Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem! ebook + Wzory pism

Długi, komornik, firma windykacyjna, wpis w BIK, KRD to ogromny problem, jeśli potrzebujesz darmowej porady, zadaj pytanie ekspertowi. W serwisie znajdziesz także wzory pism, oraz taniej kupisz ebook: Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem – 12 kroków, autorką jest Iwona Wendel – założycielka tego bloga. Zachęcam też do komentowania wpisów! tam także możesz zadawać pytania!

Czy umowa zlecenia podlega egzekucji komorniczej w całości? + WZÓR oświadczenia

Witam, od lutego tego roku pracuje jako opiekun do osób starszych, jestem zatrudniona na umowę zlecenie. Od lutego otrzymuję systematyczne wynagrodzenie od tego samego pracodawcy 20-teg każdego miesiąca. W tym miesiącu NIE otrzymałam przelewu za wynagrodzenie, ponieważ całość zajął komornik.

Że komornik ma takie prawo, to wiem już teraz, ale czytałam, że jeżeli wynagrodzenie z umowy zlecenie jest stałe co miesiąc i systematyczne, a tak jest, to wtedy wynagrodzenie z umowy zlecenie podlega ochronie, tak jak w przypadku umowy o prace. Czy to prawda i co robić w takim przypadku, kiedy komornik zajął całą pensję?


Czy komornik może zająć całe moje wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia?

To o czym musisz wiedzieć, to fakt, że wynagrodzenie pochodzące z tytułu umowy cywilnoprawnej, do której należy zaliczyć umowę zlecenie, nie jest tak naprawdę wynagrodzeniem w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

Z tego powodu też, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia nie podlega ochronie przed zajęciem komorniczym, tak jak np. wynagrodzenie za pracę na umowę o pracę, konsekwencją tego jest sytuacja, w której całe wynagrodzenie wypłacane z tytułu umowy zlecenia powinno być przekazane komornikowi.

… a teraz czas na dobrą wiadomość:

Jeżeli umowa zlecenie jest jedynym źródłem dochodu zleceniobiorcy (dłużnika) i wynagrodzenie ma charakter powtarzający się (wypłata co miesiąc), to wtedy podlega ono egzekucji tak jak wynagrodzenie ze stosunku pracy na tych samych warunkach określonych w kodeksie pracy (art. 833 § 2 k.p.c.).

Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych

§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

Jeszcze na potwierdzenie, że wynagrodzenie z umowy zlecenia, gdy spełnia warunek powtarzalności, oraz kiedy jest to jedyne źródło dochodu dłużnika, podlega ochronie przed zajęciem komorniczym, zamieszczam słowa rzecznika prasowego Krajowej Rady Komorniczej:

(…) jeżeli dłużnik zatrudniony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej i z uwagi na okres obowiązywania umowy wynagrodzenie to spełnia wymóg świadczenia powtarzającego się oraz świadczenia zapewniającego utrzymanie, wówczas pracodawca przy dokonywaniu potrąceń powinien stosować zasady, jakie przewidziane są dla wynagrodzenia za pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, czyli:

● 50% wynagrodzenia przy zachowaniu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;

● 60% wynagrodzenia bez ograniczeń w egzekucji.

Umowa zlecenie a ochrona przed komornikiem

Jeżeli więc spełniasz wszystkie wskazane wyżej warunki, to powinnaś złożyć u komornika wniosek o zmianę zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia z umowy zlecenie. Komornik otrzymując taki wniosek będzie musiał rozpatrzyć Twoją sprawę indywidualnie…

Innym sposobem na ochronę wynagrodzenia z umowy zlecenie przed komornikiem jest wysłanie komornikowi oświadczenia, że zajęte przez niego wynagrodzenie jest powtarzalne i jest to Twoje jedyne źródło dochodu, dlatego też podlega ono ochronie przed zajęciem w pełnej kwocie.

Poniżej zamieszczam wzór oświadczenia. Oświadczenie należy jedynie pobrać, wydrukować a następnie uzupełnić i wysłać listem poleconym do komornika, lub zanieść oświadczenie osobiście do kancelarii komorniczej.

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu – wzór

Podsumowując

Wynagrodzenie które otrzymujesz z tytułu umowy cywilnoprawnej, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy nie jest typowym wynagrodzeniem. W związku z tym, takie wynagrodzenie nie podlega ochronie przed komornikiem jak wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę.

Potrąceniu wynagrodzenia z umowy zlecenia podlega wtedy cała kwota wypłacana przez pracodawcę jeśli komornik nie postanowił inaczej. Jeśli jednak umowa zlecenia spełnia dwa kryteria, a więc:

  • jest jedynym źródłem dochodu zleceniobiorcy,
  • i ma charakter powtarzający się,

… to wtedy wynagrodzenie takie podlega potrąceniu w wysokości wskazanej w Kodeksie pracy. Niestety komornik sam nie będzie dociekał czy Twoje wynagrodzenie spełnia powyższe kryteria, trzeba wtedy samemu walczyć o zastosowanie ograniczenia przy zajęciu takiego wynagrodzenia.

Artykuły, które warto przeczytać:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...


1 Comment

  1. kamil

    Uważam, że można znaleźć tutaj świetne informacje, ponieważ od jakiegoś czasu się nad tym zastanawiałem, a niestety mam małe kłopoty z zadłużeniami. Mam nadzieję, że wszystko jakoś się rozwiąże i że wszystko będzie już w porządku. Dzięki bardzo za pomoc.

NAPISZ KOMENTARZ