Jak zrezygnować z Sanatorium, jak przesunąć termin, i jak się odwołać?

W dzisiejszym poradniku dowiesz się jak zrezygnować z sanatorium, jak przesunąć termin wyjazdu, jak napisać odwołanie od decyzji NFZ w sprawie sanatorium i jak napisać rezygnację z sanatorium.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takich pism, przygotowaliśmy gotowe do pobrania i wypełnienia wzory wniosków, które należy wysłać do NFZ.

Wprowadzenie

wazneKażda osoba ubezpieczona, której stan zdrowia na to pozwala, ma możliwość skorzystania z leczenia sanatoryjnego. Decyzję o wydaniu skierowania na leczenie uzdrowiskowe podejmuje lekarz rodzinny/POZ lub specjalista, posiadający umowę z NFZ. Ponieważ nie każde schorzenie jest leczone uzdrowiskowo, zdarza się, że świadczeniobiorca otrzymuje decyzję odmowną.

Jeśli jednak specjalista (balneologii i medycyny fizykalnej, bądź rehabilitacji medycznej) akceptuje wniosek, to ubezpieczony jest kierowany do sanatorium, w którym wykonywane są zalecone przez lekarza kuracje.

O terminie przyjęcia decydują wolne miejsca. Jeśli NFZ nie dysponuje wolnymi skierowaniami, świadczeniobiorca trafia na listę oczekujących. Co jeszcze warto wiedzieć na temat wyjazdów do sanatorium finansowanych w ramach Funduszu?

Jak napisać rezygnację z sanatorium do NFZ?

wzor-pismaJeśli ubezpieczony podejmuje decyzję o rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe, powinien natychmiast w sposób pisemny powiadomić o tym odpowiedni oddział NFZ (Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego).

Do pisma należy dołączyć oryginał potwierdzonego skierowania, a sam dokument odpowiednio uzasadnić. Warto wiedzieć, że NFZ uznaje za zasadny zwrot, którego przyczyną jest wyłącznie wypadek losowy lub choroba świadczeniobiorcy.

Każda tego typu sytuacja musi być dodatkowo udokumentowana i podparta dokumentacją medyczną. Uzasadniona rezygnacja z sanatorium NFZ oraz wyznaczonego terminu będzie skutkowała wyznaczeniem przez Fundusz nowej daty leczenia uzdrowiskowego, dlatego warto w tym celu wykorzystać przygotowany przez nas gotowy do wypełnienia wzór pisma rezygnacji wyjazdu do sanatorium, który z pewnością będzie rozpatrzony z korzyścią dla ubezpieczonego.

Rezygnacja z sanatorium – wzór pisma

Jeśli rezygnacja z sanatorium będzie nieuzasadniona lub nieudokumentowana, NFZ potraktuje pismo jako całkowitą rezygnację z leczenia i zwróci całą dokumentację świadczeniobiorcy lekarzowi.

Co więcej, w takim przypadku osoba ponownie ubiegająca się o leczenie uzdrowiskowe będzie zobligowana do złożenia nowego, aktualnego skierowania wraz z niezbędnymi wynikami badań. Zostanie także wpisana na nową kolejkę oczekujących.

Jak sporządzić wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium?

wzor-pismaPodanie o wspólny wyjazd do sanatorium mogą składać nie tylko małżonkowie czy partnerzy, ale nawet koledzy czy koleżanki. Takie rozwiązanie jest zazwyczaj bardzo korzystne dla ubezpieczonych, którzy mogą w ten sposób zaoszczędzić na kosztach podróży lub, co ważniejsze, zaopiekować się sobą nawzajem.

Chociaż NFZ nie ma obowiązku kierować wnioskujących na wspólne kuracje, to często jednak przychyla się do takiej prośby.

Aby zwiększyć szanse na taki wyjazd, warto złożyć dokumentację wspólnie, w jednej kopercie i dołączyć do niej odpowiednie pismo z uzasadnieniem chęci jednoczesnego pobytu w tym samym sanatorium.

Wzór podania o wspólny wyjazd do sanatorium

wzor-podania-o-wspolny-wyjazd-do-sanatorium-pdf-doc

Wzór podania o wspólny wyjazd do sanatorium

Warto wiedzieć, że jednoczesne złożenie skierowania nie gwarantuje pozytywnej odpowiedzi, gdyż każdy wniosek oceniany jest osobno przez lekarza balneologa w danym oddziale NFZ. Jeśli więc z jakichś powodów profile leczenia będą się wykluczać (różny zakres lub tryb leczenia), Fundusz może nie skierować świadczeniobiorców w to samo miejsce.

Co ważne, każde niedociągnięcia w dokumentacji jednego z partnerów, które mogą wymagać dodatkowej weryfikacji czy uzupełnienia danych, spowodują opóźnienia uniemożliwiające wspólny wyjazd do sanatorium.

Jak napisać wniosek o przesunięcie terminu wyjazdu do sanatorium?

wzor-pismaProśba o przesunięcie terminu wyjazdu do sanatorium to dokument podobny do rezygnacji z wyznaczonej daty rozpoczęcia kuracji. W tym przypadku świadczeniobiorca wnioskuje jednak bezpośrednio o wyznaczenie nowej daty, uzasadniając przy tym niemożność stawienia się na leczenie w pierwotnym terminie.

Aby wniosek tego typu został rozpatrzony pozytywnie, należy przede wszystkim złożyć go natychmiast po zaistnieniu sytuacji uniemożliwiającej wyjazd do sanatorium. Do pisma dołącza się również potwierdzone skierowanie otrzymane od NFZ.

Wzór wniosku o przesunięcie terminu pobytu w sanatorium

Wzor-wniosku-o-przesuniecie-terminu-pobytu-w-sanatorium-doc-pdf-wzor

Wzór wniosku o przesunięcie terminu pobytu w sanatorium

Bardzo ważnym elementem wniosku o przesunięcie terminu wyjazdu do sanatorium jest uzasadnienie swojej prośby.

Powód powinien być w tym przypadku istotny i dobrze udokumentowany. Przykładowo, może to być choroba, hospitalizacja czy szczepienie, a także brak możliwości wzięcia urlopu czy inne zdarzenie losowe. Każdą taką przyczynę należy podeprzeć dowodem w formie dokumentu z widoczną datą (np. zaświadczeniem lekarskim, oświadczeniem pracodawcy itp.).

Jak napisać wzór odwołania do sanatorium?

wzor-pismaUbezpieczony może odwoływać się do sanatorium nie tylko w przypadku uzyskania decyzji odmownej od NFZ, ale również wtedy, kiedy nie odpowiada mu termin lub miejsce kuracji. Warto wiedzieć, że Fundusz każdą prośbę o zmianę terminu lub miejsca leczenia traktuje jako rezygnację, stąd pismo składane w takim celu powinno przyjmować podobną formę.

Świadczeniobiorca musi dołączyć do niego oryginał potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe, a w samej treści wniosku winien jest podać przyczynę odwołania do sanatorium.

Uzasadnieniem chęci zmiany lokalizacji wyznaczonego sanatorium może być na przykład brak własnego środka transportu przy jednocześnie słabym połączeniu komunikacyjnym z miejscem docelowym (wiele przesiadek w przypadku osób schorowanych może stanowić zasadną przyczynę zmiany lokalizacji).

Wzór odwołania do sanatorium

Odwołanie do sanatorium, które dotyczy decyzji odmownej NFZ, wymaga złożenia skargi do sądu administracyjnego. Skargę należy złożyć w ciągu 30 dni od daty doręczenia decyzji z Funduszu. Należy wiedzieć, że pismo tego typu przedkłada się najpierw do odpowiedniego oddziału NFZ, który do dnia rozprawy ma możliwość uwzględnienia skargi.

Jeżeli tego nie zrobi, sam przekaże ją do sądu administracyjnego wraz z wszelkimi posiadanymi dokumentami. Skargę adresuje się do właściwego dla oddziału NFZ sądu administracyjnego. W treści dokumentu musi pojawić się odniesienie do numeru decyzji, którą świadczeniobiorca zaskarża.

Pismo warto uzasadnić, odnosząc się do przyczyny odmowy podanej przez fundusz. Mogą to być na przykład niewystarczające dochody, które nie pozwalają na prywatne leczenie sanatoryjne. Pobierz przygotowany przez nas wzór odwołania od skierowania do sanatorium.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (25 votes, average: 4,56 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze