Jak napisać ugodę w sprawie kontaktów z dzieckiem?

Forum prawneKategoria: Wzór pismaJak napisać ugodę w sprawie kontaktów z dzieckiem?
Dante zapytał 1 rok temu

Jak napisać ugodę w sprawie kontaktów z dzieckiem? Nie chcemy iść do sądu, żeby nie narażać dziecka na dodatkowy stres, chcemy podpisać ugodę na kontakty z dzieckiem między sobą, bez potrzeby angażowania sądu, mediatora, czy kogokolwiek innego. Czy ugoda taka ma miejsce bytu jeśli chodzi o wychowywanie dziecka i czy można później zmienić ugodę? np. na inne dni wizyt z dzieckiem?

Tak jak pisałem, nie chcemy za wszelką cenę wszczynać sądowego postępowania w sprawie o kontakty z dzieckiem i składać wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Dogadamy się, w sumie to już się dogadaliśmy, tylko chcielibyśmy ustalone warunki przelać na papier. Na i drugie pytanie, czy trzeba iść do notariusza z taką ugodą? a jeśli tak, to jaki byłby to koszt mniej więcej?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam serdecznie,

na wstępie wyjaśnię, że jeśli pomiędzy rodzicami nie ma sporu co do kontaktów z dzieckiem, nie ma również potrzeby regulowania kwestii tej na drodze postępowania sądowego.

Dodam, że znam wiele byłych par, które elastycznie podchodzą do opieki nad dziećmi, przekazując sobie „widzenia” tak, aby wszystkim było wygodnie – bez ścisłego grafiku, a zgodnie z wolą dzieci i własnymi możliwościami.

Zatem jeśli pomiędzy Państwem nie ma konfliktu i oboje wiecie, jak mają wyglądać kontakty, można zaprzestać na ustaleniach ustnych. Jeśli te wydają się Państwu niewystarczające, można spisać ugodę i w jej treści zawrzeć warunki, w jakich dniach i godzinach dziecko ma mieć kontakty z ojcem.

W treści ugody można uregulować sprawy związane z zabieraniem i odwożeniem dziecka po kontaktach.

Gotowy do wypełnienia wzór ugody w sprawie kontaktów z dzieckiem pobierzesz poniżej:

Ugoda w sprawie kontaktów z dzieckiem wzór

ugoda-w-sprawie-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-pdf-doc-przyklad

Ugoda w sprawie kontaktów z dzieckiem wzór

Niemniej należy pamiętać, że taka ugoda nie będzie mieć mocy prawnej – w razie jakiegokolwiek sporu.
Wyjaśnię – na mocy pisemnej ugody o kontakty z dzieckiem, ojciec uprawniony do kontaktów nie będzie mógł ich przymusowo egzekwować, nawet jeśli ugoda zostanie podpisana w obecności notariusza.

Dlatego jeśli istnieje możliwość, że po pewnym czasie kontakty z dzieckiem mogą zostać ograniczone decyzją matki, warto wystąpić do Sądu Rodzinnego o ich uregulowanie. W tym celu należy złożyć wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem, którego wzór pobierzesz poniżej:

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Wniosek-o-ustalenie-kontaktow-z-dzieckiem

Wniosek o ustalenie/uregulowanie kontaktów z dzieckiem

*O kontaktach sąd orzeka na wniosek rodzica uprawnionego do kontaktów z dzieckiem. Opłata sądowa od wniosku wynosi 100 zł.

Dodam, że sprawa o kontakty może zostać szybko zakończona ugodą na pierwszym posiedzeniu, jeśli stanowisko obojga rodziców będzie takie samo.

Natomiast w razie braku porozumienia co do kontaktów można wystąpić o mediację. Ta opcja może okazać się jednak znacznie bardziej czasochłonna, niż zwykła sprawa sądowa o kontakty.

Warto przeczytać: