Umorzenie składek na ZUS za poprzednio prowadzoną działalność

Chodzi o umorzenie składek na ZUS za poprzednio prowadzoną działalność. W 2017r napisałam do ZUS wniosek o umorzenie kwoty za składki ponad 20 tys, spłaciłam 8 tys, ale jest mi ciężko, bo mam jeszcze komornika. Nie jestem zbytnio wykształcona, więc i pracy zbytniej znaleźć nie mogę, a jedynie za najniższą krajową i nie da się z tego wyżyć.

Chcę prosić ZUS o umorzenie reszty zadłużenia. Nie umiem napisać pisma, które było by na ten temat i skuteczne. Proszę o pomoc – mam 56 lat i bez rodziny.


Witam, oczywiście jak już wiesz nasze prawo, a dokładnie ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych dopuszcza możliwość udzielenia przez organ rentowych, czyli ZUS ulgi w postaci umorzenia całości lub części zaległych składek z ubezpieczenia społecznego.

Decyzja ZUS wydawana jest na wniosek osoby zainteresowanej po wnikliwej analizie jej sytuacji materialno-bytowej. Decyzja ta jest decyzją uznaniową, dlatego dłużnik ZUS nigdy nie ma pewności, czy jego wniosek zostanie pozytywnie rozpoznany.

Umorzenie zaległości w ZUS – przesłanki

Jednakże by móc liczyć na zwolnienie z obowiązku zapłaty nieuregulowanych w okresie prowadzenia działalności składek społecznych, zaistnieć musi chociażby jedna z przesłanek, o których stanowi ustawa.

Zadłużenie względem ZUS może zostać umorzone jeśli:

  • organ rentowy stwierdzi całkowitą nieściągalność zobowiązania
  • dłużnik pozostaje w trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, zdrowotnej.

Umorzenie zaległych składek ZUS, a stan niewypłacalności

O całkowitej nieściągalności można mówić w przypadku, kiedy prowadzone przez komornika sądowego lub naczelnika urzędu skarbowego postępowanie egzekucje okazało się nieskuteczne, bowiem organ egzekucyjny nie znalazł majątku dłużnika, z którego dług mógł zostać pokryty.

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną – piszesz o trudnościach w znalezieniu pracy, lub pracujesz jedynie za wynagrodzenie w kwocie wolnej od zajęcia, czyli jesteś na pensji która nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, oraz nie posiadasz żadnego majątku w postaci nieruchomości, oraz wartościowych rzeczy ruchomych, to w twojej sprawie bez wątpienia można mówić o tym, że warunek pierwszy został spełniony.

O nieściągalności można mówić również wówczas, kiedy sąd ogłosił upadłość konsumencką dłużnika, a jego majątek nie wystarczył na pokrycie zadłużenia względem ZUS, lub kiedy sąd oddalił wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z uwagi, że z analizy sytuacji majątkowej dłużnika wynika, że jego majątek nie wystarczyłby na porycie kosztów postępowania upadłościowego.

Umorzenie zaległych składek ZUS, a trudna sytuacja bytowa zobowiązanego

Odnoście sytuacji materialno – bytowej, na podstawie której ZUS może przyznać ci umorzenie zaległych składek, to przede wszystkim będzie to:

  • trwała, przewlekła lub poważna choroba
  • obowiązek sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny lub osobą najbliższą
  • brak funduszy, z których może zostać uregulowane zobowiązanie, kiedy spłata w ratach uniemożliwia zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych zobowiązanego do spłaty i jego rodziny.

Wniosek do ZUS o umorzenie zaległych składek – uzasadnienie

Wspominasz, że masz problemy ze znalezieniem pracy, nie masz wykształcenia a twój wiek dyskwalifikuje cię na rynku pracy.

Ponadto jesteś osobą samotną, czyli jest ci znacznie trudniej także patrząc przez pryzmat ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Te okoliczności musisz podnieść we wniosku o umorzenie zaległych składek w ZUS. Wystarczy, że w jasny, dokładny sposób opiszesz trudności życiowe z jakimi się zmagasz. Aby ułatwić Ci kwestię sporządzenia wniosku o umorzenie zaległych składek w ZUS, zamieszczam:

Wniosek o umorzenie składek ZUS

Wniosek o umorzenie składek ZUS - wzór

Wniosek o umorzenie składek ZUS – wzór

Wniosek o umorzenie zaległych składek ZUS – załączniki

We wniosku do ZUS o umorzenie zaległych składek powinnaś zawrzeć również informację na temat bieżących zobowiązań, wymieniając listę opłat, które stale ponosisz.

Dodatkowo powinnaś wspomnieć, iż w twojej sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Jeżeli masz jeszcze inne problemy, niż te natury finansowej, np. problemy zdrowotne o nich również należy napisać, przekładając jednocześnie stosowną dokumentację lekarską, w postaci zaświadczenia od lekarza rodzinnego, karty leczenia szpitalnego, orzeczenia o niepełnosprawności.

Pamiętaj, że wniosek o umorzenie zaległych składek nie musi od razu spotkać się z uznaniem ZUS. Dlatego warto przygotować go w sposób rzetelny, tak aby jak najjaśniej przedstawiał trudności, z którymi się borykasz.

Każde nieuregulowane zobowiązanie, wezwanie do zapłaty starych należności, faktury za energię, gaz, wodę mogą mieć znaczenie w sprawie. Postaraj się więc zgromadzić dowody na poparcie swych twierdzeń, tak aby mieć szansę na uzyskanie ulgi w formie umorzenia należności względem organu rentowego.

Co więcej pamiętaj, że jeśli ZUS wyda nieprzychylną dla ciebie decyzję, to masz prawo ją zaskarżyć. Możesz również składać kolejne wnioski min. o rozłożenie zaległości w ZUS na mniejsze raty i oczywiście umorzenie odsetek i innych kosztów.

Do tego celu przyda Ci się ten formularz:

Wniosek o rozłożenie na raty składek ZUS

Wniosek o rozłożenie na raty składek ZUS - wzór

Wniosek o rozłożenie na raty składek ZUS – wzór

Także jak widzisz masz kilka możliwości, dlatego nie trać głowy, tylko postaraj się przygotować dobry przekonujący wniosek o umorzenie składek w ZUS, lub wniosek o rozłożenie ich na raty. Ja międzyczasie trzymam kciuki za pozytywne rozpatrzenie Twoich próśb przez ZUS! Powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze