WIZYTA KOMORNIKA – 10 najczęściej zadawanych pytań

Forum prawneKategoria: KomornikWIZYTA KOMORNIKA – 10 najczęściej zadawanych pytań
Grzegorz Szwaciński Personel zapytał 3 lata temu

Wizyta komornika w domu, czy mieszkaniu, to nigdy nie jest miłe przeżycie. Jako że niemal codziennie pytacie o to, jak wygląda taka wizyta i kiedy można spodziewać się komornika, postanowiłem przygotować kompleksowy poradnik, dotyczący czynności terenowych komornika, podczas jego wizyty w miejscu zamieszkania, czy zameldowania dłużnika.

Oto najczęściej zadawane przez Was pytania:

 1. po jakim czasie przychodzi komornik do domu?
 2. czy komornik uprzedza o swojej wizycie?
 3. kiedy komornik nie może wejść do domu?
 4. czego nie może zabrać komornik z mieszkania?
 5. czy komornik może wejść do mieszkania pod nieobecność dłużnika?
 6. czy komornik może wejść do mieszkania komunalnego?
 7. czy komornik może wejść do mieszkania wynajmowanego?
 8. czy komornik znajdzie mnie w wynajmowanym mieszkaniu?
 9. czy komornik może wejść do mieszkania, w którym nie jestem zameldowany?
 10. wejście komornika do cudzego mieszkania?

11 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Po jakim czasie przychodzi komornik do domu?

To kiedy przyjdzie komornik do domu czy mieszkania dłużnika, zależy przede wszystkim od determinacji i chęci odzyskania pieniędzy przez wierzyciela. To wierzyciel zawsze jest gospodarzem postępowania egzekucyjnego i to obowiązkiem wierzyciela jest złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji, dlatego to od niego zależy, kiedy sprawa trafi do komornika.

Jeśli Twoim wierzycielem jest firma pożyczkowa lub bank, to zanim pojawi się u Ciebie komornik, może minąć nawet kilka miesięcy. Droga od niespłacenia przez Ciebie zobowiązania do złożenia przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej jest dość długa, bo najpierw musi zadziać się kilka etapów, oto one:

 1. Niespłacanie pożyczki bądź kredytu.
 2. Monity i ponaglenia z banku lub firmy pożyczkowej.
 3. Wypowiedzenie umowy pożyczkowej lub kredytowej.
 4. Skierowanie sprawy przez wierzyciela do działu windykacji.
 5. Przy bezskuteczności firmy windykacyjnej, skierowanie sprawy na drogę sądową.
 6. Uzyskanie przez wierzyciela prawomocnego wyroku sądowego.
 7. Wszczęcie egzekucji komorniczej przez złożenie wniosku u komornika.

W momencie, gdy wierzyciel wreszcie złoży wniosek u komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi, swój czas na reakcję będzie miał sam komornik.

To, jak szybko komornik zacznie poszukiwać majątku dłużnika, zależeć będzie od tego, ile komornik ma aktualnie toczących się spraw, im będzie ich więcej, tym później komornik przystąpi do czynności komorniczych.

 

Czy komornik uprzedza o swojej wizycie?

No nie do końca, ponieważ komornik nie ma obowiązku informować o terminie i godzinie wizyty, jedyny obowiązek informacyjny dotyczący wizyty w domu dłużnika, to listowne poinformowanie o sposobie prowadzenia egzekucji.

A więc, jeśli wierzyciel złoży u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji z ruchomości (zajęcie przedmiotów należących do dłużnika), to komornik poinformuje dłużnika, że toczy się wobec niego taki właśnie rodzaj postępowania egzekucyjnego i że możliwa jest wizyta komornika w miejscu zamieszkania dłużnika.

I przeważnie na tym kończy się obowiązek informacyjny komornika. Podsumowując, komornik informuje, że wobec dłużnika toczy się egzekucja z ruchomości, ale nie informuje o konkretnej dacie i godzinie wizyty organu egzekucyjnego w miejscu zamieszkania dłużnika.

Komornik (jak mówi art. 810 KPC.), może przeprowadzać czynności terenowe poza kancelarią komorniczą w każdy dzień roboczy, a więc od poniedziałku do piątku, w godzina od 7.00 do 21.00.

 

Kiedy komornik nie może wejść do domu?

Generalnie nie ma takiej sytuacji, w której komornik nie mógłby wejść do domu czy mieszkania. Ponieważ, gdy wierzyciel składa u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji z ruchomości, podaje także aktualny adres dłużnika, pod którym ten przebywa.

Taka informacja daje komornikowi prawo do wejścia pod każdy adres, bez względu na to czy jest to dom, czy mieszkanie. Oczywiście bardzo często dochodzi do sytuacji, gdzie dłużnik od dawna nie przebywa pod wskazanym adresem, dlatego komornik lub asesor komornika, otrzymując taką informację od domowników lokalu, bardzo często rezygnuje z wejścia do mieszkania, prosząc o aktualny adres dłużnika.

 

Czego nie może zabrać komornik z mieszkania?

Czy wiesz, że w Polsce jest około 1600 komorników? a każdy z nich co miesiąc prowadzi około 260 spraw? czego żaden z komorników nie ma prawa zabrać z mieszkania?

Komornik nie ma prawa zająć takich przedmiotów jak:

 • Narzędzi służących do wykonywania pracy zarobkowej (np.: maszyna do szycia krawcowej, wiertarka i szlifierka pracownika budowlanego, samochód taksówkarza itd.), a także przedmiotów służących do produkcji wystarczającej na 1 tydzień.
 • Niezbędnych do życia urządzeń domowych (pralka, odkurzacz, lodówka, kuchenka), oraz przedmiotów domowych (ubrań, bielizny, pościeli, łózka itd.).
 • Zapasów żywności i opału stanowiących zapas na jeden miesiąc.
 • Dokumentów osobistych dłużnika, przedmiotów służących do nauki, a także innych przedmiotów należących do dłużnika, które stanowią dla niego dużą wartość użytkową, a mogłyby zostać sprzedane na licytacji komorniczej poniżej ich faktycznej wartości.
 • Sprzętu rehabilitacyjnego oraz produktów i lekarstw potrzebnych dłużnikowi do leczenia.
 • Komornik nie ma prawa zająć rolnikowi jednej krowy, dwóch kóz i trzech owiec.

Jest to cały katalog przedmiotów (ruchomości) wyłączonych spod zajęcia. Warto jeszcze dodać, że zgodnie z Art. 845. Zajęcie ruchomości:

§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące w jego władaniu albo we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Nie podlegają jednak zajęciu ruchomości, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika.

 

Czy komornik może wejść do mieszkania pod nieobecność dłużnika?

Tak, komornik może wejść do mieszkania pod nieobecność dłużnika. Jak wskazuje art. 814 Kodeksu postępowania cywilnego, komornik może zarządzić przymusowe otwarcie lokalu, wzywając pod adres dłużnika ślusarza, oraz patrol Policji, który będzie pełnił rolę ochrony komornika i samego ślusarza.

Oczywiście za usługę ślusarza oraz interwencji Policji zapłaci sam dłużnik. Na szczęście rzadko dochodzi do tak dramatycznych sytuacji… Często bywa tak, że jeśli komornik nie zastał dłużnika w domu, to po prostu odwiedzi go w innym terminie, zostawiając w drzwiach stosowną komorniczą informację o byłej wizycie.

Tutaj jako źródło zacytuję art. 814 1 kpc.:

§ 1. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie.

 

Czy komornik może wejść do mieszkania komunalnego?

Rodzaj wynajmowanego mieszkania nie ma dla komornika najmniejszej różnicy, bez względu na to, czy dłużnik zamieszkuje w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, czy wynajmuje mieszkanie od osoby trzeciej, komornik może wejść do takiego mieszkania bez żadnych przeszkód. A więc za zgodą dłużnika lub bez jego zgody, a z pomocą ślusarza.

 

Czy komornik może wejść do mieszkania wynajmowanego?

Sytuacja analogiczna do sytuacji opisanej przed chwilą, komornik może wejść do wynajmowanego mieszkania, jednak nie ma prawa zajmować przedmiotów należących do właściciela tego mieszkania, komornik może jedynie zająć ruchomości należące do dłużnika.

Często przy wykazie majątku, komornik pyta dłużnika:

W jaki sposób dłużnik zaspokaja swe potrzeby mieszkaniowe, a zwłaszcza gdzie i z kim zamieszkuje oraz na jakiej podstawie zajmuje mieszkanie?

Czy komornik znajdzie mnie w wynajmowanym mieszkaniu?

Komornik, odwiedzając Cię, posługuje się danymi z wniosku o wszczęcie egzekucji, jeśli więc wierzyciel, lub firma windykacyjna ustaliły Twój adres, to komornik właśnie pod tym adresem pojawi się.

Uściślając, zwykle komornik na własną rękę nie poszukuje adresu dłużnika, adres dostarcza wierzyciel lub firma windykacyjna.

Dodam jeszcze, że komornik nie powinien zajmować ruchomości należących do właściciela mieszkania, oczywiście to na dłużniku leży obowiązek wskazania komornikowi właściciela przedmiotów, które zająć chce komornik – wynika to z art. 847 § 2 kpc.

Wtedy komornik powiadomi właściciela zajętych ruchomości o ich zajęciu i właścicielowi przysługiwać będzie powództwo przeciwegzekucyjne w terminie 30 dni (art. 841 kpc.).

 

Czy komornik może wejść do mieszkania, w którym nie jestem zameldowany?

Tak, dla komornika nie ma znaczenia fakt zameldowania pod danym adresem.

 

Wejście komornika do cudzego mieszkania?

Owszem jest możliwe, jeśli wierzyciel lub firma windykacyjna ustalą, że przedmioty należące do dłużnika znajdują się pod innym adresem niż adres zamieszkania dłużnika.

 

Przydatne wzory pism:

Wniosek o zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej

Wniosek o zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej

Wniosek o zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Ugoda z komornikiem – wzór pisma

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Wykaz majątku dla komornika – wzór

Wykaz majątku dla komornika – wzór

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Wniosek o wgląd do akt komorniczych

Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego – wzór

Udzielenie-informacji-o-wpłatach-i-stanie-zadłużenia-dłużnika

Udzielenie informacji o wpłatach i stanie zadłużenia dłużnika

Skarga na oszacowanie przedmiotu przez komornika

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Gron odpowiedział 3 lata temu

Witam. Jeśli w oświadczeniu napiszę że jestem studentem i utrzymuje się ze stypendium w wysokości 2298 zł, to komornik odwiedzi mnie na uniwersytecie bądź przekaże tą informację windykacji? i czy mogą mnie odwiedzać na uniwersytecie? i czy jeśli mieszkam na stancji, to komornik ustali moje miejsce pobytu?

Karol L. odpowiedział 3 lata temu

Witam, ile razy przychodzi komornik? był u mnie, zostawił awizo, ale mnie w domu nie było. Czy komornik przyjdzie jeszcze raz do domu?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Jeśli nie było Cię w domu, to myślę, że możesz spodziewać się komornika ponownie. Spotykałem się z sytuacjami, kiedy komornik informował o wizycie, a więc podawał datę razem z konkretną godziną wizyty. Jeśli komornik otrzymał od wierzyciela wniosek o wszczęcie egzekucji z ruchomości, to komornik nie ma wyjścia, musi zrealizować zajęcie zgodnie z wnioskiem. Dlatego należy spodziewać się kolejnej wizyty komornika.

Karaska odpowiedział 3 lata temu

Dzień Dobry. Chodzi o namierzenie przez komornika dłużnika w wynajmowanym mieszkaniu. Chciałbym dowiedzieć się jak wygląda sytuacja u osoby która nie posiada meldunku w Polsce a wynajmuje mieszkanie, a wynajmujący zgłasza to do urzędu skarbowego, czy jest możliwość że przez inne placówki dana osoba zostanie namierzona np. przez komornika? czy nikt nie ma do tego wglądu? a chodzi i opłatę skarbową przez osobę wynajmującą?

BAzyl odpowiedział 12 miesięcy temu

Miesiąc temu otrzymaliśmy pismo od komornika, iż 23 sierpnia 2021 o godz. 12.00 odbędzie się u nas egzekucja komornicza. W razie nieobecności otworzy mieszkanie z policją. Byliśmy w domu, ale nikt nie przybył. Czy może wejść nam do mieszkania np. jutro, czy pojutrze podczas naszej nieobecności? Proszę o pomoc. Pozdrawiam

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 12 miesięcy temu

Witam serdecznie,

z podanych informacji domniemywam, że na dzisiejszy dzień została przez komornika zaplanowana licytacja zajętych ruchomości. Skoro te nadal pozostają w Państwa posiadaniu, a wierzyciel nie złożył wniosku o przeprowadzenie elektronicznej licytacji, sprzedaż miała odbyć się w Państwa miejscu zamieszkania.

Prawdopodobnie z uwagi na brak nabywców licytacja się nie odbywała i dlatego komornik nie fatygował się z przyjazdem.

Pragnę zaznaczyć, że termin licytacji minął, dlatego nie musicie Państwo obawiać się, że komornik przyjedzie w innym dniu i zaangażuje Policję, by wejść do mieszkania. Jednak należy oczekiwać pisma z informacją o kolejnym terminie licytacji.

Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z ruchomości jeżeli licytacja nie doszła do skutku, wierzyciel może w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika żądać wyznaczenia drugiej licytacji lub przejąć na własność ruchomości wystawione na sprzedaż albo niektóre z nich w cenie nie niższej od ceny wywołania.

To czy zostanie wyznaczony kolejny termin egzekucji, zależy więc od wierzyciela. Jeśli wierzyciel złoży taki wniosek, komornik zobowiązany jest o kolejnym terminie licytacji poinformować dłużnika.

Bubu odpowiedział 12 miesięcy temu

Kiedy komornik może wejść na nieruchomość? W 2018 roku Mąż wziął kredyt hipoteczny na dom. W 2020 na drodze darowizny darował mamie ten dom. Kredyt został na Męża, właściciel nieruchomości Mama. Kredyt hipoteczny jest spłacany regularnie z konta Mamy.

Mąż poza hipoteką ma kredyt gotówkowy w kwocie 60k, na którym rośnie dług. Czy komornik może zabrać nieruchomość która darował mamie? Mąż ma meldunek na tej nieruchomości, listy z banku z zaległością przychodzą do mamy. Czy komornik uda się do tej nieruchomości (miejsce zameldowania) czy do domu mamy (miejsce zamieszkania wg banku)?

Czy w przypadku gdy bank i komornika interesuje miejsce zamieszkania, to można to zmienić w banku, żeby w razie co komornik nie przyszedł do domu mamy? Czy wystarczy oświadczenie mamy, że meble, lampy są jej? Czy musi posiadać rachunki potwierdzające?

W tej nieruchomości Mąż posiada tylko telewizor. Czy Mąż może iść do więzienia gdy będzie uchylał się od płacenia? Niestety, to człowiek który nie chce pracować i ma problem z alkoholem

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 12 miesięcy temu

Witam serdecznie,

odnośnie ewentualnej egzekucji komorniczej długów męża, to komornik będzie posługiwać się adresem dłużnika wskazanym przez wierzyciela. Jeśli korespondencja z banku w tym momencie przychodzi na adres mamy, to z pewnością do sprawy sądowej, a następnie do egzekucji długów wierzyciel wskaże właśnie ten adres.

Oczywiście dłużnik może, a nawet powinien wskazać adres pod którym aktualnie przebywa, dlatego jeśli Twój mąż nie mieszka z mamą, zasadnym będzie poinformowanie o tym fakcie wierzyciela. Teściowa może również zastrzec na Poczcie lub u listonosza, by przesyłki kierowane do syna były zwracane z adnotacją, że adresat wyprowadził się. Jej oświadczenie musi być jednak zgodne z prawdą.

Natomiast już w toku postępowania egzekucyjnego, jeśli komornik udałby się do domu mamy, jako do miejsca zamieszkania dłużnikowi, to zobowiązany będzie do odstąpienia od zajęcia, jeśli otrzyma od niej informację, że na posesji nie znajduje się żaden majątek dłużnika. Okoliczności nie wymagają potwierdzenia dokumentami.

Jeśli jednak z jakichś powodów doszłoby do zajęcia ruchomości należących do mamy, będzie ona miała możliwość złożenia skargi.

Natomiast warto zwrócić uwagę na możliwość zajęcia nieruchomości, czyli oddanego mamie w darowiźnie domu. Musicie zdać sobie sprawę z faktu, że wierzyciele mogą złożyć przeciwko niej powództwo ze skargi pauliańskiej żądając unieważnienia umowy darowizny.

Z uwagi na powyższe należy zastanowić się nad możliwością spłaty długu. Być może istnieje jeszcze szansa na zawarcie ugody z bankiem i spłatę długu w ratach.

Na koniec zaznaczę, że jeśli nie doszło do wyłudzenia kredytu, to Twój mąż nie musi obawiać się kary więzienia. Niemniej samo postępowanie egzekucyjne może okazać się bardzo trudne dla całej rodziny. Jeśli wierzyciel zdecyduje się na złożenie skargi pauliańskiej narazić się na dodatkowe znaczne koszty i utratę domu, dlatego należy na poważnie zastanowić się nad znalezieniem pieniędzy na spłatę długów.

ogin odpowiedział 11 miesięcy temu

Czy można ubiegać się o hmm zmianę komornika?
Albo złożyć jakieś zawiadomienie o zaniechaniu obowiązków?

Nie wiem czy to już się wlicza w to określenie ale.. Próbuje od 2 miesiący rozmawiać o długu. Pani komornik nie chce rozmawiać telefonicznie. Najpierw prosi o maila z opisem sytuacji.
Nie odpowiada na niego, po czym zajmuje dodatkowe środki z wynagrodzenia.

zamial odpowiedział 11 miesięcy temu

Komornik nie jest od dyskutowania/ Jest od ściągania długu. W sytuacji w której uzna ze taka dyskusja może nie przynieść rezultatów, jest w stanie jej odmówić. Jeśli jednak czujesz, ze działania które podejmuje komornik nie są właściwie, pozostaje Ci do złożenia skargi na jego zachowanie.

Twoja odpowiedź

17 + 7 =