Odwołanie od mandatu MZK – WZÓR + Omówienie

Podróżujący komunikacją miejską są zobligowani do zakupu odpowiedniego biletu, a w przypadku korzystania z biletów ulgowych również do posiadania uprawniającego do zniżek dokumentu. Jeśli w trakcie kontroli pasażer nie okaże ważnego biletu lub upoważnienia do przejazdu ulgowego, otrzyma mandat.

Od mandatu za tego typu przewinienia można jednak skutecznie odwołać się poprzez złożenie reklamacji. W jakich przypadkach mandat może zostać unieważniony i w jaki sposób należy odwołać się od takiej kary?

Kiedy możliwe jest odwołanie od mandatu MZK?

Pasażerowie komunikacji miejskiej mogą zostać ukarani mandatem za różnego typu przewinienia, związane z łamaniem regulaminu MZK. Najczęściej jest to brak biletu lub brak dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdów ulgowych (np. brak legitymacji).

Zdarzają się jednak również mandaty wystawione między innymi za przewóz rzeczy niedozwolonych, bądź też nieprawidłowy przewóz zwierząt. Bez względu jednak na powód otrzymania mandatu, przygotowaliśmy dla Ciebie, spełniający wszystkie formalne wymogi – gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz poniżej:

Odwołanie od mandatu MZK – wzór

Warto wiedzieć, że odwołanie od mandatu MZK możliwe jest jednak tylko w sytuacji, kiedy pasażer jest w stanie udowodnić, iż w momencie kontroli był właścicielem ważnego biletu (imiennego, papierowego czy elektronicznego), ale z różnych przyczyn nie mógł go okazać. Reklamacja będzie więc uznana, jeśli pasażer kupił bilet okresowy, ale nie miał go przy sobie w trakcie przejazdu, a także w przypadku, kiedy kupił i skasował bilet papierowy, ale na przykład nie mógł znaleźć go w momencie kontroli.

Odwołanie od mandatu MZK będzie zasadne również wtedy, kiedy pasażer otrzyma mandat za nieokazanie dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych, ponieważ zapomniał zabrać go ze sobą z domu. Należy pamiętać jednak, że dokument ten musi być ważny, czyli opatrzony aktualną pieczątką.

Z kolei odwołanie od mandatu za nieskasowany bilet będzie możliwe tylko w przypadku, kiedy dojdzie do nadużycia ze strony kontrolerów. Przykładowo, reklamację od mandatu za nieskasowany bilet można złożyć wtedy, kiedy kontrolerzy uniemożliwili pasażerowi skasowanie biletu bezpośrednio po wejściu do środka komunikacji miejskiej. Jako dowód zaistnienia takiej sytuacji do odwołania warto dołączyć również kopię skargi złożonej na kontrolera, który wystawił taki mandat.

 Do kiedy można złożyć odwołanie od mandatu za brak biletu MZK?

Odwołanie od mandatu MZK należy złożyć w terminie do 7 dni od dnia otrzymania kary. Reklamację wraz z niezbędnymi załącznikami trzeba dostarczyć w tym celu do punktu obsługi klienta lub przesłać na adres, który widnieje na mandacie.

Odwołanie powinno zostać rozpatrzone w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia pisma.

Jeśli przewoźnik nie odpowie na reklamację w wymaganym terminie, skutkuje to jej uwzględnieniem. W przypadku złożenia odwołania niezawierającego niezbędnych danych pasażer powinien zostać poproszony o uzupełnienie brakujących informacji w terminie 14 dni.

 

Wówczas to data otrzymania uzupełnionego odwołania będzie uznana za datę wniesienia reklamacji. Bez rozpatrzenia pozostaną natomiast pisma reklamacyjne:

 • złożone po upływie 3 miesięcy od daty otrzymania wezwania do zapłaty,
 • niezawierające danych pozwalających na zidentyfikowanie osoby składającej odwołanie,
 • nieuzupełnione o braki formalne w ciągu 14 dni od dnia wezwania przez MZK.

Jak napisać odwołanie od mandatu za brak biletu MZK?

Procedura odwołania od mandatu MZK przypomina większość procedur reklamacyjnych. Pasażer, który nie zgadza się z mandatem musi sporządzić pismo reklamacyjne, zawierające:

 • datę i miejsce składania reklamacji,
 • imię i nazwisko, a także adres osoby składającej reklamację (warto podać także numer telefonu kontaktowego),
 • numer wezwania do zapłaty,
 • opis zdarzenia i okoliczności uzasadniające reklamację,
 • roszczenie wraz z uzasadnieniem,
 • wykaz załączonych dokumentów,
 • podpis osoby, która składa reklamację.

Istotą odwołania od mandatu MZK jest udowodnienie, iż w chwili kontroli posiadało się ważny bilet lub dokument uprawniający do zniżki, dlatego do pisma reklamacyjnego należy dołączyć:

 • oryginał biletu,
 • kopię dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych (poświadczoną za zgodność z oryginałem).

Jeżeli mandat został już opłacony, pasażer sporządzający reklamację powinien poprosić w niej o umorzenie mandatu oraz o zwrot poniesionych kosztów. W przypadku takiego odwołania, pismo musi zawierać także dane niezbędne do przelewu. Uznana reklamacja wiąże się zazwyczaj z pomniejszeniem zwrotu o koszt wystawienia mandatu – opłata manipulacyjna wynosi około 10% całej kwoty.

 

Koszty mandatu MZK

Jeśli podczas przejazdu komunikacją miejską kontroler stwierdzi brak ważnego biletu, bądź brak dokumentu uprawniającego do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych, pasażer zostanie wezwany do uregulowania należności za przewóz, a także do uiszczenia opłaty dodatkowej. Osoba ukarana może taki mandat:

 • uregulować na miejscu u kontrolera biletów – w takim przypadku kwota zostanie obniżona o 40% w stosunku do podstawy ceny biletu,
 • uregulować w ciągu 7 dni – w takim przypadku kwota zostanie obniżona o 30% w stosunku do podstawy ceny biletu,
 • uregulować w terminie 14 dni – w takim przypadku wymagana jest pełna kwota opłaty dodatkowej.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze