Jak UMORZYĆ zadłużenie za mieszkanie w którym nie mieszkam?

Witam, mam zadłużenie za mieszkanie w którym nie mieszkam. Zadłużenie wynosi aż kilkanaście tysięcy złotych. Czy możliwe jest umorzenie tego zadłużenia za mieszkanie komunalne? mieszka tam teraz ktoś inny, a ja mieszkam z rodzicami.

Byłam zameldowana w tym mieszkaniu, ale tam nie mieszkałam wiele lat. Czy mogę złożyć wniosek o umorzenie zadłużenia mieszkania w Spółdzielni Mieszkaniowej która opiekuje się nim? wiem, że naliczają mi również odsetki i w związku z tym mam pytanie: czy umorzenie odsetek za czynsz też jest możliwe?

Niestety nie stać mnie, żeby całe zadłużenie za czynsz spłacić, mogę jedynie próbować je umorzyć… mam szansę?


Zadłużenie za mieszkanie w którym nie mieszkam

zadluzenie-za-mieszkanie-w-ktorym-nie-mieszkam

Witaj, próba umorzenia zaległości czynszowych może być dobrym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy rzeczywiście nie stać cię na uregulowania zadłużenia, a właściciel mieszkania-miasto lub gmina – planuje odzyskać pieniądze z tytułu najmu mieszkania, wnosząc sprawę do sądu, a następnie do komornika.

Pamiętaj jednak, że wniosek o umorzenie długu za mieszkanie komunalne będzie rozpoznawany na podstawie twojej sytuacji materialno-bytowej. Sama decyzja o umorzeniu całości lub części długu, czy nawet samych odsetek zapadnie w tzw. trybie uznaniowym.

Zatem, aby uzyskać zwolnienie z obowiązku zapłaty starych zobowiązań za mieszkanie komunalne, które jakiś czas temu zajmowałaś, musisz zadbać o to, by wniosek o umorzenie zadłużenia mieszkania odpowiednio uzasadnić, a następnie poprzeć stosownymi dowodami.

Wniosek o umorzenie długu za mieszkanie komunalne

Tak jak napisałam powyższej — zaległości czynszowe wraz z odsetkami mogą być umarzane na wniosek dłużnika. Zapewne kwestie umarzania zaległości czynszowych, umarzania odsetek od zaległości, rozkładania na raty zaległych opłat i odraczania terminu płatności opłat czynszowych za mieszkania komunalne w twojej okolicy reguluje stosowna uchwała Rady Miasta lub Rady Gminy.

Nie podałaś jednak z jakiej miejscowości pochodzisz, dlatego tylko ogólnie podam, że najczęściej do umorzenia długów za nieuregulowany w terminie czynsz dochodzi w wyjątkowych sytuacjach i w połączeniu z dokonaniem częściowej spłaty długu. Gra warta jest jednak świeczki, dlatego radzę podjąć kroki, by uzyskać ulgę, chociażby w zakresie częściowej spłaty.

Poniżej zamieszczam wzór pisma, który z pewnością Ci się przyda!

Wniosek o umorzenie zadłużenia mieszkania

wniosek-o-umorzenie-długu-za-mieszkanie-wzor-pdf-doc

Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego

Kto może strać się o umorzenie długu czynszowego?

Wyjątkowa, trudna sytuacja życiowa i bytowa, to oczywiście szerokie pojęcie. Jednakże do takich zaliczyć można trwałą chorobę lub kalectwo wykluczające z rynku pracy.

Jeżeli jesteś osobą chorą, trwale bezrobotną, to do wniosku o umorzenie zadłużenia mieszkania, powinnaś załączyć orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie, oraz inną dokumentację, która w jasny sposób przedstawia twoje problemy.

Pamiętaj, że jeśli chcesz uzyskać zwolnienie z obowiązku spłaty długu czynszowego, musisz wykazać, że nie jesteś i w przyszłości nie będziesz w stanie zadłużenia spłacić.

Jeśli jednak nie masz problemów zdrowotnych, posiadasz zatrudnienie, choć nie zarabiasz dużo, nie masz na utrzymaniu małoletnich dzieci, musisz liczyć się z faktem, że twój wniosek o umorzenie długu czynszowego może zostać oddalony (ale i tak warto spróbować).

Wówczas masz prawo próbować porozumieć się z zarządcą lokalu składając kolejne wnioski – wniosek o umorzenie odsetek od zadłużenia, rozłożenie długu czynszowego na raty itd.

Wniosek o rozłożenie na raty długu za mieszkanie komunalne

Zastanów się, w jakiej miesięcznej kwocie jesteś w stanie spłacać zadłużenie i we wniosku o rozłożenie zaległości na raty wnieść o zatrzymanie postępowania egzekucyjnego zobowiązując się jednocześnie do miesięcznych, dobrowolnych wpłat.

Pamiętaj, że najgorszą dla ciebie i twojego portfela będzie sytuacja, kiedy sprawa długu trafi do sądu. Wiedz, że wówczas to na ciebie, jako na osobę zobowiązaną do zapłaty sąd nałoży obowiązek pokrycia kosztów sądowych. Tożsama sytuacja będzie mieć miejsce z kosztami egzekucyjnymi przy egzekucji komorniczej.

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia czynszowego

Prośba-o-rozłożenie-na-raty-zadłużenia-z-tytułu-czynszu

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu

Odsetki od długu czynszowego – przedawnienie

Odnosząc się do samych odsetek, to oczywiście masz rację, w każdym dniu twój dług rośnie o należne odsetki liczone od należności głównej. Jednak odsetki przedawniają się po trzech latach. Więc co do zasady twój dług może zostać powiększony jedynie za odsetki z ostatnich trzech lat.

Długi czynszowe – przedawnienie

Uważam, warto też, żebyś wiedziała, że długi czynszowe przedawniają się z upływem lat trzech od daty wymagalności zapłaty poszczególnej raty czynszu. Jeśli więc sprawa należnego czynszu nie trafiła do sądu (co wydłużyłoby termin biegu przedawniania roszczenia) być może choć część należność czynszowych uległa przedawnianiu.

Przed przystąpieniem do negocjacji z właścicielem lokalu warto, abyś kwestię te zbadała. Chcę zwrócić twoją uwagę, że korespondencja kierowana do dłużnika, wezwania do zapłaty, czy inne ponaglenia nie mają wpływu na przerwanie biegu przedawniania roszczenia o zapłatę — na ich skutek nie dochodzi do przerwania biegu przedawnienia roszczenia.

Podsumowanie

Umorzenie długu za mieszkanie komunale jest możliwe na wniosek dłużnika, który wykaże, że jest w ciężkiej sytuacji materialno-bytowej, przez co nie ma możliwości spłaty zadłużenia.

Wniosek o umorzenie zaległości czynszowych i umorzenie odsetek powinien zostać poparty odpowiednimi argumentami oraz dowodami, w postaci dokumentów urzędowych (PIT, zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej) i lekarskich potwierdzających problemy zdrowotne dłużnika.

Decyzja w przedmiocie umorzenia opłat czynszowych jest decyzją uznaniową, zatem dłużnik może spotkać się z oddaleniem jego wniosku. Jednak i wówczas nie warto się poddawać. Kolejnym krokiem dłużnika może być wniosek o rozłożenie zaległości czynszowych na raty w połączeniu z wnioskiem o umorzenie odsetek lub nawet części długu.

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie długu czynszowe wolny jest od opłat, dlatego dłużnika, który nie jest w stanie dokonać spłaty zadłużenia, powinien złożyć przedmiotowy wniosek, również po to, by oddalić od siebie wizję egzekucji komorniczej w przyszłości.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze