Kiedy przedawnienie mandatu za brak biletu MZK?

Forum prawneKategoria: RóżneKiedy przedawnienie mandatu za brak biletu MZK?
DD. zapytał 3 lata temu

Witam, chodzi o dług za brak biletu MZK. Dopiero dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak przedawnienie długów. Co w sytuacji gdy komornik ściągnął już należność poprzez zajęcie wynagrodzenia. Czy wówczas można odzyskać pieniądze? Kwota główna wyniosła 263,75 + 76,97 natomiast łączna kwota wraz z kosztami komorniczymi 872,10. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.

5 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli masz pewność, że należność była faktycznie przedawniona, należy złożyć do komornika wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego i zwrot nienależnie pobranego świadczenia zgłaszając właśnie zarzut przedawnienia. Jeżeli komornik nie przychyli się do przedmiotowego wniosku, wówczas należy złożyć skargę na działanie komornika.

Wszystkie 3 wzory pism pobierzesz poniżej:

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego – wzór

wniosek-o-umorzenie-postepowania-egzekucyjnego-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego – wzór

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Natomiast w sytuacji, gdy doszło już do przekazania pieniędzy wierzycielowi, należy do niego skierować wniosek o zwrot pieniędzy. Jeśli wierzyciel odmówi oddania pieniędzy, będziesz mogła wystąpić do komornika z roszczeniem o ich zwrot.

Powyższe wynika z obowiązku, jaki został nałożony przez ustawodawcę na komorników sądowych – mam na myśli obowiązek badania wniosku egzekucyjnego pod kątem przedawnienia. PO stwierdzeniu, że należność jest przedawniona. komornik obowiązany jest odmówić wszczęcia egzekucji.

Muszę jednak zaznaczyć, że jeśli doszło do naruszeń przepisów postępowania egzekucyjnego, w postaci wszczęcia przez komornika egzekucji przedawnionej należności zyskasz roszczenie odszkodowawcze, czyli będziesz mogła domagać się od komornika wypłaty odszkodowania za straty, jakie poniosłaś w związku z bezprawnym postępowaniem egzekucyjnym.

Podobne tematy: Odwołanie od mandatu MZK – WZÓR

FGr odpowiedział 3 lata temu

Witam. Pamiętam, że ponad 10 lat temu raz w życiu dostałem mandat za jazdę bez biletu i wydawało mi się, że go zapłaciłem… Okazuje się, że jednak chyba tego nie zrobiłem, ponieważ wczoraj odebrałem polecony od komornika sądowego.

Mandat z dn. 07.09.2010 r. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dn. 30.08.2011 r. A teraz zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z dn. 01.12.2021 r. Moje pytanie brzmi czy przypadkiem takie roszczenie nie jest przedawnione?

Czy możemy coś zrobić, abym nie musiał zapłacić tego starego mandatu czy w tym przypadku nie ma już wyjścia i lepiej, żebym zadzwonił i dogadał się z tą komornik o rozłożenie spłaty na raty? Proszę o kontakt mailowy to załączę wszystkie dokumenty jakie otrzymałem.

Pozdrawiam.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie, z opisanego stanu faktycznego wywodzę, że należność z tytułu nieuregulowanego mandatu nie uległa przedawnieniu, choć faktycznie w ostatnim momencie wierzyciel mógł złożyć wniosek egzekucyjny.  Jeśli jednak masz wątpliwość co do przedawnienia zaraz wyjaśnię, w jaki sposób samodzielnie sprawdzić zasadność prowadzonej egzekucji.

Po pierwsze musisz mieć świadomość, że długi z nakazów zapłaty przedawniają się z upływem lat sześciu. Jednakże w Twojej sprawie stosować można również termin poprzedni, sprzed 9 lipca 2018 roku, który wynosił lat 10.

Tu zaznaczę, że zastosowanie terminu 10-letniego będzie dla Ciebie korzystniejsze, bowiem wspomniane 10 lat można liczyć od ostatniej czynności wierzyciela skutkującej przerwaniem biegu terminu przedawnienia. Natomiast nowy – krótszy termin 6 – letni dopiero od daty wejścia w życie przepisów zmieniających, czyli od 9 lipca 2018 roku.

Przyjmując więc, że wierzyciel dokonał ostatniej czynności w 2011 roku, przy terminie 10-letnim w bieżącym roku doszłoby do przedawnienia roszczenia. Za to przy terminie 6-letnim, przedawnienie długu mogło nastąpić dopiero z końcem 2024 roku.  W kwestii dokładnej daty przedawnienia, to niestety nie mam dokumentów, by móc ją określić.

Jednakże Ty jesteś w posiadaniu korespondencji od komornika, w której znajdziesz postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty z dnia 30 sierpnia 2011 roku. Data uprawomocnienia się postanowienia o klauzuli wykonalności może być datą, od której należy liczyć bieg terminu przedawnienia roszczenia.

Niemniej nie jest to okoliczność pewna, ponieważ na przestrzeni wszystkich kolejnych lat, wierzyciel mógł podjąć inne kroki, które miały skutek w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia roszczenia.

Na koniec odnośnie spłaty – jeśli egzekucja jest zasadna, a dług uległ przedawnieniu, warto podjąć kontakt z komornikiem, celem przedstawienia propozycji ratalnej spłaty należności. Natomiast jeśli masz wątpliwości co do samego przedawnienia, napisz do mnie lub skontaktuj się z komornikiem i pytaj o szczegóły związane z przedawnieniem.

Dodam, że komornik zobowiązany jest z urzędu przy przyjęciu sprawy egzekucyjnej badać czy należność nie uległa przedawnieniu. Po stwierdzeniu przedawnienia komornik powinien odmówić wszczęcia egzekucji.

wde odpowiedział 2 lata temu

W dniu dzisiejszym dostałam pismo 14-03-2022 o zapłacenie mandatu za jazdę bez biletu MZK. POZEW DO SĄDU jest z 2011-04-13. Nakaz zapłaty wydany przez sad z dnia 26.04.2011 roku a klauzula wykonalności z 2013 roku. Kiedy mija termin przedawnienia? Nadmieniam, że nie dostałam żadnego pisma w tej sprawie ani z sądu, ani z MZK.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

na wstępie wyjaśnię, że nawet biorąc pod uwagę ostatni wskazany przez Ciebie termin, czyli rok nadania klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty – nie można myśleć o przedawnieniu roszczenia, bowiem wymagany termin jeszcze nie upłynął.

Z uwagi na powyższe, możesz zastanowić się nad spłatą zadłużenia, podnosząc wcześniej kontakt z wierzycielem. Być może jeśli wykażesz chęć spłaty MZK wyrazi zgodę na umorzenie części kosztów, lub spłatę ratalną.

Musisz mieć świadomość, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, wierzyciel ma możliwość skierowania wniosku egzekucyjnego do komornika, by ten przymusowo ściągnął należność.

Jeśli jednak przeczysz istnieniu zobowiązania, możesz poinformować wierzyciela, że dług nie należy do Ciebie, że nie otrzymałaś wcześniej żadnych informacji mandacie, dlatego wnosisz o zaniechanie dalszej egzekucji długu. Możesz dodać, że w razie skierowanie sprawy do komornika złożysz powództwo przeciwegzekucyjne.

Dodam, że musisz mieć świadomość, że uchylenie nakazu zapłaty jest możliwe, jeśli wykażesz, że dług nie należy do Ciebie lub odpis nakazu był kierowany na niewłaściwy adres, przez co nie miałaś możliwości podjąć obrony składając sprzeciw od nakazu zapłaty.