Witam, Pani Janino, mam do Pani dwa pytania, pierwsze to: ile komornik może zabrać z pensji minimalnej? oraz drugie: po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? dostałam pismo od komornika, że wobec mnie zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wiedziałam że ten dzień kiedyś nadejdzie, bo nie spłaciłam kredytu na dowolny cel w banku.

Obecnie jestem zatrudniona na umowę o pracę, zarabiam najniższą krajową i ledwo co starcza mi na powiązanie końca z końcem, niskie wynagrodzenie było właśnie powodem niespłacenia kredytu z banku, po prostu nie starczało i pieniędzy. Bardzo proszę o szybką odpowiedź jeśli to możliwe, bardzo mnie ciekawi, czy komornik może zająć najniższą krajową, a jeśli tak to ile? pozdrawiam – Ewa.


Witaj Ewo, na pewno liczyłaś się z konsekwencjami niespłacenia kredytu, dzień w którym wierzyciel (bank) złożył przeciwko Tobie wniosek o egzekucję komorniczą niestety właśnie nadszedł.

Na wysokość kwoty komorniczego zajęcia najważniejszy wpływ mają TRZY rzeczy:

  • wysokość wynagrodzenia,
  • oraz rodzaj etatu i rodzaj umowy z pracodawcą.

Ile komornik może zabrać z pensji minimalnej?

Generalnie komornik ma prawo zająć dłużnikowi 50% jego zarobków w przypadku, gdy dług nie ma charakteru alimentacyjnego, lub 60% pensji jeśli dług jest za niepłacone alimenty.

Jest też kwota wolna od zajęcia i wynosi ona równowartość wysokości minimalnego wynagrodzenia. Na 2018 rok jest to kwota 2100 brutto, czyli 1530 zł netto, a więc dokładnie tyle ile obecnie wynosi Twoje wynagrodzenia prawda?

Co to oznacza dla Ciebie?

…oznacza to tyle, że komornik z Twojej pensji nie będzie mógł zająć nawet złotówki! odpowiadając po długim wstępie na Twoje pytanie: ile może zabrać komornik z najniższej krajowej? odpowiedź brzmi: NIC! komornik z minimalnej krajowej nie może Tobie zająć nawet złotówki.

Podstawa prawna

Art. 87[1]. Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę

§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1- przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 kary porządkowe.

§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Czym jest kwota wolna od potrąceń?

Kwota wolna od potrąceń, to nałożona przez prawo kwota w wysokości minimalnej krajowej, która ma służyć dłużnikowi na spełnianie podstawowych potrzeb życiowych, dłużnik mimo swojego zadłużenia, nie może być pozostawiony bez środków do życia.

Kwota wolna zmienia się co roku i kiedy wynagrodzenie minimalnej jest podnoszone, to równo z nim podnoszona jest kwota wolna. Niestety kwota wolna od potrąceń nie obowiązuje przy egzekucji na zaspokojenie zaległych alimentów.

Pytasz jeszcze: po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie. Tutaj muszę odpowiedzieć: „to zależy”, a zależy to od obrotności komornika. Im szybciej komornik znajdzie pracodawcę, który wypłaca Ci wynagrodzenie i im szybciej komornik dopełni wszystkich formalności, tym szybciej Twoje wynagrodzenie zostanie zajęte.

Jak komornik zajmuje wynagrodzenie?

Tutaj należy przywołać art. 72 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z tym przepisem komornik zajmuje wynagrodzenie za pracę dłużnika poprzez wysłanie do pracodawcy i dłużnika informacji o zajęciu tego składnika majątkowego.

Podstawa prawna

Art. 72. Zajęcie wynagrodzenia za pracę

§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę przez przesłanie do pracodawcy zobowiązanego zawiadomienia o zajęciu tej części jego wynagrodzenia, która nie jest zwolniona spod egzekucji, na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa pracodawcę, aby nie wypłacał zajętej części wynagrodzenia zobowiązanemu, lecz przekazał ją organowi egzekucyjnemu aż do pełnego pokrycia egzekwowanych należności pieniężnych.

§ 2. Zajęcie wynagrodzenia za pracę jest dokonane z chwilą doręczenia pracodawcy zawiadomienia o zajęciu

Komornik jednocześnie wzywa pracodawcę, aby ten nie przekazywał całej kwoty wynagrodzenia dłużnikowi, lecz nakazuje pracodawcy przekazywanie jej systematycznie co miesiąc na konto komornika. Dłużnik też jest informowany przez komornika o zakazie rozporządzania swoim wynagrodzeniem w pełnej jego kwocie.

Podsumowanie

Ile komornik może zabrać z pensji minimalnej? komornik z takiej pensji nie może zająć nawet złotówki! Jaka kwota jest wolna od zajęć komorniczych? jest to 1530 zł netto. Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie dłużnika? to zależy od obrotności komornika, generalnie już po miesiącu można spodziewać się zajęcia wynagrodzenia.

Skarga na czynności komornika

Wybrane specjalnie dla Ciebie: