Czy odpowiadam za długi MĘŻA zaciągnięte przed ślubem? a INTERCYZA?

Przedmiotem mojego listu do Pani jest intercyza a długi. Czy po ślubie cywilnym jak podpiszę z mężem intercyzę, to jego długi przed ślubem nie będą mnie obowiązywać ? Czy lepiej intercyzę podpisać przed ślubem? Ma to jakieś znaczenie?


Intercyza a długi

Kiedy podpisać intercyzę? tak naprawdę umowę rozdzielności majątkowej można podpisać w dowolnym momencie, przed ślubem lub po ślubie. Jedyna różnica, jaką za sobą niesie moment podpisania intercyzy, to jej koszty.

Jeśli zdecydujecie się podpisać intercyzę przed ślubem, to poniesiecie mniejsze koszty takiej operacji. Trzeba też pamiętać, że jeśli ma dojść do podpisania intercyzy przed ślubem, to musicie dopełnić formalności, co najmniej dzień przed uroczystością!

Oczywiście umowa intercyzy może zostać w dowolnym momencie zerwana lub zmodyfikowana, jeśli oboje wyrazicie na to chęć.

Kolejna ważna rzecz, aby intercyza miała swoją moc prawną, musi zostać podpisana u notariusza, wszelkie inne rodzaje umów nie mają tutaj ważności.

podpisanie-intercyzy-u-notariusza

Jeśli zdecydujecie się na podpisanie intercyzy przed ślubem, to do notariusza zabieracie ze sobą jedynie dowody osobiste.

Jeśli do podpisania intercyzy dojdzie po ślubie, to oprócz dowodów osobistych, musicie mieć ze sobą skrócony akt małżeństwa.

Ile kosztuje podpisanie intercyzy u notariusza? jeśli chodzi o intercyzę przedmałżeńską, to jest to koszt 500 zł razem już z podatkami. Jeśli jest to intercyza po-małżeńska, zawierana już przez małżonków, to koszt jej podpisania, zależy od łącznej wartości majątku obu stron.

i teraz najważniejsze…

Czy mąż odpowiada za długi żony zaciągnięte przed ślubem?

lub

Czy żona odpowiada za długi męża zaciągnięte przed ślubem?

Ani mąż, ani żona, nie odpowiada za długi małżonka zaciągnięte przed ślubem! Tak mówi art. 41. § 1. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.)

Art. 41. § 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

§2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

§3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9”

Jeśli więc obawiasz się ponoszenia odpowiedzialności za długi męża, których narobił jeszcze przed ślubem, to nie masz czego się obawiać, ponieważ Twój przyszły mąż, odpowiada za te długi jedynie swoim majątkiem prywatnym.

Wspólne konto bankowe

Musisz też wiedzieć, że wierzyciel (powiedzmy firma pożyczkowa czy bank) może skierować egzekucję komorniczą do rachunku wspólnego małżonków, takie prawo wierzycielowi daje art. 891 §1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Art 891 §1 Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. Dalsze czynności egzekucyjne prowadzone będą do przypadającego dłużnikowi udziału w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy regulującej prowadzenie rachunku, którą dłużnik obowiązany jest przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. Przepisy o wyjawieniu majątku stosuje się odpowiednio. Jeżeli umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo gdy dłużnik nie przedłoży umowy, domniemywa się, że udziały są równe. Po ustaleniu udziału dłużnika zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji”.

Czyli, jeśli komornik zajmie wasze wspólne konto bankowe, na którym razem trzymacie pieniądze, to komornik będzie mógł zająć część udziałów należących do Twojego męża, czyli jeśli jest Was dwoje, to będzie to 50% kwoty zgromadzonej na koncie bankowym.

Dlatego, jeśli jednak nie podpiszecie umowy intercyzy, to poleciłabym Wam, posiadanie odrębnych rachunków bankowych, tak abyś mogła w pełni chronić swoje pieniądze.

Zajęcie wspólnej nieruchomości / ruchomości

Kolejna sprawa, to zajęcie przez komornik wspólnej nieruchomości, wierzyciel ma prawo skierować egzekucję do wspólnej nieruchomości, czyli jeśli będziecie posiadać działkę, dom, czy mieszkanie, to wg. Kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 923. § 1. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom.

§ 2. Jeżeli małżonek dłużnika sprzeciwi się zajęciu, o sprzeciwie komornik niezwłocznie zawiadamia wierzyciela, który w terminie tygodniowym powinien wystąpić o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości.

Podpisanie rozdzielności majątkowej być może zaoszczędzi trochę nerwów w przyszłości, jeśli długi są naprawdę duże. Jeśli oboje chcecie podpisać intercyzę, to nie widzę ku temu żadnych przeciwności.

Zanim zrobicie cokolwiek, to przeczytaj jeszcze poradnik: jaka jest różnica między intercyzą a rozdzielnością majątkową. Trzymam kciuki, abyście podjęli właściwą decyzję, pozdrawiam!

Artykuły, które wybrałam specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “Czy odpowiadam za długi MĘŻA zaciągnięte przed ślubem? a INTERCYZA?”
  1. Mam pilną prośbę. Potrzebuję fachowej porady prawnej z zakresu zajęcia komorniczego. Komornik zajął konto bankowe mojego męża za niespłaconą chwilówkę. Na to konto wpłynęło moje wynagrodzenie za pracę, połowa wynagrodzenia została zabrana przez komornika na poczet długu. Byłam już w kancelarii zgłosić ten fakt, udokumentowałam, że wpływ na konto to moja wypłata i kazano mi złożyć wniosek o zwrot środków zaznaczając że szanse są marne. Czy to jest zgodne z prawem? że komornik zajmuje moje wynagrodzenie za długi męża? Dodam, że kredyt był brany przed zawarciem związku małżeńskiego.

  2. Czy w sytuacji, gdy sąd orzeknie o separacji, to czy odpowiadam za długi męża powstałe przed separacją? czyli w trakcie trwania małżeństwa? Czy zwalnia mnie to z wspólnych długów wcześniejszych?

Comments are closed.