Mam problem z odzyskaniem nadpłaconego abonamentu RTV

Forum prawneKategoria: Abonament RTVMam problem z odzyskaniem nadpłaconego abonamentu RTV
AvatarMagdalena zapytał 12 miesięcy temu

Dzień doby,

Jak odzyskać nadpłacony abonament RTV od Poczty Polskiej? Sprawa wygląda następująco: dostałam tytuł wykonawczy zajmujący moje środki na koncie osobistym w dniu 27.10.2019, jednak z powodu braku środków przelew nie doszedł do skutku, lecz ja, chcąc załatwić sprawę od ręki, wykonałam ręcznie przelew na konto Poczty Polskiej (i tu jest mój błąd, ponieważ miałam wysłać pieniążki na konto Urzędu Skarbowego prowadzącego egzekucję za niepłacony abonament RTV).

Niestety jakiś czas później na moje konto wpłynęły pieniążki 15.11.2019, które automatycznie zajęte zostały przez ww. Urząd Skarbowy i przekazane do Poczty Polskiej. W dniu 25.11.21019 wysłałam prośbę do Poczty Polskiej o zwrot nadpłaconej kwoty (będąc poinformowana przez Urząd Skarbowy, że wierzytelność została zaspokojona z rachunku).

Na moje pytania o stan załatwienia mojej prośby o zwrot nadpłaty, urzędnik Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej odpowiada, że mają na to nieograniczony czas, a nawet mogą zaliczyć te środki na poczet kolejnego abonamentu RTV.

Proszę o pomoc, co mogę zrobić w tej sprawie? Czy może lepiej by było wystąpić na drogę sądową? jak odzyskać pieniądze od Poczty Polskiej? Z wyrazami szacunku Magdalena G.

3 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 12 miesięcy temu

Witam serdecznie,

niestety przez chęć szybkiego załatwienia sprawy, doprowadziłaś do powstania nadwyżki egzekucyjnej. Dziś, aby odzyskać pieniądze, musisz wykazać się również zaangażowaniem i obawiam się, że telefon do Działu Finansowego Poczty Polskiej nie wystarczy.

Aby odzyskać pieniądze z nadwyżki egzekucyjnej zasadnym będzie formalny wniosek.

Pismo z żądaniem zwrotu nadwyżki z podaniem konkretnej kwoty oraz terminu zwrotu (np. 7 dni od dnia odebrania wezwania) należy wysłać listem poleconym na adres Poczty Polskiej Dział Obsługi Abonamentów Ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz.

W piśmie należy podać numer rachunku do zwrotu lub zaznaczyć, że zwrot ma nastąpić przekazem pocztowym.

Pragnę Ci wyjaśnić, iż osoba obsługująca Cię na infolinii, powinna odróżnić nadpłatę abonamentową, którą rzeczywiście Poczta Polska może zaliczyć na poczet bieżących opłat abonamentowych od nadwyżki egzekucyjnej.

Twoja wpłata nie stanowi nadpłaty abonamentowej, lecz nadwyżkę – pochodzi z egzekucji administracyjnej prowadzonej przez Urząd Skarbowy na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Pocztę Polską.

Po ściągnięciu wierzytelności z rachunku bankowego i dokonaniu wpłaty przez dłużnika doszło do bezpodstawnego wzbogacenia – podwójnego zaspokojenia. Zatem pieniądze te powinny zostać przez wierzyciela zwrócone z urzędu. Okoliczność tę możesz podnieść w piśmie.

Myślę, że wezwanie do zwrotu nadwyżki egzekucyjnej pomoże. Jeżeli tak się nie stanie, masz prawo skorzystać z pomocy Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta. Wiedz, że UOKiK zajmował się już podobnymi sprawami, np. sprawa zwrotu nadpłat za usługi telekomunikacyjne.

Możesz również złożyć do sądu pozew o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia.

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy - wzór
Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

Inne przydatne dla Ciebie wzory pism:

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie długu za abonament RTV na raty:

Wniosek o umorzenie rozłożenie na raty abonamentu radiowo - telewizyjnego RTV
Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

odwołanie-od-upomnienia-za-abonament-rtv-wzor-doc-pdf
Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk

zwolnienie z-abonamentu-rtv-emerytów-druk
Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Warto przeczytać:

AvatarPb odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam. Zajęto mi konta na kwotę prawie 2000 zł, po skontaktowaniu a urzędem skarbowym zostałem poinformowany, że to za zaległy abonament RTV. Jednak pod danym adresem nie mieszkam od ponad 11, dom ten został sprzedany na aukcji komorniczej, a cały mój i mojej rodziny dobytek zajęty przez obecnego właściciela mieszkania. Mieszkam od 11 lat poza granicami Polski i żadne wezwanie czy też list z poczty, czy urzędu skarbowego do mnie oczywiście nie dotarł, ostatnio Pan tam zamieszkujący odebrał jakiś list i odniósł do urzędu skarbowego, jak zostałem telefonicznie poinformowany. Poczta Polska twierdzi, że nie mam prawa do żądania zwrotu tych zajętych przez US pieniędzy.

Avatarwe odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam. Dnia 16.12.2019 r. napisałam przez internet odwołanie od błędnie naliczonych zaległości za abonament RTV/kwota zakwestionowana przeze mnie to 86,00 zł /, i do dnia dzisiejszego nie otrzymałam żadnej wiadomości, a nawet informacji, że moje odwołanie dotarło. Chciałabym się dowiedzieć, jaka jest moja zaległość po weryfikacji uwzględniającej zakwestionowaną przeze mnie kwotę.

Twoja odpowiedź