Telewizja na abonament – a przedawnienie

Witam, jakieś 6 lat temu wziąłem telewizję na abonament, później miałem problemy finansowe i nie wszystko zostało spłacone, teraz firma windykacyjna wysłała mi list z zawiadomieniem, że wierzyciel planuje podjąć kroki zmierzające do odzyskania należności na drodze prawnej w kwocie 4 118,46 PLN.

Jak mam to załatwić, czy mój dług za telewizję na abonament jest przedawniony? czy muszę wysłać gdzieś jakieś konkretne pismo?


Witaj, co do zasady długi ulegają przedawnieniu, co daje dłużnikom szansę uniknięcia obowiązku ich uregulowania. Powyższe wynika m.in. z zapisu art. 117 § 2 kodeksu cywilnego, zgodnie z który po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Przedawnienie długu za abonament telewizyjny

 

Roszczenia związane z zaległymi należnościami za telewizję i inne media ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech, jako tzw. roszczenia okresowe oraz roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (tak art. 118 kc.).

Każda rata nieuregulowanego abonamentu przedawniać się będzie w innym terminie. Początkiem biegu terminu przedawnienia będzie bowiem termin wymagalności uregulowania należności z poszczególnych faktur.

Wspominasz, że twoja sprawa sięga okresu sprzed lat sześciu. Wydaje się więc, że rzeczywiście roszczenie operatora telewizyjnego, z którym podpisałeś umowę o abonament telewizyjny, mogło ulec przedawnieniu.

Nie wspominasz, by w międzyczasie twój wierzyciel podejmował jakiekolwiek kroki, aby swoją należność odzyskać. Jeżeli nie doszło do przerwania biegu przedawnienia roszczenia, masz szansę uwolnić się od odpowiedzialności zapłaty niemałej kwoty.

Czynności skutkujące przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia

Zanim odpowiesz na wezwanie firmy windykacyjnej, wypadałby mieć stuprocentową pewność, że roszczenie jest przedawnione.

Musisz zdawać sobie sprawę, że jak wynika z regulacji kodeksu cywilnego, do przerwania biegu przedawnienia należności za abonament mogło dojść na skutek złożenia przez uprawnionego:

  • pozwu o zapłatę przeciwko twojej osobie
  • wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na otrzymany uprzednio nakaz zapłaty/wyrok
  • wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji i przymusowe ściągnięcie długu
  • wniosku o mediację sądową.

Art. 123 kc. stanowi również, że bieg terminu przedawnienia roszczenia przerywa uznanie roszczenia przez dłużnika, jednak jedynie w czasie kiedy roszczenie nie jest jeszcze przedawnione.

Zastanów się więc, czy któraś z powyżej wymienionych czynności miała miejsce w twojej sprawie. Ja osobiście liczę, że skoro nic o żadnej sprawie sądowej nie wspominasz, to takowej nie było.

Mam nadzieje, że nie podpisałeś również oświadczenia o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia roszczenia, ani o uznaniu długu, przez co roszczenie nadawcy telewizyjnego uległo przedawnieniu.

Żądanie zaprzestania windykacji przedawnionego długu

Ustalenie, że dług jest przedawniony, daje ci możliwość żądania zaprzestania dalszej windykacji.

Jednak przed przygotowaniem odpowiedzi firmie, która podjęła się windykacji twojego długu, wczytaj się jeszcze raz w otrzymane wezwanie, sprawdzając, czy w korespondencji tej wierzyciel nie powołuje się na tytuł wykonawczy (nakaz zapłaty/wyrok).

Jeżeli z treści pisma nie wynika uprawnienie do dochodzenia zapłaty prawdopodobnie przedawnionego długu, do pisma nie dołączono kserokopii nakazu zapłaty, nie podano również sygnatury akt sprawy sądowej, to możesz podjąć kroki, aby zatrzymać windykację.

Zasadnym będzie wystosowanie do firmy, która żąda uregulowania starej należności pisma z żądaniem zatrzymania dalszej windykacji z uwagi na przedawnienie się roszczenia.

W treści pisma wskazać możesz, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, roszczenia za zaległy abonament ulegają przedawnieniu po upływie lat trzech od daty wymagalności zapłaty poszczególnej raty, a skoro wierzyciel nie poczynił do tej pory żadnych kroków skutkujących przerwaniem biegu terminu przedawnienia roszczenia, dług przedawnił się, w związku z czym nie życzysz sobie żadnych pism ani wezwać do zapłaty.

Pismo należy przesłać na adres zwrotny firmy, która wystosowała do ciebie wspomniane pismo.

Pismo do firmy windykacyjnej o przedawnienie długu

Pismo-do-firmy-windykacyjnej-przedawnienie-długu-wzor-pdf-doc

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Uporczywa windykacja przedawnionego długu

Mam nadzieje, że firma windykacyjna zaprzestanie dalszych działań windykacyjnych, przyjmując zarzut przedawnienia roszczenia. Gdyby tak się nie stało, możesz powołać się na prawo złożenia skargi do powiatowego rzecznika praw konsumenta. Możesz również wspomnieć, iż wiesz, że uporczywe nękanie przez windykatora stanowi przestępstwo.

Ugoda dłużnik-wierzyciel, na co zwrócić uwagę?

Gdyby jednak okazało się, że roszczenie o zapłatę zaległego abonamentu nie uległo przedawnieniu, warto rozważyć możliwość zawarcia porozumienia z firmą windykacyjną, tak aby sprawa nie trafiła do komornika.

Zwróć jednak uwagę, że kwota, której windykator żąda, nie jest mała. Dlatego decydując się na zawarcie ugody, staraj się negocjować warunki spłaty, wnosząc o umorzenie kosztów, odsetek lub części należności głównej.

Nie podpisuj niczego pochopnie ani nie zawieraj ugody przez telefon. Proś o przesłanie nowej ugody mailem lub drogą pocztową, by mieć możliwość spokojnego zapoznania się z jej treścią. Natomiast w razie wątpliwości rozważ możliwość skonsultowania sprawy z prawnikiem. Powodzenia!

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze