Protokół zniszczenia towaru WZÓR do wypełnienia

Jak napisać protokół zniszczenia towaru? Do utraty lub zniszczenia towaru może dojść na skutek różnych okoliczności, na przykład kradzieży, przeterminowania czy niewłaściwego transportu. W przypadku uszkodzenia mienia przedsiębiorstwa zawsze należy trzymać się jednak określonych procedur.

Jeśli przedsiębiorca nie zgłosi utraty przedmiotu, dla urzędników dobro nadal będzie istniało, gdyż będzie widoczne w dokumentach. Ze względu na to, w firmach sporządza się protokół zniszczenia towaru – dowód na to, że przedsiębiorstwo poniosło stratę.

Wstęp

protokol-zniszczenia-towaru-wzor-pdf-docDokument umożliwia także odzyskanie części utraconych pieniędzy poprzez wpisanie utraconych dóbr w koszty uzyskania przychodu. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór protokołu zniszczenia, który pobierzesz poniżej:

Protokół zniszczenia towaru wzór

Kiedy warto sporządzić protokół zniszczenia towaru?

Protokół zniszczenia/straty towaru należy sporządzić w sytuacji, kiedy towar stracił swoje pierwotne właściwości, to jest: nie nadaje się już do sprzedaży. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele:

 • kradzież,
 • zgubienie,
 • upływ terminu przydatności,
 • uszkodzenie mechaniczne, na przykład na skutek zalania, pożaru, nieprawidłowego transportu (zgniecenie, rozerwanie, przedziurawienie itd.).

Protokół taki jest dokumentem, który potwierdza fizyczną likwidację składników aktywów.

Jak sporządzić protokół zniszczenia towaru?

Protokół straty towaru (tak jak np. protokół zniszczenia dokumentów) musi zawierać kilka wymaganych elementów formalnych, dlatego dokument najwygodniej jest sporządzać w oparciu o sprawdzony, bo przygotowany przez nas i gotowy do wypełnienia wzór protokołu zniszczenia towaru.

Zanim jednak przedsiębiorca wypełni taki dokument, musi odkryć przyczynę zniszczenia czy też ustalić, w jakich okolicznościach doszło do zepsucia/zniszczenia przedmiotu. Należy też zachować wszelkie dokumenty, które stanowią dowód na to, co wydarzyło się z towarem.

Chodzi przede wszystkim o wykazanie, że do uszkodzeń nie doszło z winy samego przedsiębiorcy. Jeśli bowiem towar został zniszczony na skutek zaniedbań ze strony firmy, poniesionych strat nie można wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Załącznikiem do dokumentu potwierdzającego zniszczenie towaru będzie na przykład:

 • protokół policyjny z kradzieży,
 • dokumentacja ubezpieczyciela, jeśli doszło do pożaru,
 • notatka kurierska, jeśli towar zgubiono lub uszkodzono w transporcie.

Niektóre towary w określonych sytuacjach podlegają obowiązkowej utylizacji. Zajmują się tym specjalne firmy utylizacyjne, które na potwierdzenie odbioru i dokonania takich czynności wystawiają firmie odpowiedni dokument.

Obowiązkowej utylizacji podlegają, chociażby leki, baterie czy akumulatory. Ze zniszczenia takich dóbr sporządza się protokół utylizacji towaru.

Protokół zniszczenia, utylizacji, utraty czy likwidacji towaru zawsze powinien zawierać:

 • kolejny numer dokumentu,
 • datę sporządzenia protokołu,
 • dane osoby sporządzającej protokół wraz z nazwą stanowiska, jakie zajmuje w przedsiębiorstwie,
 • datę zniszczenia towaru;
 • przyczynę zniszczenia towaru,
 • nazwę towaru,
 • ilość lub liczbę sztuk zniszczonego towaru,
 • wartość jednostkową towaru, który został zniszczony,
 • łączną wartość zniszczonych towarów,
 • dodatkowe informacje o przeznaczeniu dóbr,
 • oświadczenie, że towary zostały zniszczone,
 • podpis osoby, która sporządziła protokół.

*Druk protokół zniszczenia może też zawierać informacje o sposobie likwidacji towaru.

Jakie kwoty należy ująć w protokole zniszczenia towaru? Wszystko zależy od tego, czy firma jest podatnikiem VAT. Jeśli tak, powinna w protokole wpisywać kwoty w wartości netto, a jeśli nie w kwocie brutto.

 

Jak zaksięgować protokół zniszczenia towaru?

Protokół likwidacji towaru czy zniszczenia towaru stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w księdze przychodów i rozchodów. Jeśli przedsiębiorca może zaliczyć utracone mienie w koszty, powinien pamiętać o właściwym zaksięgowaniu protokołu.

W tym celu w kolumnie 10., czyli „Zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych” wprowadza łączną wartość straty ze znakiem minus, czyli wyksięgowuje utracone dobra.

Natomiast w kolumnie 13. ”Pozostałe wydatki” podaje tę samą kwotę, ale z plusem.

Zaksięgowanie dokumentu nie oznacza, że protokół likwidacji towaru z magazynu czy protokół zniszczenia towaru można wyrzucić – dokument stanowi dowód na zachowanie należytej staranności przez przedsiębiorcę i pozwala mu osiągnąć korzyści finansowe pod postacią wpisania starty w koszty.

Co w przypadku, gdy to podatnik ponosi winę za zniszczenie lub uszkodzenie towaru? Urząd skarbowy obstaje przy stanowisku, że w takich okolicznościach wartość utraconego towaru nie może zostać zakwalifikowana do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Pojawia się też problem na gruncie podatku VAT – częściej można spotkać interpretację, że uszkodzenie towarów, na podstawie których podatnik odliczył VAT, stanowi podstawę do skorygowania tych odliczeń. Właśnie dlatego tak ważne jest posiadanie dowodów na fakt, iż do straty nie doszło z winy przedsiębiorcy.

Czy zawsze należy sporządzać protokół zniszczenia towaru?

Protokół zniszczenia towaru to dla przedsiębiorcy jedyny sposób na legalne ujęcie jego wartości w kosztach uzyskania przychodu, a tym samym na częściowe zrekompensowanie strat poprzez zapłacenie niższej kwoty podatku.

Zniszczony towar „nie zniknie” bowiem dla urzędników automatycznie, gdyż bez protokołu nadal widniał będzie w dokumentacji.

Dopiero formalne wykreślenie towaru z ewidencji na podstawie protokołu zniszczenia czy likwidacji pozwala faktycznie udowodnić, że towar nie istnieje lub nie nadaje się na sprzedaż.

Protokół zniszczenia towaru sporządza się więc między innymi:

 • po kradzieży, napadzie, aktach wandalizmu,
 • po wypadku losowym (pożar, zalanie),
 • po uszkodzeniu towaru w trakcie transportu.

Jakie załączniki powinien zawierać protokół zniszczenia towaru?

Załączniki do protokołu zniszczenia towaru mają za zadanie udowodnić, że do straty nie doszło z winy przedsiębiorcy. Dokument warto podeprzeć więc na przykład:

 • notatkami służb wezwanych na miejsce zdarzenia,
 • protokołem od firmy kurierskiej odpowiedzialnej za uszkodzenie produktów w transporcie,
 • rachunkami, paragonami,  fakturami potwierdzającymi wydatki poniesione w związku z likwidacją uszkodzonych towarów, na przykład potwierdzenie złomowania czy utylizacji.

Na podstawie takich załączników organom podatkowym łatwiej jest rozstrzygnąć, czy w konkretnej sytuacji zachodzi konieczność skorygowania VAT-u, czy też nie. Każdy przypadek analizowany jest bowiem w pełni indywidualnie.

Dlatego każdorazowo trzeba starać się, by prawidłowo udokumentować zniszczenie lub utracenie towaru.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze