Przedawnienie naprawienia szkody – minęło 5 lat, co teraz?

Dzień dobry, mam do państwa pytanie: 5 lat temu sąsiad zalał mi mieszkanie, ja wysłałem przedsądowe wezwanie do zapłaty, dołączając do wezwania 2 protokoły zalania mieszkania, jeden wystawiony przez rzeczoznawcę z banku gdzie miałem kredyt na mieszkanie, a drugi protokół zakładu gospodarki komunalnej.

Oba protokoły wystawione przez rzeczoznawców pokrywają się ze sobą z uwzględnieniem winy sprawcy zalania, czyli sąsiada, było to na kwotę 9 000 zł, sąsiad nie miał ubezpieczonego mieszkania, jego wina została uznana przez zakład gospodarki komunalnej, gdyż ingerował w instalacje centralnego ogrzewania bez wiedzy i zgody zakładu gospodarki komunalnej.

Moje pytanie brzmi: czy obowiązek naprawienia szkody ulega przedawnieniu? czy mam prawo po okresie 5 lat założyć sprawę w sądzie o zwrot kosztów remontu i kupno nowych mebli i tym podobnym? proszę o radę czy mogę jeszcze po takim czasie coś z tym zrobić – dziękuję.


Przedawnienie naprawienia szkody

Witaj, z tego, co piszesz jednoznacznie wynika, że roszczenie o zapłatę, a dokładnie roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z zalania mieszkania uległo przedawnieniu.

Zgodnie z zasadą przewidzianą w art. 4421 § 1 kodeksu cywilnego roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Jak dochodzić zapłaty przedawnionego roszczenia?

Podajesz, że zdarzenie zalania mieszkania miało miejsce pięć lat temu, czyli ewidentnie przewidziany w powyżej cytowanym przepisie okres upłynął.
Oczywiście przedawnione roszczenie nie skutkuje od razy tym, że przestaje ono istnieć.

Cały czas masz prawo domagać się od sąsiada wyrównania szkody powstałej przez zalanie, także wysyłając mu kolejne wezwania do zapłaty.

Jednakże upływ terminu przedawnienia roszczenia daje szansę sąsiadowi na uchylenie się od obowiązku zapłaty. Wystarczy, że w sporze sądowym sąsiad podniesie zarzut przedawnienia roszczenia, aby sąd oddalił twoje powództwo o zapłatę, obciążając cię jednocześnie, jako stronę przegraną kosztami postępowania, w tym również kosztami, które poniósł pozwany (m.in. wynagrodzenie pełnomocnika).

Badanie zarzutu przedawnienia z urzędu

Nie musisz się jednak od razu poddawać bowiem sąd pomimo nowelizacji prawa cywilnego w kwestii badania zarzutu przedawnienia z urzędu w sporze konsument-przedsiębiorca, nie będzie tego robił w sprawie pomiędzy dwoma osobami fizycznymi.

Dlatego może zdarzyć się tak, że sąsiad uzna swoją winę i nie będzie chciał wdawać się w spór. Wtedy otrzymasz wyrok, na podstawie którego będziesz mógł dochodzić przymusowej zapłaty należności.

Uznanie przedawnionego długu

Wygraną sprawę w sądzie dałoby ci pismo, w którym sąsiad uznałby dług. Jeżeli masz szansę, porozmawiaj z nim w przedmiocie zawarcia pisemnej ugody/porozumienia w przedmiocie zapłaty za szkodę, którą poniosłeś na skutek jego nierozważnego działania.

Umowa ugody dłużnik wierzyciel

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym

Jeżeli pomimo przedawnienia roszczenia zdecydujesz się na złożenie sprawy do sądu, to wiedz, że fajnym rozwiązaniem jest postępowanie upominawcze.

Tu sprawa odbywa się na posiedzeniu niejawnym, czyli strony nie biorą w niej udziału.

Masz dokumenty na poparcie swych żądań, dlatego uważam, że bez trudu otrzymasz nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Jeśli pozwany nie wniesie zarzutów od wydanego przez sąd nakazu zapłaty, będziesz miał tytuł wykonawczy, na podstawie którego uzyskasz możliwość ściągnięcia należności przez komornika.

Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody, a upływ terminu

W tym momencie dodam, że twoje roszczenie o naprawienie szkody uległo przedawnieniu, ponieważ we właściwym czasie nie podjąłeś kroków, które wpłynęłyby na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty nawet wyliczonej przez biegłego kwoty nie wpływ na bieg terminu przedawnienia roszczenia.

Zgodnie z art. 123 kc. ustęp 1 bieg przedawnienia przerywa się:

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw, lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia, lub zabezpieczenia roszczenia;
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  3. przez wszczęcie mediacji.

Niestety żadna z powyższych okoliczności nie miała miejsca w twojej sprawie.

Podwójne odszkodowanie, a bezpodstawne wzbogacenie

Na koniec dodam jeszcze, że zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia, a mianowicie czy skoro twoje mieszkanie jest obciążone kredytem hipotecznym, to czy nie zostało przez ciebie ubezpieczone i już od swojego ubezpieczyciela nie otrzymałeś odszkodowania.

Bo jeśli twój ubezpieczyciel wypłacił już odszkodowanie za zniszczenia związane z zalaniem mieszkania przez sąsiada, to, tak czy inaczej, nie możesz drugi raz żądać zapłaty za tę samą szkodę, nawet od osoby za szkodę odpowiedzialnej.

Takie działanie doprowadziłoby do bezpodstawnego wzbogacenia, co mogłoby wiązać się z potrzebą oddania pieniędzy otrzymanych wcześniej od ubezpieczyciela.

Mam nadzieje, że wiesz już, co możesz zrobić i podejmiesz słuszną decyzję, która doprowadzi do odzyskania pieniędzy za remont zalanego przez sąsiada mieszkania, pomimo przedawnienia roszczenia o zapłatę.

Ja trzymam kciuki za pomyśle rozwiązanie! Powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze