Czy komornik może żądać zwrotu kosztów komorniczych od wierzyciela?

Forum prawneKategoria: Jak odzyskać pieniądze od dłużnikaCzy komornik może żądać zwrotu kosztów komorniczych od wierzyciela?
ANIA zapytał 4 lata temu

Witam. Czy komornik może żądać zwrotu kosztów komorniczych od wierzyciela? Nadmienię, że komornik oddał wszystkie papiery do mojej Pani radcy z wnioskiem, że nic od dłużnika nie ściągnął i teraz żąda ode mnie jako od wierzyciela – zwrotu kosztów komorniczych.

Na jakiej podstawie coś takiego w ogóle istnieje? Pierwszy raz z czymś takim się spotykam że jeżeli dłużnik nie spłaca długu, to nie ponosi kosztów, a osoba składająca wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej jest pociągnięta do pokrycia kosztów bezskutecznej egzekucji komorniczej.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

piszesz, że masz swojego pełnomocnika również do sprawy egzekucyjnej, wydaje mi się więc, że to Pani radca prawna znająca okoliczności sprawy oraz podstawy umorzenia postępowania komorniczego powinna wyjaśnić Ci zasady, którymi kierował się komornik, wydając postanowienie o kosztach postępowania egzekucyjnego.

Kwestie, które Cię interesują, zostały przez komornika uwzględnione w przedmiotowym postanowieniu, bowiem jak stanowi art. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych w postanowieniu w przedmiocie kosztów komorniczych:

komornik oznacza ich wysokość z rozbiciem na poszczególne rodzaje opłat i wydatków oraz wskazuje, do jakiej wysokości i przez kogo zostały uiszczone, a w razie konieczności wskazuje osobę, którą one obciążają. W postanowieniu o pobraniu kosztów komorniczych zawiera się wezwanie strony, aby uiściła należne koszty komornicze w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia pod rygorem wszczęcia egzekucji.

Uzasadnienie postanowienia w przedmiocie kosztów komorniczych zawiera szczegółowe wyliczenie powstałych kosztów komorniczych wraz z dokładnym określeniem sposobu ich obliczenia, określenie czynności lub zdarzeń stanowiących podstawę ich ustalenia oraz wskazanie podstawy prawnej.

Co więcej, profesjonalny pełnomocnik, który został przez Ciebie zatrudniony do prowadzenia sprawy, miał czas w jej toku czuwać nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego, zobowiązując komornika do podjęcia pewnych czynności egzekucyjnych.

Skoro postępowanie komornicze zostało umorzone z uwagi na bezskuteczność egzekucji, to wychodzi na to, że organ egzekucyjny nie znalazł majątku dłużnika, który mógłby zająć na spłatę długu. W toku postępowania komornik podjął jednak szereg czynności, które związane były w wydatkami, a z uwagi na bezskuteczność egzekucji ich zwrotem obciążył Ciebie.

Prawo do obciążenia wierzyciela wydatkami wynika wprost z regulacji zawartych art. 7 cytowanej powyżej już ustawy. Niniejszy przepis stanowi, że jeżeli czynność komornika powoduje wydatki, komornik uzależnia dokonanie tej czynności od uiszczenia zaliczki przez stronę, która wnosi o dokonanie czynności (tak ustęp 1).

Jeżeli egzekucja okaże się w całości lub części bezskuteczna, komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela kwoty odpowiadającej wysokości wydatków, które nie zostały pokryte z uiszczonych przez niego zaliczek ani wyegzekwowanej części świadczenia i co do których nie wydano postanowienia o pobraniu brakującej zaliczki (dalej ustęp 6).

Jak widzisz, nieskuteczna egzekucja wygenerowała koszty komornicze. Radzę więc zadbać o sprawdzenie podjętych przez komornika działań egzekucyjnych i ustalenie, czy w sprawie zostało zrobione wszystko, by dług udało się ściągnąć – wniosek o wyszukanie majątku dłużnika, egzekucja z nieruchomości, czy komornik był w miejscu zamieszkania dłużnika, czy dłużnik składał wyjawienie majątku.

Ustalenie powyższych informacji jest o tyle istotne, że zyskasz wiedzę, czy warto kolejne wnioski egzekucyjne w przyszłości składać.