W jaki sposób dowiedzieć się o aktualnym stanie zadłużenia u komornika?

Forum prawneKategoria: KomornikW jaki sposób dowiedzieć się o aktualnym stanie zadłużenia u komornika?
Użytkownik zapytał 4 lata temu

Witam, potrzebuję wzór pisma do wierzyciela o stan zadłużenia.

W 2013 roku otrzymałam pismo od komornika dotyczące egzekucji komorniczej na łączną kwotę około 4000 PLN. Komornik nie miał możliwości ściągnąć tego długu ze względu na zbyt niskie zarobki i egzekucja została umorzona.

Korespondencja z jego strony wysyłana była na adres zameldowania, gdzie bliscy nie odbierali pism. Teraz chce się tym zająć, ale nie wiem, od czego zacząć i jak działać.

W jaki sposób dowiedzieć się o aktualnym stanie zadłużenia u wierzyciela/komornika? Czy może ono zostać rozłożone na raty i do kogo ewentualnie wysłać wniosek o rozłożenie długu na raty – wierzyciela czy komornika? A może nie dokonywać czynności i liczyć na przedawnienie się długów?

Z góry dziękuję za odpowiedź na forum.

3 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 lata temu

Jeżeli tak jak piszesz, egzekucja komornicza została umorzona przez komornika ze względu na brak możliwości egzekwowania od Ciebie kwot na poczet spłaty zadłużenia, to nie ma sensu zwracać się do komornika z pismem o stan zadłużenia, ponieważ komornik już tej sprawy nie prowadzi.

Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o stanie zadłużenia

wzór-pisma-do-komornika-o-stan-zadłużenia

Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zaległości

Tutaj należałoby zwrócić się do wierzyciela o przedstawienie aktualnego zadłużenia wraz z rozbiciem kwoty długu na dług podstawowy, odsetki i inne koszty, którymi wierzyciel Cię obciążył (jeśli takowe występują).

Zasadne więc będzie zwrócenie się z odpowiednim wnioskiem do wierzyciela, wzór takiego pisma zamieszczam poniżej, pismo wystarczy pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie przesłać wierzycielowi pocztą (listem poleconym) lub dostarczyć osobiście:

Wzór pisma do wierzyciela o stan zadłużenia

Wzor-pisma-do-wierzyciela-o-stan-zadluzenia-pdf-doc

Wniosek do wierzyciela o stan zadłużenia

Znając kwotę długu u wierzyciela, będziesz w stanie zaplanować dalsze kroki, a więc polubowną spłatę zadłużenia. Dodam jeszcze, że znając kwotę ogólnego zadłużenia, oraz swoje możliwości finansowe, możesz zwrócić się do wierzyciela z prośbą o podpisanie ugody na spłatę długu.

Ugoda dłużnik wierzyciel, sporządzona na piśmie zagwarantuje Ci jako dłużnikowi bezpieczeństwo od wszczęcia przez wierzyciela postępowania egzekucyjnego.

Wierzyciel będzie miał „związane ręce” przez cały okres, w którym terminowo będziesz wywiązywać się z płacenia rat, które widnieją w ugodzie.

Dodam jeszcze, że nawet gdyby toczyła się wobec Ciebie egzekucja komornicza, to wciąż masz prawo zwrócić się do wierzyciela z prośbą o podpisanie ugody dłużnik-wierzyciel.

Wtedy warto zaproponować wierzycielowi comiesięczne raty, aby skłonić go do podpisania ugody i wstrzymania lub umorzenia postępowania egzekucyjnego na czas spłaty długu.

Komornik na wniosek wierzyciela ma wtedy obowiązek, aby odstąpić od wszelkich zajęć komorniczych, jakich dokonał na Twoim majątku (zwolnienie pensji, zwolnienie konta czy świadczeń spod zajęcia).

Trzymam za Ciebie kciuki! Pozdrawiam.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj, wydaje się (a nawet jest to pewne), że poprzednia egzekucja z 2013 roku została przez komornika umorzona z uwagi na jej bezskuteczność – komornik nie znalazł majątku, który mógłby zająć na poczet spłaty wierzyciela.

Obecnie, kiedy nie wiesz co dzieje się z Twoim długiem, odpowiedzi nie znajdziesz u komornika, bowiem ten zakończył sprawę.

Jeśli zależy Ci na spłacie wierzyciela, możesz podjąć z nim kontakt. Choć w międzyczasie mogło dojść do zbycia wierzytelności (cesja wierzytelności) i Twój pierwotny wierzyciel nie jest już stroną w sprawie.

Aby ustalić, co się stało z Twoim długiem, możesz spróbować odszukać siebie na giełdzie długów. Być może figurujesz w jednym z rejestrów dłużników. Pamiętaj, że możesz złożyć wniosek o bezpłatny raport BIK.

Jednakże uważam, że skoro od ostatniej egzekucji minęło prawie 6 lata i termin przedawnienia roszczenia ładnie biegnie, a istnienie niespłaconego długu nie hamuje Cię w niczym, to niezasadne będzie poszukiwanie na siłę wierzyciela, skoro on sam o spłatę się nie upomina. A dodatkowo skoro jak piszesz, nie posiadasz środków, by w tym momencie spłacić cały dług.

Ja na Twoim miejscu spróbowałabym raczej zgromadzić więcej środków, aby móc uregulować starą należność, kiedy zaszłaby taka potrzeba.

Pamiętaj, że czas działa na Twoją korzyść, dając Ci szansę uniknięcia obowiązku spłaty długu po upływie terminu przedawnienia – 6 lata od ostatniej czynności wierzyciela skutkującej przerwanie biegu przedawnienia roszczenia.

tomi odpowiedział 4 lata temu

Witam. Mam pytanie odnośnie wniosku do komornika od stan zadłużenia, ponieważ mam kilka zajęć komorniczych. Wobec czego czy muszę składać wniosek osobno na każde zajęcie, czy mogę to wszystko zamieścić na jednym wniosku? A przy okazji mam jeszcze jedno pytanie. Jedno z moich zajęć dotyczy kredytu bankowego, ale ostatnio dostałem pismo z firmy windykacyjnej, że odkupili ten dług od banku. Czyli na to wygląda, że ten sam dług egzekwuje komornik i firma windykacyjna? Czy tak może być? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.