Karta kredytowa – przedawnienie + usunięcie wpisu w BIK

Witam, jaki jest termin przedawnienia karty kredytowej? Będąc studentem, bank zaproponował mi kartę kredytową, mając wtedy niewiele w głowie, wykorzystałem cały przyznany limit. Minęło 5 lat i nikt nie upomina się o spłatę karty, być może dlatego, że wiele razy przeprowadzałem się i nie mogą mnie znaleźć.

Chcę tę kartę kredytową spłacić lub podnieść zarzut przedawnienia, na pewno jestem w BIK-u i na pewno nie dostanę kredytu hipotecznego, o który razem z moją narzeczoną wkrótce chcemy aplikować. Chcę więc jak najszybciej ten dług na karcie kredytowej spłacić lub przedawnić.

A co z BIK-iem? kiedy dług na karcie kredytowej zniknie z rejestru, gdy spłacę kartę całkowicie, a kiedy zniknie, gdy powołam się na przedawnienia karty kredytowej?


Witaj, pytasz o termin przedawnienia roszczeń związanych z twoją kartą kredytową. Otóż dla umów zawartych po 2013 roku stosuje się art. 118 kc.

Zgodnie z regulacją zawartą w powołanym powyżej przepisie kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Przedawnienie karty kredytowej ma więc miejsce po 3 latach.

Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Dług na karcie kredytowej – przedawnienie roszczenia

Roszczenie o zapłatę z tytułu umowy o kartę kredytową jako świadczenie okresowe ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od daty wymagalności poszczególnych rat lub od daty wymagalności spłaty całkowitej (np. po wypowiedzeniu umowy).

Jednakże stwierdzenie, że w danej sprawie doszło do przedawnienia roszczenia, nie jest rzeczą oczywistą. Prawo przewiduje bowiem okoliczności, które mają wpływ na przerwanie biegu przedawnienia i będzie to m.in. złożenie do sądu pozwu o zapłatę.

Nic nie piszesz, że w sprawie długu na karcie kredytowej odbywały się jakieś sprawy sądowe, nie wspominasz też o komorniku. Jednak z uwagi na fakt częstej zmiany miejsca zamieszkania o toczącym się postępowaniu sądowym mogłeś w ogóle nie wiedzieć.

Jeżeli jednak rzeczywiście stało się tak, że przez całe te pięć lat bank nie podjął żadnych kroków skutkujących przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia, to masz asa w rękawie, by uchylić się od obowiązku spłaty starego długu, co nie zmieni jednak twojej sytuacji w BIK, ale o tym poniżej.

W tym miejscu dodam, że zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 123§ 1 kc. bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
3) przez wszczęcie mediacji.

Warto, żebyś ustalił, co stało się z twoim długiem oraz kto jest obecnie twoim wierzycielem. Mogło dojść bowiem do zbycia wierzytelności na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego czy innej firmy zajmującej się windykacją starych długów.

Jeżeli twoja sprawa trafiła do sądu i ten wydał wyrok lub nakaz zapłaty, o którym nie wiesz, ma to znaczenie również w liczeniu terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę.

Obecnie w myśl regulacji zawartej w art. 125 kc. roszczenie stwierdzone orzeczeniem sądu przedawniają się z upływem lat sześciu.

Termin ten można liczyć od dnia uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w danej sprawie. Ale bieg terminu przedawnienia roszczenia stwierdzonego przez sąd może również ulec przerwaniu (patrz art. 123 kc.).

Ugoda z wierzycielem w przedmiocie spłaty starego długu

Ty piszesz jednak, że myślisz o spłacie swojego starego długu na karcie kredytowej. Warto więc tak jak pisałam wyżej ustalić, kto jest twoim wierzycielem i spróbować „dogadać” się z nim w przedmiocie spłaty.

Być może uda cię się zawrzeć korzystną ugodę spłaty zadłużenia z uzyskaniem umorzenia odsetek i innych poniesionych przez wierzyciela kosztów. Możesz strać się również o częściowe umorzenie długu.

Wzór ugody dłużnik – wierzyciel

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Spłata długu a wpis w BIK

Dogadanie się z wierzycielem nie musi jednak zmienić twojej sytuacji w BIK-u. A wpis o starym długu z tytułu karty kredytowej nie musi zniknąć.

Na dzień dzisiejszy w BIK przez okres do pięciu lat mogą znajdować się dane klienta banków, skoków i innych firm pożyczkowych bez jego zgody, jeżeli:

  • opóźnienie w spłacie kredytu było dłuższe niż 60 dni
  • upłynęło 30 dni, od kiedy kredytobiorca został poinformowany o tym, że instytucja zamierza przetwarzać jego dane bez jego zgody.

Usunięcie danych jest możliwe jedynie w trzech sytuacjach:

  • odwołanie przez klienta zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego lub po upływie terminu, na jaki jego zgoda została udzielona
  • upływ pięcioletniego terminu na przetwarzanie danych klienta bez jego zgody po wygaśnięciu zobowiązania
  • dane zostały błędnie wprowadzone do bazy BIK.

O powyższym przeczytasz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe art. 105a i następne.

Co możesz zrobić, by usunąć swoje dane z BIK?

Przede wszystkim słusznym rozwiązaniem jest podjęcie próby porozumienia się z wierzycielem i spłata długu. Drugim krokiem może być wycofanie zgody na przetwarzanie danych przez BIK. Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych należy złożyć w banku, w którym miałeś kartę kredytową.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych przez BIK

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania - WZÓR

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania – WZÓR

Wiedz jednak, że dalsze figurowanie w BIK nie musi zamknąć drogi do realizacji marzeń o własnym mieszkaniu. Twoje zobowiązanie zostanie spłacone, dlatego dane dotyczące spłaty również powinny pojawić się w BIK. Jeśli tak nie będzie, możesz złożyć wniosek o aktualizację danych.

Wniosek o aktualizację danych w BIK

Dodatkowo zwrócić uwagę należy na okoliczność, że dane dotyczące wszystkich zobowiązań kredytowych mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia ich spłaty jednak jedynie dla celów stosowania metod statystycznych.

W tym przypadku nie jest wymagana zgoda kredytobiorcy, bowiem dane te nie mają wpływu na ocenę jego zdolności kredytowej.

Zatem jak widzisz, twoje dane mogą znajdować się w BIK jeszcze przez pewien czas. Jednak zwróć uwagę, na fakt, że banki korzystają z BIK-u pomocniczo, biorąc pod uwagę inne okoliczności, w tym w szczególności wysokość dochodu zainteresowanego kredytem oraz proponowane zabezpieczenia, w tym wkład własny.

Każdy wniosek kredytowy rozpoznawany jest indywidualnie. Mając odpowiednie dochody, masz szansę otrzymać kredyt, na jakim ci zależy.

Przedawnione roszczenia, a BIK

Na koniec dodam jeszcze, że sam zarzut przedawnienia roszczenia nie ma nic wspólnego z rejestrem BIK. Przedawnione roszczenie bowiem nie wygasa, a wierzyciel nadal ma prawo domagać się od swojego dłużnika spłaty długu.

Tu jednak pojawia się szansa dla dłużnika – możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia roszczenia i uchylenie się od spłaty przedawnionego długu.

Jednakże dłużnik przedawnione roszczenie może spłacić, przez co wierzyciel nie staje się bezpodstawnie wzbogaconych, odzyskuje jedynie swój dług.

Podsumowując

Roszczenie z tytułu karty kredytowej ulega przedawnieniu po trzech latach od daty wymagalności poszczególnej raty lub całości zobowiązania.

Roszczenie z tytułu karty kredytowej orzeczone nakazem zapłaty lub wyrokiem sądu przedawnia się z upływem lat sześciu.

Zarzut przedawnienia roszczenia może zostać podniesiony w stosunku do wierzyciela żądającego spłaty przedawnionego długu lub w postępowaniu sądowym.

Uznanie przez sąd zarzutu przedawnienie roszczenia skutkować będzie oddaleniem powództwa o zapłatę (wygraną sprawy przez pozwanego).

Jednakże przedawnienie roszczenia nie daje podstaw do usunięcia danych o kredycie z BIK, które w obecnym stanie prawnym mogą być przetwarzane przez okres pięciu lat od daty uregulowania zobowiązania.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze

1 komentarz w “Karta kredytowa – przedawnienie + usunięcie wpisu w BIK”
  1. Kilka lat temu otrzymałem limit kredytowy w banku BZ WBK. Limit wykorzystałem (12tys zł) i nie spłaciłem. Po jakimś czasie skontaktowała się ze mną firma windykacyjna Best z Gdyni. Po dłuższym czasie nękania podpisałem ugodę i zapłaciłem jedną ratę – dość spora około 1500 zł. Od tej pory nie mam z firmą BEST kontaktu i żadnych dodatkowych pieniędzy firmie nie wysłałem i nie mam zamiaru.

    Dziś jestem już odpowiedzialnym człowiekiem i chciałbym sytuację rozwiązać ze względu na brak zdolności kredytowej. (W załączeniu przesyłam raport BIG) Kredyt został wzięty około 2013 roku. Ugoda podpisana chyba w 2014 roku. Proszę o pomoc. Łukasz.

Comments are closed.