Matka dziecka rażąco zaniedbuje dziecko i ogranicza kontakt ojca z dzieckiem

Kategoria: RóżneMatka dziecka rażąco zaniedbuje dziecko i ogranicza kontakt ojca z dzieckiem
EP zapytał 5 miesięcy temu

Czy rodzic powinien się starać o opiekę nad małoletnim dzieckiem, czy o powierzenie mu władz rodzicielskich? Matka dziecka rażąco zaniedbuje dziecko i działając złośliwie, ogranicza kontakt ojca z dzieckiem, gdzie dziecko jest bardzo związane emocjonalnie z ojcem. Ojciec wystąpił z wnioskiem do sądu o powierzenie mu opieki nad dzieckiem… Czy to jest błąd??? Bo powinien wystąpić o ograniczenie praw rodzicielskich matce i o ustalenie miejsca stałego pobytu dziecka przy ojcu…. Jak będzie poprawnie?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Witam serdecznie,

jeśli kwestia opieki, ani też kontaktów z dzieckiem nie została do tej pory uregulowana, wydaje się, że ojciec dziecka powinien złożyć wniosek o przyznanie mu opieki nad dzieckiem przy jednoczesnym ograniczeniu władzy rodzicielskiej matce dziecka.

Niemniej jednak, jeśli żądanie pozwu było inaczej sformułowane, okoliczność ta nie będzie miała do końca znaczenia. Powód będzie mógł bowiem zmodyfikować swój wniosek w trakcie trwania postępowania sądowego, składając wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej matce.

Warto jednak dodać, że nawet rodzice żyjący oddzielnie mogą zachować pełnię władzy rodzicielskiej. Dlatego i bez przedmiotowego wniosku sprawa o opiekę może się toczyć.

Odnośnie wskazania miejsca pobytu dziecka w każdorazowym miejscu zamieszkania ojca to okoliczność ta ma znaczenie w takim zakresie, że gdyby chciał on wyjechać do innego miasta nie będzie potrzebować zgody matki, by zabrać ze sobą dziecko i np. zmienić mu szkołę lub przedszkole. W tym zakresie więc wniosek warto rozszerzyć.

Ojciec dziecka musi jednak zdać sobie sprawę z faktu, że postępowanie w sprawie może znacznie przedłużyć się w czasie. Odebranie dziecka matce i powierzenie opieki ojcu musi być poparte ważnymi okolicznościami. Sama dobra relacja na gruncie ojciec-dziecko to za mało.

Będzie on musiał wykazać przed sądem, że jest bardziej kompetentny do wychowania dziecka niż jego była partnerka. Musi więc powołać odpowiednie dowody – zeznania świadków, zaświadczenia lekarskie, opinie specjalistów. Być może sąd skieruje rodziców i dziecko do specjalnego ośrodka, gdzie odbędzie się spotkanie z biegłymi z zakresu psychologii.

Dodam jeszcze, że w sytuacji, gdy ojciec nie ma „zarzutów” do matki, warto wziąć pod uwagę rozwiązanie, jakim jest opieka naprzemienna.

Dla podsumowania napiszę: wniosek o powierzenie  opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców nie musi wiązać się z ograniczeniem władzy drugiego. Niemniej jednak sąd może ograniczyć władzę rodzicielską drugiemu z rodziców, jeśli zachodzą ku temu uzasadnione okoliczności.

Twoja odpowiedź