Zostałam oszukana, miałam otrzymać spadek, wzięłam kredyty by opłacić koszty otrzymania karty na 500 tys $ nie otrzymałam jej później, przyjaciel przesłał mi czek na 800 tys $ bańka Burkina Faso zamienił na kartę visa były opłaty z powodu pomyłki, źle mnie poinformowano karta została zablokowana mam 100.000 dług i nie mam za co żyć, renta po mężu i już komornik bierze, proszę o poradę.


Czy Ty chcesz mi właśnie przekazać, że dałaś się nabrać na te masowo od wielu lat wysyłane maile, że czeka na Nas majątek po kimś kto umarł? i że wystarczy tylko wpłacić kasę na konto nie znanej Ci osoby spoza Polski?

Przepraszam, ale wg mnie jest przejaw głupoty połączonej z pazernością? ciekawi mnie co sprawiło, że nagle uwierzyłaś, że ktoś miałby Ci zapisać spadek po sobie? ktoś o kim nie miałaś pojęcia, że istnieje?

Renta po mężu = renta rodzinna

Renta po mężu to świadczenie, które jest tak naprawdę rentą rodzinną i zgodnie z art. 139 ust. 1 pkt. 5 ustawy o emeryturach i rentach, świadczenia pieniężne określone w ustawie, podlegają zajęciu komorniczemu.

Potrącenia komornicze, o których mowa w art. 139, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141, w następujących granicach:

 1. świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60 % świadczenia;
 2. należności egzekwowanych związanych z:
  1. odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
  2. odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  3. odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
   do wysokości 50 % świadczenia;
 3. innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 % świadczenia.

Komornik może więc zająć Ci rentę po mężu (rentę rodzinną) i niestety nie jesteś w stanie nic z tym zrobić. Jeśli naprawdę nie masz za co żyć, to może ratunkiem okaże się tutaj ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Żeby bardziej zaznajomić się tym tematem, przeczytaj proszę artykuł: czym jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej i jakie trzeba spełnić warunki.

Musisz być świadoma, że oprócz tego, że komornik zajął rentę po mężu, to na wniosek wierzyciela, komornik może spróbować zająć Twoje ruchomości i nieruchomości, jeśli takowe posiadasz…

Artykuły, które wybrałam specjalnie dla Ciebie: