Niemiecki dług a egzekwowanie go w Polsce – kiedy przedawnienie?

Dzień dobry! chodzi o niemiecki dług a egzekwowanie go w Polsce. Sytuacja wygląda w ten sposób, że mam długi w Niemczech a mieszkam w Polsce, nie jestem w stanie tego długu spłacić (jest bardzo duży).

Dlatego interesuje mnie, po jakim czasie przepadają długi w Niemczech, tzn. kiedy jest przedawnienie takiego długu, dług to niespłacony kredyt na kilka tysięcy Euro. Bardzo proszę o jakieś wskazówki…


Niemiecki dług a egzekwowanie go w Polsce

Dzień dobry! Instytucja przedawnienia długów w Niemczech podlega regulacjom niemieckiego kodeksu cywilnego w skrócie BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) obowiązującego od 1 stycznia 1900 roku. O przedawnieniu roszczeń stanowią § 194 i następne n.k.c.

Przedawnienie długów w Niemczech

mam-dlugi-w-niemczech-a-mieszkam-w-polsce

Zgodnie z ogólną zasadą niemieckiego prawa cywilnego podstawowy okres przedawnienia roszczeń o zapłatę wynosi lat trzy. Bieg terminu przedawnienia roszczenia rozpoczyna się z końcem roku, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Z powyższej przedstawionych regulacji wynika, iż masz prawo liczyć na przedawnienie niemieckiego długu.

Być może twoje długi przedawnią się już niedługo, a dokładnie po trzech latach licząc od końca roku, w którym kredyt został ci wypowiedziany i postawiony w stan natychmiastowej wykonalności.

Jednakże sprawa nie jest pewna i nie możesz mieć pewności, że tak się właśnie stanie. Bo niestety, tak jak to ma miejsce również w polskim prawie cywilnym, podobnie niemieckie prawo cywilne reguluje możliwość wpłynięcie na przerwanie, zawieszenie i „przedłużenie” biegu terminu przedawnienia roszczenia.

Wyrok o zapłatę w Niemczech, a termin przedawnienia roszczenia

W tym miejscu muszę wskazać, iż w myśl zasadzie przewidzianej w § 200 n.k.c. roszczenia zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu przedawniają się w terminie trzydziestu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

Nie wiem, jak przedstawia się twoja sprawa i jakie kroki w tym momencie podjął twój wierzyciel w celu odzyskania należności.

Jeśli jednak sprawa trafiła do niemieckiego sądu, musisz liczyć się z faktem, że dług przedawni się najwcześniej za lat trzydzieści od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu.

Piszę najwcześniej, bowiem podobnie jak to się dzieje w Polsce, również w Niemczech może dojść do sytuacji skutkujących zawieszeniem terminu przedawnienia roszczenia, np. na czas prowadzonych negocjacji, postępowania egzekucyjnego, postępowania sądowego.

Jeżeli chodzi natomiast o same odsetki liczone od należności głównej, to przedawniają się one w terminie lat trzech niezależnie od należności głównej, a najpóźniej z należnością główną, bez względu na to czy roszczenie wierzyciela zostało orzeczone przez sąd, czy też nie.

Dochodzenie niemieckiego długu w Polsce – Europejski Tytuł Egzekucyjny

O postępowaniu egzekucyjnym mogę powiedzieć tyle, że obecne regulacje prawa wspólnotowego pozwalają dochodzić przymusowej spłaty należności również od obywateli państw Unii Europejskiej przebywających w innym kraju niż kraj wierzyciela.

Co prawda niemiecki komornik nie ma możliwości działania na terenie Polski, jednakże twój wierzyciel może bez problemu, korzystając z rozwiązań zawartych w Rozporządzeniu WE nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych uzyskać tytuł egzekucyjny (ETE) i na jego podstawie dochodzić zapłaty praktycznie w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej, czyli również w Polsce.

Co więcej zgodnie z przepisami polskiego kodeksu postępowania cywilnego orzeczenie opatrzone zaświadczeniem ETE jako tytuł wykonawczy podlega wykonaniu w Polsce, bez konieczności nadania mu przez sąd klauzuli wykonalności.

Europejski Nakaz Zabezpieczenia na rachunku bankowym, a egzekucja z zagranicznego konta dłużnika

Kolejną rzeczą, na którą chcę zwrócić twoją uwagę, to możliwość uzyskania przez twojego niemieckiego wierzyciela Europejskiego Nakazu Zabezpieczenia na rachunku bankowym.

Prawo do zajęcia wszystkich rachunków bankowych dłużnika, do czasu zaspokojenia roszczenia dają wszystkim wierzycielom dochodzącym roszczeń w sprawach cywilnych i handlowych przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 roku.

Zatem jak widzisz, sprawa nie wygląda wcale tak korzystnie, jakby to można było zakładać. Dzięki wspólnemu prawu europejskiemu obowiązującemu również w Polsce – dochodzenie roszczeń oraz ich ściągalność staje się coraz łatwiejsza, przez co dłużnik traci szansę na całkowite uniknięcie obowiązku spłaty starych długów zaciągniętych w innych państwach.

Mam nadzieje jednak, że ty znajdziesz sposób, w jaki spłacić dług zaciągnięty w niemieckim banku. Być może twoja sytuacja materialna ulegnie poprawie, przez co sukcesywnie spłacisz cały dług.

Podsumowując

Pomimo instytucji przedawnienia, dłużnik musi liczyć się z możliwością, że aktywny wierzyciel nie dopuści do upływu terminu przedawnienia roszczenia, dochodząc odzyskania należności również na drodze postępowania sądowego.

Cywilne prawo niemieckie przewiduje przedawnienie roszczeń o zapłatę z upływem lat trzech od ostatniego dnia roku, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Jednakże roszczenie orzeczone wyrokiem sądu lub nakazem zapłaty przedawnia się dopiero z upływem lat trzydziestu od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Obecne rozwiązania prawa wspólnotowego min. Rozporządzenie w przedmiocie Europejskiego Tytułu Europejskiego oraz Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Nakazu Zabezpieczenia na rachunku bankowym dają zagranicznym wierzycielom skuteczne narzędzia do odzyskania długów od obywateli innych państw wspólnoty europejskiej, w tym obywatelom RP.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

5 komentarzy w “Niemiecki dług a egzekwowanie go w Polsce – kiedy przedawnienie?”
  1. Mąż pracował w Niemczech na niemieckiej działalności, zjechał do Polski i podjął tu pracę, zamknął działalność i wymeldował się z Niemiec. Nie przedstawił jednego dokumentu i przyszło mu pismo, że jeżeli go nie dostarczy, to będzie musiał zwrócić rodzinne za okres 5 lat. Pytanie, czy państwo niemieckie może zająć polskie konto bankowe i majątek w Polsce? Dziękuję za informację.

  2. Witam, planuję przeprowadzić się do polski, ale posiadam długi w Niemczech, boje się, że polski komornik zajmie mi rentę wdowią i rentę na dzieci, a także kindergeld, co powinnam zrobić? czy ogłoszenie upadłości w Polsce jest możliwe, mając długi niemieckie? czy polski komornik będzie mógł ściągnąć długi niemieckie?

  3. Witam, partner złożył wniosek o kindergeld i podał mój numer konta bankowego. Mnie w tym czasie zajął konto komornik za jakieś długi z przeszłości, które wcześniej zostały umorzone przez innego komornika i pytanie, czy jeśli pieniądze z kindergeld wpłyną na zablokowane konto, to czy może przejąć je komornik? proszę o pomoc.

  4. Witam, mam na Imie Oliwia mam 24 lata, pracowałam w Niemczech, po 3 latach zwolniłam się z pracy i wyjechałam do Polski, ale się nie wymeldowałam, po 1,5 roku pojechałam do swojego byłego po resztę rzeczy i odebrałam pocztę, która mi przychodziła przez ten okres i mam do zapłacenia 3000€ za ubezpieczenie, z którego nie korzystałam, bo byłam przez ten okres w Polsce i nie pracowałam i nie mam jak udowodnić, że byłam w Polsce.

    Drugi problem to debet w banku 1700€ i nie mam jak go spłacić, bo pracuję dorywczo i ledwo co starcza na życie, plus dostałam list z Inkasso do zapłaty około 600€ z odsetkami, bo po tym, jak wyjechałam do Polski, mój chłopak miał spłacać lodówkę, którą ja wzięłam na raty, połowę ja zapłaciłam, resztę miał on po tym, jak od niego odeszłam i porzuciłam prace z powodu silnej depresji i nie wiem, jak sprawy się trzymają, bo jestem w Niemczech od dawna wymeldowana, a na adres w Polsce nic mi nie przychodzi. Jak wyjść z tego chaosu? Proszę i poradę.

  5. Witam, z końcem listopada 2018 roku wyprowadziłam się z Niemiec i wymeldowałam z mieszkania. W okresie, w którym przebywałam w Niemczech, nie zapłaciłam za 2 miesiące ubezpieczenia Aok, ale z dniem wyjazdu z Niemiec oddałam kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Od stycznia przebywam w Holandii do dnia dzisiejszego. Dziś zostałam poinformowana, że przyszedł mi List z Aok o zapłacie długu na 2700€ i moje pytanie brzmi: co w tej sytuacji zrobić? Jakie kroki podjąć?

Comments are closed.