Jak przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko?

Forum prawneKategoria: AlimentyJak przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko?
Waldi zapytał 8 miesięcy temu

Płacę alimenty na dziecko które ma już 25 lat i nie wiem, czy się uczy, nie chce dostarczyć zaświadczenie ze szkoły. Co zrobić, by już nie płacić alimentów na dziecko uczące się? jakie pismo złożyć do sądu jakiś wzór pisma? jakie to są koszty? co trzeba złożyć? jakie dokumenty? jak długo czeka się na sprawę. Czy muszę płacić alimenty na dorosłe dziecko? jakie są odsetki za nieterminową wpłatę od kwoty 500 zł?

4 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Witam serdecznie,

jeśli pomiędzy zobowiązanym a uprawnionym do alimentacji nie może dojść do zawarcia ugody w przedmiocie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, zasadne będzie złożenie do Sądu Rodzinnego odpowiedniego wniosku.

Pozew o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego (zwany też jako wniosek o zaprzestanie płacenia alimentów wzór) można złożyć w każdym czasie, ale aby został uznany przez sąd, muszą odpaść przesłanki do kontynuowania obowiązku alimentacji. Jedną z nich będzie ukończenie nauki.

Pozew o uchylenie alimentów

pozew-o-uchylenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Pozew o uchylenie alimentów – wzór

Podajesz, że Twoje dziecko skończyło już 25 lat i nie chce przedstawić Ci dokumentów potwierdzających kontynuowanie nauki. Okoliczność ta może być podstawą pozwu. Niemniej wcześniej należy podjąć próbę ugodowego/pozasądowego uregulowania sprawy.

Z uwagi na powyższe, radze Ci jeszcze raz wezwać dziecko do wykazania, że kontynuuje naukę pod rygorem, że w przeciwnym razie złożysz do sądu przedmiotowy pozew, co wiązać się będzie z kosztami po stronie dziecka – jeśli przegra spór. Sam pozew polega bowiem opłacie, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (sum alimentów za 12 miesięcy).

W pozwie możesz wnosić nie tylko o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego orzeczonego wyrokiem Sądu, ale także o zabezpieczenie powództwa od dnia złożenia pozwu,  wydanie wyroku zaocznego w przypadku niestawienia się pozwanego na rozprawę oraz zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.
W uzasadnieniu pozwu należy krótko wskazać, że dziecko ukończyło 25 lat i pomimo Twoich próśb nie przedłożyło zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Jeśli chodzi o dokumenty, które należy złożyć, to będzie to odpis wyroku alimentacyjnego, a jeśli sprawę prowadził ten sam sąd, wystarczy wskazanie sygnatury akt przedmiotowego postępowania. Pamiętaj również, że pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach – jeden dla strony pozwanej, a drugi dla sądu.

Obecnie na sprawę w Sądzie Rodzinnym należy czekać kilka tygodni, a w większych sądach nawet kilkanaście tygodni, dlatego zasadne będzie złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Jeśli sąd przychyli się do Twojego wniosku o zabezpieczenie, nie będziesz musiał regulować kolejnych rat alimentacyjnych do czasu wyjaśnienia sprawy lub zaskarżenia postanowienia o zabezpieczeniu.

Natomiast w kwestii odsetek to od 29 maja 2020 roku wysokość odsetek ustawowych wynosi 3,6% w stosunku rocznym. Natomiast maksymalne odsetki ustawowe wynoszą 7,2% w stosunku rocznym.

L.K. odpowiedział 6 miesięcy temu

Dzień dobry. Jak przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko? Posiadam dwóch synów, na których przesądzone mam od sprawy rozwodowej 10 lat temu alimenty po 500 zł na każdego. Młodszy syn ma 16 lat, uczy się i nie sprawia problemów wychowawczych.

Niestety drugi ma w tym roku 19 lat, miał już problemy z prawem, wielokrotnie powtarzał klasę i ostatecznie id 17 roku życia do uzyskania pełnoletności był w zamkniętym ośrodku wychowawczym w Iwinach. Następnie po powrocie do domu rozpoczął naukę w szkole zawodowej, ale nie zdał do drugiej klasy, ponieważ cały czas zaniedbywał naukę i ciągle nieobecności.

Z synem pomimo wielu rozmów, starań nie mogę się dogadać. Nie mamy dobrych stosunków, traktuje mnie tylko jako źródło pieniędzy. Obecnie rozpoczęły się wakacje, syn już zapowiedział, że od nowego roku szkolnego rozpoczyna naukę w innej, tym razem wieczorowej szkole. Domyślam się, że to typowy zabieg, by rozpocząć szkołę i znowu kolejny rok balować i pobierać alimenty.

Proszę o pomoc czy w tej sytuacji mam jakiekolwiek szanse, aby uwolnić się od wiecznego płacenia alimentów? Wszędzie w internecie poruszony jest temat dzieci pełnoletnich które kombinują ze studiami, w moim przypadku mowa jest o szkole średniej. Błagam o poradę. Pozdrawiam. Marcin L.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Marcinie,

w Twoim przypadku należy użyć dokładnie takich samych argumentów, jak w przypadku dorosłych dzieci „kombinujących” ze studiami. Opisywana przez Ciebie sytuacja nie różni się bowiem znacznie – podajesz, że syn jest pełnoletni, od lat zaniedbuje obowiązek edukacji, nie szuka zatrudnienia, a bezsprzecznie wakacje i nauka w szkole wieczorowej daje takie możliwości.

Uważam więc, że jeśli podasz odpowiednie argumenty oraz wskażesz dowody na ich poparcie, uzyskasz albo zwolnienie z obowiązku alimentacji, albo zmniejszenie alimentów.

Radzę więc przygotować i złożyć pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacji względem pełnoletniego syna, którego wzór zamieszczam poniżej:

Pozew o uchylenie alimentów

pozew-o-uchylenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Pozew o uchylenie alimentów – wzór

W treści pozwu należy opisać rzeczowo historię syna ze wskazaniem jego pobytu w placówce dla trudnej młodzieży oraz zaniedbywanie obowiązku nauczania po powrocie do domu. Ważne jest podniesienie, że syn wagaruje, nie chce się uczyć, nie podejmuje starań, by się usamodzielnić, a dodatkowo nie chce utrzymywać z Tobą kontaktu.

Jeśli znasz sygnatury akt spraw sądowych, które miał w przeszłości syn, należy je wskazać w treści pozwu. Na poparcie swoich wywodów możesz powołać świadków – chociażby matkę chłopaka, jako osobę, która ma wiedzę na temat tego, jak zapatruje się on na kwestię nauki, podjęcia pracy, czy uzyskania samodzielności finansowej.

Jeśli w trakcie sprawy zauważysz, że odwraca się ona na Twoją niekorzyść, bo sąd uzna pozwanego za „nieporadnego”, wówczas zasadnym będzie zmiana powództwa poprzez złożenie wniosku o obniżenie alimentów z uzasadnieniem, że syn może, choćby częściowo uzyskać samodzielność podejmując np. prace zlecone.

Karol odpowiedział 6 miesięcy temu

Jak napisać pozew o zaprzestanie płacenia alimentów na dorosłe dziecko? syn skończył szkołę średnią, teraz studiuje ponoć, ale nie jestem pewien,chcę by sąd zbadał, czy faktycznie syn podjął naukę i kształci się, czy tylko sobie bimba…

Twoja odpowiedź

8 + 5 =