu sprzeciwi, to wtedy należy wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne o wyłączenie tego przedmiotu od egzekucji w ciągu 30 dni od daty zajęcia.

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Powództwo przeciw egzekucyjne – wzór

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Obowiązkiem właściciela zajętej ruchomości, jest udowodnienie, że zajęty przez komornika przedmiot, nie należy do dłużnika, a do samego właściciela, który dłużnikiem nie jest. Trzeba wtedy przygotować dowód zakupu przedmiotu, rachunek lub fakturę.

Podsumowując i odpowiadając na tytułowe pytanie: czy mąż odpowiada za długi żony zaciągnięte przed ślubem? odpowiedź brzmi: NIE! Jednak, gdy pojawi się komornik, to czasami trzeba się „nagimnastykować”, aby uchronić się przed zajęciem przez komornika niektórych rzeczy należących do męża dłużniczki.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Czy mój MĄŻ będzie odpowiadał za MOJE długi? [INSTRUKCJA]”
  1. Będąc małżeństwem ja bez wiedzy męża zaciągnęłam kilkanaście chwilówek ratalnych, raty mnie przerosły i przestałam je płacić – wpadłam w tak zwaną pętlę zadłużenia. Na początku spłacałam chwilówkę drugą chwilówką, gdy wszystko wyszło na jaw, chciałam popełnić samobójstwo, ale mi nie wyszło i teraz mąż chciał zrobić rozdzielność majątkową, aby nie być obciążany moimi długami… Jak wyjść z długów, aby mąż nie ponosił odpowiedzialności za ich spłatę?

  2. Czy za moje długi, o których mąż nie wie, może windykator albo komornik wejść na jego konto w banku, w którym on jest właścicielem? a ja współwłaścicielem? Mam zaciągnięte pożyczki, o których mój mąż nie wie i lepiej, żeby nie wiedział, chodzi o pożyczkę w firmie Aasa,  to jest pożyczka pozabankowa, mam u nich dług 12 tys. i ratę 800 zł. Został mi rok do spłaty, ale osoba, z którą podzieliłam się pieniędzmi, nie dotrzymała słowa i nie płaci. Firma Aasa dała moją sprawę do windykacji Brutkowki i spółka. Oddali mój dług do KRD i ten dług jest wystawiony na sprzedaż. Na razie nikt nie dzwoni. Boję się, że wejdą na męża konto na jego wynagrodzenie. Proszę mi napisać, czy tak może się stać? Na razie pisze, że dług mój jest przeterminowany 90 dni, co to znaczy? Co mi grozi? Prosiłam o zmniejszenie raty, ale na razie odpowiedzi nie ma.

Comments are closed.