Kiedy przedawnienie mandatu za brak biletu MZK?

Kategoria: RóżneKiedy przedawnienie mandatu za brak biletu MZK?
DD. zapytał 5 miesięcy temu

Witam, chodzi o dług za brak biletu MZK. Dopiero dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak przedawnienie długów. Co w sytuacji gdy komornik ściągnął już należność poprzez zajęcie wynagrodzenia. Czy wówczas można odzyskać pieniądze? Kwota główna wyniosła 263,75 + 76,97 natomiast łączna kwota wraz z kosztami komorniczymi 872,10. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Witam serdecznie,

jeśli masz pewność, że należność była faktycznie przedawniona, należy złożyć do komornika wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego i zwrot nienależnie pobranego świadczenia zgłaszając właśnie zarzut przedawnienia. Jeżeli komornik nie przychyli się do przedmiotowego wniosku, wówczas należy złożyć skargę na działanie komornika.

Wszystkie 3 wzory pism pobierzesz poniżej:

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego – wzór

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

Skarga na czynności komornika – wzór

Natomiast w sytuacji, gdy doszło już do przekazania pieniędzy wierzycielowi, należy do niego skierować wniosek o zwrot pieniędzy. Jeśli wierzyciel odmówi oddania pieniędzy, będziesz mogła wystąpić do komornika z roszczeniem o ich zwrot.

Powyższe wynika z obowiązku, jaki został nałożony przez ustawodawcę na komorników sądowych – mam na myśli obowiązek badania wniosku egzekucyjnego pod kątem przedawnienia. PO stwierdzeniu, że należność jest przedawniona. komornik obowiązany jest odmówić wszczęcia egzekucji.

Muszę jednak zaznaczyć, że jeśli doszło do naruszeń przepisów postępowania egzekucyjnego, w postaci wszczęcia przez komornika egzekucji przedawnionej należności zyskasz roszczenie odszkodowawcze, czyli będziesz mogła domagać się od komornika wypłaty odszkodowania za straty, jakie poniosłaś w związku z bezprawnym postępowaniem egzekucyjnym.

Podobne tematy: Odwołanie od mandatu MZK – WZÓR

Twoja odpowiedź