Czy jest możliwe wypowiedzenie umowy najmu lokalu na czas określony?

Forum prawneKategoria: DługiCzy jest możliwe wypowiedzenie umowy najmu lokalu na czas określony?
Paweł S. zapytał 4 lata temu

Dzień dobry,

Zawarłem umowę o lokal na prowadzenie działalności na czas określony bez możliwości wypowiedzenia, na okres jednego roku.

Czy prawo umożliwia wypowiedzenie takiej umowy najmu za porozumieniem stron bez korzystania z prawa wynajmującego do wypowiedzenia ze względu na brak płatności za lokal?

Pozdrawiam,
Paweł S.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj Pawle,

w Polsce obowiązuje tzw. swoboda umów, która pozwala dowolnie formułować prawa i obowiązki stron, jeśli są one oczywiście zgodne z obowiązującym prawem.

Powyższe przekłada się na to, że pomimo braku w umowie najmu lokalu użytkowego zawartej na czas określony zapisów regulujących możliwość rozwiązania umowy przed terminem, strony umowy na podstawie zawartego porozumienia mogą rozwiązać umowę najmu w dowolnym czasie.

Zatem, jeśli wynajmujący zgadza się na przerwanie najmu przed terminem, można umowę najmu rozwiązać właśnie na podstawie wzajemnego porozumienia stron.

Oczywiście warto zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami wynajmującego i poprosić go o sporządzenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy najmu przed terminem z klauzulą, że obie strony nie roszczą sobie żadnych praw i doszło do rozliczenia umowy najmu.

Takie oświadczenie należy przygotować w dwóch jednakowych oświadczeniach, z datą pewną i podpisami zarówno wynajmującego, jak i najemcy.

Pamiętaj, że jeśli nie dojdziesz do porozumienia z wynajmującym, ten będzie miał prawo żądać zapłaty czynszu za cały okres objęty umową – także na drodze postępowania sądowego.

Dodatkowo może rościć sobie prawo do zatrzymania kaucji. Dlatego, jeśli w tym momencie wynajmujący godzi się na rozwiązanie umowy i nie żąda dodatkowych rozliczeń, warto z tej możliwości skorzystać.

Powodzenia!

Przydatne wzory pism:

Wypowiedzenie umowy najmu wzór

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego wzór

wypowiedzenie-umowy-najmu-lokalu-uzytkowego-wzor-doc

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego wzór

Warto przeczytać: Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego [INSTRUKCJA]

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego wzór

wypowiedzenie-umowy-najmu-okazjonalnego-wzor

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego wzór

Warto przeczytać: Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego WZÓR

Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego wzór

Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego wzór

Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron wzór

rozwiązanie-umowy-najmu-za-porozumieniem-stron-wzor

Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron wzór

Warto przeczytać: Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron WZÓR PDF