Czy mogę złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Forum prawneKategoria: Upadłość konsumenckaCzy mogę złożyć wniosek o upadłość konsumencką?
AvatarMarzena J. zapytał 5 miesięcy temu

Dzień dobry, rok temu przepisałam synowi gospodarstwo, mam tam dożywotnio pokój, ale sytuacja zmusiła mnie do opuszczenia domu.

Wynajmuje pokój, pracuję i mam najniższą krajową, posiadam tylko samochód na siebie.

Mąż został u syna, wprowadziłam się sama, czy w danej sytuacji mogę złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Dziękuję za odpowiedź.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Dzień dobry,

w myśl zasadzie przewidzianej w art. 127 ustęp 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe:

Bezskuteczne w stosunku do masy upadłości są czynności prawne dokonane przez upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, którymi rozporządził on swoim majątkiem, jeżeli dokonane zostały nieodpłatnie albo odpłatnie, ale wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego lub zastrzeżonego dla upadłego lub dla osoby trzeciej.”

Zatem co do zasady darowizna na rzecz syna jest bezpieczna i nie powinna wchodzić w skład masy upadłościowej, jeśli od dnia jej dokonania do dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości upłynął rok.

Niemniej jednak należy mieć się na baczności, bowiem syndyk ma prawo złożyć przeciwko Pani synowi powództwo z tzw. skargi pauliańskiej uregulowanej przepisami kodeksu cywilnego.

Powództwo o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, można wytoczyć w ciągu pięciu lat od dnia dokonania czynności.

Czy syndyk skorzysta z tej drogi, zależeć będzie zapewne od wysokości długów i możliwości zaspokojenia wierzycieli. Jeśli zadłużenie jest duże, a Pani nie zaspokoi, chociażby częściowo wierzycieli, powództwo jest bardzo możliwe.

Proszę więc przeanalizować, czy w tym momencie wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie najlepszym rozwiązaniem.

Choć muszę napisać, że ze skargi pauliańskiej i w tym momencie mogą skorzystać sami wierzyciele, pozywając Pani syna.

Twoja odpowiedź